Na audio jednotce vyberte požadovaný zdroj.
Pomocí ovládání můžete řídit následující funkce:
Typ 1
Missing Image
AZvýšení hlasitosti
BVyhledávání vpřed, další nebo ukončení hovoru
CSnížení hlasitosti
DVyhledávání zpět, předchozí nebo přijetí hovoru
Typ 2
Missing Image
AZvýšení hlasitosti
BVyhledávání směrem nahoru nebo další
CSnížení hlasitosti
DVyhledávání směrem dolů nebo předchozí
ERežim
Stisknutím tlačítka M zvolíte zdroj zvukového signálu.
Vyhledávání, další nebo předchozí
Tlačítko Vyhledávání stiskněte pro:
  • naladění rádia na další nebo předchozí uloženou stanici,
  • přehrání následující nebo předchozí skladby
Stiskněte a podržte tlačítko vyhledávání pro:
  • naladění další rádiové stanice o vyšší nebo nižší frekvenci daného frekvenčního rozsahu,
  • vyhledávání ve skladbách