Missing Image
ANádržka chladicí kapaliny motoru*:   Viz   Kontrola chladicí kapaliny motoru
BZásobník brzdové a spojkové kapaliny (řízení na pravé straně)*:   Viz   Kontrola brzdové a spojkové kapaliny
CPlnicí víko motorového oleje1:   Viz   Kontrola motorového oleje
DZásobník brzdové a spojkové kapaliny (řízení na levé straně)*:   Viz   Kontrola brzdové a spojkové kapaliny
EBaterie:   Viz   Výměna 12V baterie
FPojistková skříňka v motorovém prostoru   Viz   Pojistky
GNádržka kapaliny do ostřikovačů čelního a zadního okna:   Viz   Kontrola kapaliny ostřikovačů
HVzduchový filtr: Nevyžaduje žádnou údržbu.
IMěrka motorového oleje1:   Viz   Kontrola motorového oleje
* Plnicí víko a olejová měrka jsou pro snadnou identifikaci barevně označeny.