Elektrický posilovač řízení
  POZOR:  Systém elektrického posilovače řízení provádí diagnostické kontroly, které systém průběžně monitorují. Pokud je zjištěna chyba, zobrazí se na informačním displeji zpráva. Zastavte vozidlo, jakmile vám to podmínky bezpečnosti provozu dovolí. Vypněte zapalování. Po uplynutí alespoň 10 sekund zapněte zapalování a podívejte se, zda se na informačním displeji zobrazí varovná zpráva systému řízení. Pokud ano, nechejte systém co nejdříve zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
  POZOR:  Pokud systém rozpozná chybu, může jít o vážnou závadu, aniž by to pro vás bylo na první pohled patrné. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat. Pokud není závada ihned odstraněna, může dojít ke ztrátě kontroly nad řízením.

Vaše vozidlo je vybaveno elektrickým posilovačem řízení. Není vyžadována žádná údržba, protože není přítomna nádržka kapaliny.
Pokud vozidlo přestane být při jízdě napájeno, přestane působit posilovač řízení. Systém řízení nadále funguje, můžete tedy řídit vozidlo ručně. Budete však muset vynaložit větší sílu.
Při dlouhodobém řízení vozidla bez posilovače je třeba vynaložit ještě větší sílu. Je tomu tak proto, aby se předešlo vnitřnímu přehřátí a trvalému poškození systému řízení. Nadále bude možné řídit vozidlo ručně. Při běžných jízdních manévrech systém vychladne a obnoví se normální funkce systému.
Tipy pro řízení
Pokud řízení táhne do strany, zkontrolujte, zda není důvodem následující:
  • Správné tlaky v pneumatikách.
  • Nerovnoměrné ojetí pneumatiky
  • Volné nebo opotřebované součásti zavěšení.
  • Volné nebo opotřebované součásti řízení.
  • Nesprávně seřízená geometrie kol.
Poznámka:   Řízení může táhnout do strany také v důsledku výrazných nerovností na vozovce nebo při jízdě se silným bočním větrem.
Adaptivní učení
Adaptivní učení systému elektrického posilovače řízení kompenzuje nerovnosti vozovky a zlepšuje celkové jízdní vlastnosti vozidla a ovladatelnost vozu. Komunikuje s brzdovou soustavou za účelem regulace jízdní stability a se systémy prevence nehod. Vždy, když je odpojen akumulátor nebo namontován nový akumulátor, musí vozidlo ujet krátkou vzdálenost, než dojde k opětovnému naučení strategie a aktivaci všech systémů.