Rádiové frekvence a faktory ovlivňující kvalitu příjmu
Frekvence AM a FM jsou stanoveny Federální komunikační komisí Spojených států amerických (FCC) a Kanadskou rozhlasovou, televizní a telekomunikační komisí (CRTC). Jedná se o tyto frekvence:
  • AM: 530, 540 – 1 700, 1 710 kHz
  • FM: 87,9 – 107,7, 107,9 MHz

Faktory ovlivňující kvalitu příjmu  
Vzdálenost a síla   Čím více se vzdalujete od stanice AM nebo FM, tím je signál slabší a příjem méně kvalitní.  
Terén   Příjem mohou rušit kopce, hory, vysoké budovy, mosty, tunely, dálniční nadjezdy, parkovací garáže, hustý stromový porost nebo klimatické podmínky (např. bouřky).  
Přetížení stanice   Když projíždíte kolem vysílače, může silnější signál potlačit slabý signál, a může proto dojít ke ztlumení zvuku audio systému.  

Informace o discích CD a přehrávači disků CD
Poznámka:   Jednotka CD je určena pouze k přehrávání 12centimetrových (4,75palcových), profesionálně potištěných kompaktních zvukových nosičů. Vlivem technické nekompatibility nebudou některé zapisovatelné a přepisovatelné kompaktní disky fungovat v přehrávači disků CD od společnosti Ford správně.
Poznámka:   Do přehrávače nevkládejte disky CD s podomácku vyrobeným (nalepovacím) štítkem. Nálepka by se mohla odlepit a disk by tak uvízl v přehrávači. Doma vypálené disky CD nepolepujte. Raději je popisujte permanentním fixem. Propisovačky mohou disk CD poškodit. Další informace vám sdělí autorizovaný prodejce.
Poznámka:   Nepoužívejte disky CD nepravidelného tvaru ani disky s ochrannou vrstvou proti poškrábání.
Při manipulaci držte disky CD vždy za okraj. Disky čistěte výhradně speciálním čistidlem na disky CD. Plochu disku stírejte směrem od středu ke kraji. Disky CD nečistěte kruhovými pohyby.
Disky nevystavujte na delší dobu přímému slunečnímu záření ani zdrojům tepla.
Nahrávky ve formátu MP3 a struktury adresářů
Audiosystémy, které jsou schopné rozpoznat a přehrát jednotlivé skladby ve formátu MP3 a struktury adresářů, pracují následujícím způsobem:
  • K dispozici jsou dva různé režimy přehrávání nahrávek ve formátu MP3 uložených na disku: režim přehrávání jednotlivých nahrávek ve formátu MP3 (výchozí nastavení) a režim přehrávání adresářů s nahrávkami ve formátu MP3.
  • V režimu přehrávání jednotlivých nahrávek ve formátu MP3 systém ignoruje všechny adresáře uložené na disku MP3. Přehrávač přiřadí každé nahrávce ve formátu MP3 (s příponou souboru .mp3) uložené na disku číslo od T001 do T255. Maximální počet souborů ve formátu MP3, které lze přehrávat, je přitom méně závislý na struktuře disku CD a přesném modelu rádia zabudovaného ve vozidle.
  • Režim přehrávání adresářů s nahrávkami ve formátu MP3 zahrnuje strukturu jedné úrovně adresářů. Přehrávač disků CD označí všechny nahrávky ve formátu MP3 uložené na disku (s příponou souboru .mp3) a všechny složky obsahující soubory ve formátu MP3 čísly od F001 (adresář) T001 (nahrávka) do F253 T255.
  • Pokud na disk uložíte pouze adresáře o jedné úrovni, bude navigace mezi soubory uloženými na disku snazší.
Když vypalujete své vlastní disky MP3, je důležité, abyste věděli, jak systém s vytvořenými strukturami pracuje. I když jsou na disku uloženy různé soubory (soubory s jinou příponou než .mp3), přehrávač přehraje pouze soubory s příponou .mp3. Ostatní soubory systém ignoruje. Stejný disk MP3 tedy můžete používat k různým úkolům a můžete jej využít jak v počítači v práci, doma, tak i v systému zabudovaném ve vozidle.
V režimu přehrávání skladeb systém zobrazí a přehraje všechny skladby bez ohledu na adresářovou strukturu (všechny soubory MP3 se přehrají, jako kdyby byly uloženy v jednom adresáři). V režimu přehrávání adresářů s nahrávkami ve formátu MP3 systém přehraje pouze soubory s příponou .mp3 uložené v příslušném adresáři.