POZOR:  Neukládejte předměty na kryt zavazadlového prostoru.

Missing Image
Vytáhněte kryt a zajistěte jej v upevňovacích bodech.
Uvolněte jej z úchytů a nechte jej svinout zpět do pouzdra.