Polohy spínače osvětlení
Missing Image
AVypnuto
BParkovací světla, osvětlení přístrojové desky, osvětlení registrační značky a zadní světla
CSvětlomety
Parkovací světla
Poznámka:   Dlouhé používání parkovacích světel může vybít autobaterii.
Parkovací světla aktivujete nebo deaktivujete otočením ovladače světel do polohy B. Parkovací světla můžete používat při zapnutém i vypnutém zapalování.
Dálková a tlumená světla
Missing Image
Zatáhnutím páčky směrem k volantu přepněte z dálkových světel na tlumená.
Světelná houkačka
Přitáhněte páku lehce k volantu.
Osvětlení příjezdu
Vypněte zapalování a přitáhněte páčku směrových světel k volantu, aby se zapnuly světlomety. Uslyšíte krátký tón. Světlomety automaticky zhasnou po třech minutách při otevřených dveřích nebo po 30 sekundách po uzavření posledních dveří.
Pokud uzavřete všechny dveře, ale během následujících 30 sekund některé z dveří otevřete, dojde na tři minuty k opětovnému spuštění časovače.
Osvětlení příjezdu lze zrušit opětovným přitáhnutím páčky směrových světel k volantu nebo zapnutím zapalování.