POZOR:  Před uvedením vozidla do pohybu vždy zkontrolujte, zda je uvolněn zámek volantu. Pokud neuvolníte zámek řízení, může dojít k nehodě.

Poznámka:   Pokud se dálkové ovládání nachází příliš blízko kovových předmětů nebo elektronických zařízení, jako jsou mobilní telefony, nemusí systém fungovat správně.
Poznámka:   Je-li vozidlo ponecháno bez dozoru, zapalování se automaticky vypne. Cílem tohoto opatření je ochrana autobaterie před vybitím.
Poznámka:   Aby bylo možné zapnout zapalování a nastartovat motor, musí být ve vozidle přítomen platný pasivní klíč.
Zapnutí zapalování (napájení příslušenství)
Missing Image
Jednou stiskněte tlačítko. Nohu přitom nemějte na brzdovém ani spojkovém pedálu. Nachází se na přístrojovém panelu vedle volantu. Všechny obvody a příslušenství jsou zapnuty a rozsvítí se výstražné kontrolky.
Zapalování zcela vypnete opětovným stisknutím tlačítka. Přitom nesmí být sešlápnut brzdový ani spojkový pedál.
Startování
Mechanická převodovka
 1. Plně sešlápněte spojkový pedál.
 1. Krátce stiskněte tlačítko.
Poznámka:   Uvolněním pedálu spojky během startování se přestane točit motor a zůstane pouze zapnuté zapalování.
Automatická převodovka
 1. Přeřaďte do polohy pro parkování (P).
 1. Plně sešlápněte pedál brzdy.
 1. Krátce stiskněte tlačítko.
Poznámka:   Uvolněním pedálu brzdy během startování se přestane točit motor a zůstane pouze zapnuté zapalování.
Vznětový motor
Poznámka:   Roztáčení motoru se nespustí, dokud neproběhne cyklus nažhavení motoru. To může při extrémně chladném počasí trvat několik sekund.
Selhání startování
Systém nebude funkční, pokud:
 • Jsou zaplněny frekvence pasivního klíče.
 • Je vybitá baterie pasivního klíče.
Pokud není možné vozidlo nastartovat, proveďte následující postup.
Missing Image
 1. Podržte pasivní klíč vedle symbolu na sloupku řízení.
 1. S pasivním klíčem v této poloze můžete k zapnutí zapalování a nastartování motoru použít startovací tlačítko.
Mechanická převodovka
Pokud se motor neprotáčí, když je spojkový pedál plně sešlápnut a je stisknuto příslušné tlačítko:
 1. Plně sešlápnete spojkový a brzdový pedál.
 1. Stiskněte tlačítko a podržte je, než motor naskočí.
Poznámka:   Uvolněním pedálu spojky během startování se přestane točit motor a zůstane pouze zapnuté zapalování. Na displeji se zobrazí zpráva.
Vypnutí motoru u stojícího vozidla
Poznámka:   Zapalování, všechny elektrické obvody, varovná světla a kontrolky se vypnou.
Mechanická převodovka
Krátce stiskněte tlačítko.
Automatická převodovka
 1. Přeřaďte do polohy pro parkování (P).
 1. Stiskněte tlačítko.
Vypnutí motoru, pokud vozidlo jede.
  POZOR:  Pokud zastavíte motor a vozidlo je stále v pohybu, nebudete moci zabrzdit ani použít posilovač řízení. Řízení nebude blokováno, ale bude obtížnější. Když je zapalování vypnuté, mohou být některé elektrické obvody, včetně airbagů, varovných kontrolek a indikátorů, rovněž vypnuté. Pokud dojde k náhodnému vypnutí zapalování, zařaďte neutrál (N) a znovu nastartujte motor.

Mechanická převodovka
 1. Chcete-li vypnout zapalování, chvíli podržte tlačítko nebo ho během dvou sekund třikrát stiskněte.
 1. Zařaďte neutrál a pomocí brzd vozidlo bezpečně zastavte.
 1. Zatáhněte parkovací brzdu.
Automatická převodovka
 1. Chcete-li vypnout zapalování, chvíli podržte tlačítko nebo ho během dvou sekund třikrát stiskněte.
 1. Zařaďte neutrál a pomocí brzd vozidlo bezpečně zastavte.
 1. Jakmile vozidlo zastaví, zařaďte parkovací polohu (P).