Otevírání kapoty
Missing ImageMissing Image
Západku přesuňte napravo.
Missing Image
Otevřete kapotu a podepřete ji podpěrou. Zapřete podpěrou kapotu (správná poloha je naznačena šipkou).
Zavírání kapoty
Poznámka:   Po použití musíte podpěru správně zajistit.
Poznámka:   Ujistěte se, že je kapota správně zavřená.
Přivřete kapotu a nechte ji posledních 20–30 cm klesnout vlastní vahou.