Systém alarmu
Vaše vozidlo může být vybaveno jedním z následujících systémů alarmu:
  • obvodový alarm
  • obvodový alarm se snímači interiéru
  • alarm prvního typu se snímači interiéru a sirénou se záložní baterií
Obvodový alarm
Obvodový alarm brání neoprávněnému otevření dveří a kapoty vozidla. Chrání tak i audiojednotku.
Snímače interiéru
Missing Image
  POZOR:  Nezakrývejte snímače jednotky osvětlení interiéru.
  POZOR:  Nezapínejte plnou ochranu poplašným zařízením, pokud jsou ve vozidle cestující, zvířata nebo jiné pohybující se objekty.

Tyto snímače zaznamenávají veškerý pohyb uvnitř vozidla a slouží jako odstrašující prvek proti neoprávněnému vniknutí do vozidla.
Siréna se záložní baterií
Siréna se záložní baterií, která se rozezní v případě spuštění alarmu, je přídavný prvek poplašného zařízení. Systém se aktivuje ihned po uzamknutí vozidla. Siréna je vybavena vlastní baterií a zní i po odpojení autobaterie vozidla nebo při jejím vlastním odpojení.
Spuštění alarmu
Je-li alarm aktivován, dojde k jeho spuštění následujícími způsoby:
  • Otevřením dveří, zadních výklopných dveří nebo kapoty bez pomoci správného klíče nebo dálkového ovládání.
  • Pokud je demontováním audio nebo navigačního systému.
  • Pokud zapnete zapalování bez platného klíče.
  • Pokud snímače interiéru zaznamenají pohyb v interiéru.
  • Pokud dojde k odpojení baterií záložní sirény, dojde u vozidel vybavených baterií záložní sirény k jejímu rozeznění.
Dojde-li ke spuštění alarmu, bude po dobu 30 sekund znít houkačka a po dobu pěti minut bude v činnosti výstražná funkce ukazatelů směru.
Jakýkoli další zaznamenaný výše uvedený útok spustí opětovně alarm.
Plná a snížená ochrana
Plná ochrana
Plná ochrana je standardním nastavením.
Při plné ochraně jsou po zapnutí alarmu aktivovány snímače interiéru.
Poznámka:   Tím může dojít ke spuštění planého poplachu, pokud jsou ve vozidle zvířata nebo jiné pohybující se objekty.
Snížená ochrana
Při snížené ochraně jsou po zapnutí alarmu deaktivovány snímače interiéru.
Poznámka:   Při snížené ochraně je spuštění alarmu omezeno pouze na obvody zapalování. Po zapnutí zapalování se alarm přepne zpět do režimu plné ochrany.
Dotaz při odchodu (volitelná výbava)
Alarm je možné nastavit tak, že se informační displej pokaždé zeptá, jaký režim ochrany si přejete nastavit.
Pokud zvolíte možnost Ask on Exit (Dotaz při odchodu), zobrazí se na informačním displeji po každém vypnutí zapalování zpráva Reduced guard? (Zapnout sníženou ochranu?).   Viz   Informační hlášení
Pokud si přejete zapnout sníženou ochranu, stiskněte po zobrazení této zprávy tlačítko OK.
Pokud si přejete zapnout plnou ochranu, opusťte vozidlo bez stisknutí tlačítka OK.
Výběr plné nebo snížené ochrany
Poznámka:   Volbou Reduced (Snížená ochrana) nedojde k trvalému nastavení alarmu na sníženou ochranu. Snížená ochrana bude nastavena pouze do dalšího zapnutí zapalování. Pokud chcete alarm pravidelně nastavovat na sníženou ochranu, zvolte Ask on Exit (Dotaz při odchodu).
Na informačním displeji můžete vybrat úplnou nebo sníženou ochranu.   Viz   Informační hlášení
Aktivace poplašného zařízení
Alarm aktivujete zamknutím vozidla.   Viz   Dveře a zámky
Deaktivace poplašného zařízení
Vozidla bez bezklíčového startování
Obvodový alarm
Vypnutí a ztišení poplachu je možné odemknutím dveří pomocí klíče, zapnutím zapalování pomocí správně nakódovaného klíče nebo odemknutím dveří pomocí dálkového ovládání.
Poplašné zařízení první kategorie
Vypnutí a ztišení poplachu je možné odemknutím dveří pomocí klíče, zapnutím zapalování pomocí správně nakódovaného klíče do 12 sekund nebo odemknutím dveří pomocí dálkového ovládání.
Vozidla s bezklíčovým systémem
Poznámka:   V dosahu detekce těchto dveří musí být platný pasivní klíč pro bezklíčový systém.   Viz   Bezklíčový systém
Obvodový alarm
Vypnutí a ztišení alarmu je možné odemknutím dveří a zapnutím zapalování nebo odemknutím dveří pomocí dálkového ovládání.
Poplašné zařízení první kategorie
Vypnutí a ztišení alarmu je možné odemknutím dveří a zapnutím zapalování do 12 sekund nebo odemknutím dveří nebo zadních výklopných dveří pomocí dálkového ovládání.