POZOR:  Sedí-li na zadním sedadle cestující, zvedněte zadní hlavovou opěrku.
  POZOR:  Pokud jsou přední sedadla obsazena, nesmí být hlavové opěrky demontovány.

Seřízení hlavové opěrky
Seřiďte hlavovou opěrku tak, aby její horní část končila ve stejné výšce jako vaše hlava.
Demontáž hlavové opěrky
Přední opěrky hlavy
Missing Image
Stiskněte pojistné tlačítko 1 a současně pomocí vhodného nástroje uvolněte přídržnou sponu 2.
Hlavové opěrky zadních bočních sedadel
Missing Image
Vytáhněte opěrku hlavy nahoru. Stisknutím pojistky 1 snižte opěrku hlavy nebo ji vyjměte.