Missing Image  Zajistěte, aby staré baterie byly vždy zlikvidovány ekologickým způsobem. Požádejte místní úřady o radu týkající se recyklace.
  POZOR:  Při výměně použijte výhradně baterii stejné specifikace.

Poznámka:   Pokud se vybije akumulátor vozidla s mechanickou převodovkou nebo pokud do tohoto vozidla namontujete akumulátor nový, nastartuje motor až po sešlápnutí a podržení spojkového pedálu po dobu 2 sekund, následném uvolnění spojkového pedálu na 2 sekundy při vypnutém motoru a klíčku otočeném v zapalování do polohy zapnuto (ON).
Autobaterie je umístěna v motorovém prostoru.   Viz   Údržba
Demontáž a montáž akumulátoru:
Poznámka:   Neuvolňujte řídicí jednotku hnacího agregátu z držáku.
Poznámka:   Neodpojujte řídicí jednotku hnacího agregátu od konektoru.
Missing Image
  1. Vyšroubujte dva šrouby připevňující kryt řídicí jednotky hnacího agregátu na místě.
Missing Image
  1. Odpojte kabel záporného pólu akumulátoru.
  1. Odpojte kabel kladného pólu akumulátoru.
Missing Image
  1. Odšroubujte ze svorky dvě matice.
  1. Demontujte baterii.
  1. Instalaci proveďte obráceným postupem.