Zabraňte úplnému vyčerpání paliva z palivové nádrže; má negativní vliv na součásti hnacího ústrojí.
Při úplném vyprázdnění palivové nádrže:
  • Aby mohl systém přečerpávat palivo z nádrže do motoru, může být nezbytné po tankování několikrát zapnout a vypnout zapalování. Startování bude trvat o několik sekund déle. Při bezklíčovém ovládání spínací skříňky jednoduše nastartujte motor. Startování bude trvat o několik sekund déle.
  • Obvykle stačí k opětovnému nastartování motoru 3,8 l paliva. Pokud vozidlo stojí na prudkém svahu a došlo mu palivo, může být potřeba více než 3,8 l paliva.
Doplnění paliva z přenosného kanystru
  POZOR:  Netankujte palivo do neuzemněného kanystru; průtok paliva čerpací pistolí by mohl vést ke vzniku statické elektřiny.

Prevence vzniku statické elektřiny:
  • Umístěte schválenou nádobu na palivo na zem.
  • Nádobu nedoplňujte ve vozidle ani přihrádce na příslušenství.
  • Při plnění zajistěte, aby se tryska palivového čerpadla dotýkala nádoby na palivo.