V některých situacích může být výhodné systém regulace prokluzu vypnout (např. když vozidlo uvízne v blátě nebo sněhu), aby se kola mohla otáčet s plným výkonem. V závislosti na typu systému namontovaného ve vozidle můžete systém vypnout prostřednictvím informačního displeje nebo stisknutím příslušného tlačítka.
Vypnutí systému pomocí ovládacích prvků informačního displeje
Systém je již z výroby aktivován. V případě potřeby můžete tuto funkci vypnout pomocí ovládacích prvků na informačním displeji.   Viz   Principy funkce
Vypnutí systému pomocí spínače
Tlačítko se nachází na přístrojové desce.
Stiskněte tlačítko. Na displeji se zobrazí zpráva a rozsvítí se ikona. Opětovným stisknutím tlačítka se obnoví automatický režim systému.
Pokud systém regulace prokluzu vypnete, řízení stability zůstane plně aktivní.
Kontrolky a hlášení systému
  POZOR:  Pokud byla zjištěna závada systému řízení přenosu hnací síly (AdvanceTrac), kontrolka regulace jízdní stability bude stále svítit. Zkontrolujte, že systém AdvanceTrac nebyl ručně vypnut pomocí informačního displeje. Pokud kontrolka regulace jízdní stability stále svítí, nechte systém okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce. Pokud je při provozu vozidla systém AdvanceTrac vypnut, mohlo by dojít ke ztrátě kontroly nad vozidlem, převrácení vozidla a zranění nebo smrti osob.

Missing Image  Kontrolka regulace jízdní stability se krátce rozsvítí při startování motoru a bliká, když je při jízdě aktivován systém regulace jízdní stability.Missing Image  Kontrolka vypnutí regulace jízdní stability se krátce rozsvítí při startování motoru a zůstane svítit, když vypnete systém regulace prokluzu.
Při vypnutí a zapnutí systému regulace prokluzu se na informačním displeji objeví varovné hlášení stavu systému.