POZOR:  Abyste snížili riziko poškození vozidla a popálení osob, nestartujte motor, pokud je demontován vzduchový filtr, ani filtr nedemontujte při běžícím motoru.

Poznámka:   Při použití nesprávné vložky vzduchového filtru může dojít k vážnému poškození motoru.
Výměna vložky vzduchového filtru
  1. Vyšroubujte čtyři šrouby připevňující kryt skříně vzduchového filtru.
  1. Opatrně oddělte dvě poloviny skříně vzduchového filtru.
  1. Vyjměte vložku vzduchového filtru ze skříně.
  1. Očistěte skříň vzduchového filtru a kryt; odstraňte přitom veškeré nečistoty a zbytky, které by mohly způsobit netěsnosti.
  1. Namontujte novou vložku vzduchového filtru. Dejte pozor, abyste neskřípli okraje vložky vzduchového filtru mezi skříň a kryt. Filtr by se mohl poškodit a nefiltrovaný vzduch by mohl proniknout v důsledku nesprávně usazeného filtru do motoru.
  1. Vyměňte kryt skříně vzduchového filtru a namontujte šrouby.