Lišty stěračů čelního skla
Poznámka:   Lišty stěračů čelního skla mají odlišnou délku. Pokud namontujete stírátka stěrače o nesprávné délce, nemusí snímač deště pracovat správně.
Výměna lišt stěračů čelního skla
Missing Image
  1. Nadzvedněte raménko stěrače do servisní polohy tak, aby svíral úhel 90 stupňů.
  1. Jednou rukou pevně držte špičku raménka stěrače a druhou rukou demontujte staré stírátko stěrače.
Missing Image
  1. Stiskněte přitom plastový adaptér (1) a stírátko stěrače vytáhněte (2).
Missing Image
  1. Nové stírátko nasuňte (3) na raménko stěrače tak, aby slyšitelně zacvaklo (4).
  1. Spusťte raménko stěrače do původní polohy.
Výměna stírátka stěrače zadního okna
Missing Image
  1. Nadzvedněte raménko stěrače do servisní polohy tak, aby svíral úhel 90 stupňů.
  1. Jednou rukou pevně držte špičku raménka stěrače a druhou rukou demontujte staré stírátko stěrače.
Missing Image
  1. Stiskněte přitom plastový adaptér (1) a stírátko stěrače vytáhněte (2).
Missing Image
  1. Nové stírátko nasuňte (3) na raménko stěrače tak, aby slyšitelně zacvaklo (4).
  1. Spusťte raménko stěrače do původní polohy.