POZOR:  Před uvedením vozidla do pohybu vždy zkontrolujte, zda je uvolněn zámek volantu.

Vozidla bez bezklíčového startování
Zamčení volantu
  1. Vytáhněte klíč ze spínače zapalování.
  1. Mírně otočte volantem a zajistěte jej.
Odemykání volantu
  1. Zasuňte klíček do spínače zapalování.
  1. Zapněte zapalování.
Poznámka:   Odemknutí bude pravděpodobně vyžadovat mírné otočení volantem.
Vozidla bez bezklíčového startování
Poznámka:   Zámek volantu se neaktivuje, pokud je zapnuto zapalování nebo pokud je vozidlo v pohybu.
Vaše vozidlo je vybaveno elektronicky řízeným zámkem volantu. Jeho funkce je automatická.
Zámek volantu se aktivuje krátce poté, co vozidlo zaparkujete a pasivní klíč se dostane mimo vůz.
Odemykání volantu
Poznámka:   Odemknutí bude pravděpodobně vyžadovat mírné otočení volantem.
Vozidla s automatickou převodovkou
Zapněte zapalování nebo sešlápněte brzdový pedál.
Vozidla s mechanickou převodovkou
Zapněte zapalování nebo sešlápněte spojkový pedál.