Missing Image
ANádržka chladicí kapaliny motoru*:   Viz   Kontrola chladicí kapaliny motoru
BPlnicí víko motorového oleje1:   Viz   Kontrola motorového oleje
CBaterie:   Viz   Výměna 12V baterie
DZásobník brzdové a spojkové kapaliny (řízení na levé straně)*:   Viz   Kontrola brzdové a spojkové kapaliny
EPojistková skříňka v motorovém prostoru   Viz   Pojistky
FNádržka kapaliny do ostřikovačů čelního a zadního okna:   Viz   Kontrola kapaliny ostřikovačů
GVzduchový filtr: Nevyžaduje žádnou údržbu.
HMěrka motorového oleje1:   Viz   Kontrola motorového oleje
* Plnicí víko a olejová měrka jsou pro snadnou identifikaci barevně označeny.