POZOR:  Nepoužívejte palivové potrubí, kryty vahadel motoru nebo sací potrubí jako body ukostření.
  POZOR:  Připojujte výhradně baterie se stejným jmenovitým napětím.
  POZOR:  Vždy používejte startovací kabely s odizolovanými svorkami a dostatečným průřezem kabelů.

Poznámka:   Neodpojujte baterii od elektrického systému vozidla.
Připojení startovacích kabelů
Missing Image
AVozidlo s vybitým akumulátorem
BPomocné vozidlo pro startování
CPropojovací kabel kladných pólů
DPropojovací kabel záporných pólů
  1. Postavte vozidla tak, aby se vzájemně nedotýkala.
  1. Vypněte motor a všechna elektrická zařízení.
  1. Připojte kladný pól (+) vozidla B ke kladnému pólu (+) vozidla A (kabel C).
Missing Image
  1. Připojte záporný pól (-) vozidla B k ukostření vozidla A (kabel D).
  POZOR:  Nepřipojujte jej přímo k zápornému (–) pólu vybité autobaterie.
  POZOR:  Zajistěte, aby kabely nemohly být zachyceny pohyblivými součástmi a nedotýkaly se dílů sacího systému paliva.

Nastartování motoru
  1. Motor vozidla B nechte běžet ve středních otáčkách.
  1. Nastartujte motor vozidla A.
  1. Před odpojením kabelů nechte motory obou vozidel běžet nejméně tři minuty.
  POZOR:  Během odpojování kabelů nechte vypnuté světlomety. Napěťová špička by mohla zničit žárovky.

Odpojte kabely v opačném pořadí.