POZOR:  Vodou projíždějte pouze v nouzových případech a normálně tento způsob jízdy nepoužívejte.
  POZOR:  Pokud by se dostala voda do vzduchového filtru, mohlo by dojít k poškození motoru.

V nouzových případech můžete jet vodou do maximální hloubky 20 cm (8 palců) při maximální rychlosti vozidla 10 km/h (6 mil/h). Při jízdě tekoucí vodou dbejte zvýšené opatrnosti.
Pokud byste projížděli vodou, dodržujte nízkou rychlost a nezastavujte vozidlo. Po projetí vody, a jakmile je to z důvodu bezpečnosti možné, proveďte následující úkony:
  • Sešlápněte zlehka brzdový pedál a ověřte správnou funkci brzd.
  • Zkontrolujte plnou funkci houkačky.
  • Zkontrolujte plnou funkci světel vozidla.
  • Zkontrolujte účinek posilovače řízení.