Missing Image
Poznámka:   Pokud jste zapnuli automaticky spínané světlomety, můžete dálková světla zapnout pouze tehdy, když systém aktivoval světlomety.
Zapínání a vypínaní světel bude probíhat automaticky, v závislosti na množství světla venku.