POZOR:  Vypněte světla i zapalování.
  POZOR:  Před demontáží žárovky ji nechte vychladnout.
  POZOR:  Nedotýkejte se skla nové žárovky.

Poznámka:   Používejte pouze žárovky správné specifikace.
Poznámka:   Následující pokyny popisují demontáž žárovek. Náhradní žárovky nasazujte v obráceném pořadí kroků, není-li uvedeno jinak.
Světlomet
Poznámka:   Odpojte elektrické konektory žárovek a demontujte kryty, abyste získali přístup k žárovkám.
Missing Image
ASměrová světla
BSvětlomety - dálková světla
Ukazatel směru
 1. Otevřete kapotu.
Missing Image
 1. Otočte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
 1. Jemně zatlačte žárovku do držáku žárovky, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Dálkový světlomet
Poznámka:   Nedotýkejte se skla žárovky.
Missing Image
 1. Otevřete kapotu.
 1. Demontujte potah.
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Uvolněte sponu a vyjměte žárovku.
Boční svítilny
Missing Image
 1. Demontujte potah.
 1. Vyjměte držák žárovky.
 1. Vyjměte žárovku.
Svítilna ve sluneční cloně
Missing Image
 1. Přesuňte clonu do dolní polohy.
 1. Dejte pozor, abyste při demontáži svítilny ve sluneční cloně nepoškodili střešní obložení. Vložte vhodnou plastovou špachtli mezi kosmetické zrcátko a střešní obložení a uvolněte kovovou upevňovací sponu.
 1. Demontujte svítilnu.
 1. Vyjměte žárovku.
Přední mlhová světla
Poznámka:   Nevyjímejte žárovku mlhovky z držáku.
Missing Image
Poznámka:   .
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček.
 1. Vyjměte žárovku mlhovky a sestavu držáku.
 1. Připojte elektrický konektor.
 1. Namontujte novou sestavu mlhovky.
Zadní světla
Směrové, koncové a brzdové světlo
Missing ImageMissing Image
 1. Demontujte panel obložení.
Missing Image
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Demontujte křídlové matice.
 1. Demontujte svítilnu.
 1. Vyjměte držák žárovky.
 1. Jemně zatlačte žárovku do držáku žárovky, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Zpětný světlomet a mlhovka
Missing Image
 1. Odpojte elektrický konektor.
Missing Image
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej ze skříně.
 1. Vyjměte žárovku z držáku.
 1. Opatrně zatlačte novou žárovku do držáku, vložte novou žárovku v držáku do skříně a zašroubujte je otáčením po směru hodinových ručiček.
Střední horní brzdové světlo
Poznámka:   U některých vozidel jsou použita světla LED. Tyto díly nelze opravit. V případě závady se obraťte na prodejce.
Osvětlení registrační značky
Missing Image
 1. Opatrně uvolněte pružnou příchytku.
 1. Demontujte svítilnu.
 1. Otočte žárovkou proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Vnitřní osvětlení
Missing Image
 1. Opatrně demontujte svítilnu.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Vyjměte žárovku.
Světla na čtení
Missing Image
 1. Opatrně demontujte svítilnu.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Vyjměte žárovku.
Svítilna pro čtení map (na straně řidiče)
 1. Přesuňte clonu do dolní polohy.
 1. Opatrně demontujte svítilnu.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Vyjměte žárovku.
Osvětlení zavazadlového prostoru, osvětlení prostoru pro nohy a koncové světlo
Missing Image
 1. Opatrně demontujte svítilnu.
 1. Vyjměte žárovku.