Dálkové ovládání
Dálkové ovládání lze použít vždy, když je zapalování vypnuté.
Odemykání dveří (dvojité odemykání)
Missing Image  Stisknutím tlačítka odemkněte dveře řidiče. Směrová světla zablikají.
 Opětovným stisknutím tlačítka do tří sekund odemknete všechny dveře. Směrová světla zablikají.
Poznámka:   Pokud není dálkové ovládání funkční, odemknete dveře řidiče klíčem.
Poznámka:   Pokud necháte vozidlo bez dozoru několik týdnů, dálkové ovládání se vypne. K odemknutí vozidla a nastartování motoru bude následně nutné použít klíč. Odemknutím a nastartováním vozidla se dálkové ovládání znovu aktivuje.
Přeprogramování funkce odemykání
Funkci odemykání lze přeprogramovat tak, aby se jedním stisknutím tlačítka odemykání odemknuly všechny dveře.   Viz   Dálkové ovládání
Zamykání dveří
Missing Image   Stisknutím tlačítka uzamknete všechny dveře. Směrová světla zablikají.
Opětovným stisknutím tlačítka do tří sekund potvrďte, že jsou všechny dveře zavřené. Pokud jsou všechny dveře včetně zavazadlového prostoru zavřené, dveře se znovu zamknou a směrová světla bliknou.
Poznámka:   Pokud nejsou některé dveře, zavazadlový prostor nebo kapota vozidla vybaveného alarmem nebo systémem dálkového spouštění zavřené, směrová světla nebliknou.
Automatické opětovné zamykání
Dveře se automaticky znovu zamknou, pokud neotevřete některé dveře do 45 sekund od odemknutí dveří dálkovým ovládáním. Dveře se zamknou a alarm se vrátí do předchozího stavu.
Zamykání a odemykání dveří zevnitř
Missing Image
Spínač ovládání elektrických zámků dveří se nachází na přístrojové desce v blízkosti audio jednotky.
Viz   Jedním pohledem
  • Stiskněte tlačítko. Dveře se zamknou.
  • Znovu stiskněte tlačítko. Dveře se otevřou.
Zamykání a odemykání dveří klíčem
Zamykání dveří
Otočte horní částí klíče směrem k přední části vozidla.
Odemykání dveří
Natočte horní část klíče směrem k zadní části vozidla.
Zamykání a odemykání jednotlivých dveří
Zamykání dveří
Missing Image  V případě poruchy funkce centrálního zamykání lze jednotlivé dveře zamknout klíčem v zobrazené poloze.
Levá strana
Dveře uzamčete otočením klíčem ve směru otáčení hodinových ručiček.
Pravá strana
Klíč otočte proti směru hodinových ručiček.
Odemykání dveří
V případě poruchy centrálního zamykání odemkněte dveře řidiče a poté jednotlivě odemkněte ostatní dveře zatáhnutím za vnitřní kliku dveří.
Poznámka:   Pokud jste dveře otevřeli tímto způsobem, musíte je zamykat jednotlivě až do provedení opravy centrálního zamykání.
Poznámka:   Pokud byly zapnuty dětské bezpečnostní zámky, zatažením za vnitřní kliku dveří se deaktivuje pouze nouzové zamykání, ne však dětský bezpečnostní zámek. Dveře lze otevřít jen vnějším madlem dveří.