Následující výstražné kontrolky a ukazatele upozorňují na stav vozidla, který může být vážný. Pokud některé kontrolky po nastartování vozidla zůstanou svítit, vyhledejte si další informace pro varovnou kontrolku příslušného systému.
Poznámka:   Některé varovné kontrolky se objevují na informačním displeji a fungují stejně jako výstražné kontrolky. Při startování vozidla se však nerozsvěcují.
Varovná kontrolka protiblokovacího brzdového systému
  POZOR:  Jezdit s vozidlem s rozsvícenou varovnou kontrolkou je nebezpečné. Může dojít k výraznému snížení účinnosti brzd. Zastavit vozidlo vám bude trvat déle. Nechte vozidlo okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce. Jízda na dlouhou vzdálenost se zataženou parkovací brzdou může způsobit závadu brzdy a nebezpečí zranění osob.

Missing Image   Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, je to známka závady. Vozidlo bude mít nadále běžný brzdný výkon i bez použití protiblokovacího brzdového systému.
Nechte systém okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Kontrolka automatického řízení dálkových světel
Missing Image  Rozsvícení kontrolky potvrzuje aktivaci této funkce.   Viz   Automaticky zapínaná světla
Kontrolka systému proti krádeži
Missing Image  Rozsvítí se při aktivaci pasivního systému proti krádeži (PATS).
Výstražná kontrolka akumulátoru
Missing Image   Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, je to známka závady. Vypněte veškerá nepotřebná elektrická zařízení.
Nechte systém okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Varovná kontrolka brzdového systému
  POZOR:  Jezdit s vozidlem s rozsvícenou varovnou kontrolkou je nebezpečné. Může dojít k výraznému snížení účinnosti brzd. Zastavit vozidlo vám bude trvat déle. Nechte vozidlo okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce. Jízda na dlouhou vzdálenost se zataženou parkovací brzdou může způsobit závadu brzdy a nebezpečí zranění osob.

Missing Image   Když při zapnutém zapalování zatáhnete parkovací brzdu, rozsvítí se. Pokud se rozsvítí za jízdy, zkontroluje, zda není zatažena parkovací brda. Pokud parkovací brzda není zatažená, signalizuje rozsvícení kontrolky nízkou hladinu brzdové kapaliny nebo závadu brzdové soustavy.
Nechte systém okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Varovná kontrolka teploty chladicí kapaliny
  POZOR:  Nepokračujte v jízdě, pokud bude svítit červená kontrolka, i když bude výška hladiny kapaliny v předepsaném rozmezí. Nechte systém okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce.

Missing Image  Pokud zůstane červená kontrolka svítit po nastartování vozidla nebo svítí za jízdy, je to známka závady. Zastavte vozidlo, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, a vypněte motor. Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.   Viz   Kontrola chladicí kapaliny motoru
Kontrolka tempomatu
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí, když nastavíte rychlost pomocí systému tempomatu.   Viz   Používání tempomatu
Ukazatel směru
Missing Image  Rozsvítí se v případě aktivace směrového světla nebo výstražných světel. Pokud kontrolka zůstane rozsvícena nebo začne blikat rychleji, zkontrolujte žárovku.   Viz   Výměna žárovky
Varovná kontrolka otevřených dveří
Missing Image  Rozsvítí se, pokud zapnete zapalování a ponecháte je zapnuté, když se otevřou jakékoli dveře nebo kapota.
Varovná kontrolka filtru pevných částic
Missing Image   Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, je to známka závady.
Nechte systém okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Varovná kontrolka motorového oleje
  POZOR:  Nepokračujte v jízdě, pokud bude svítit kontrolka, i když bude výška hladiny oleje v předepsaném rozmezí. Nechte systém okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce.

Missing Image  Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy nebo se spuštěným motorem, jedná se o závadu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, a vypněte motor. Zkontrolujte hladinu oleje v motoru.   Viz   Kontrola motorového oleje
Varovné kontrolky motoru
Kontrolka chybné funkce
Missing Image
Varovná kontrolka pohonu
Missing Image
Všechna vozidla:
Pokud se některá z kontrolek rozsvítí při běžícím motoru, je to známka závady. Motor bude dál pracovat, ale bude mít snížený výkon. Pokud začne za jízdy blikat, okamžitě snižte rychlost jízdy. Pokud blikání pokračuje, vyhýbejte se prudkému zvyšování či snižování rychlosti. Nechte systém okamžitě zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.
  POZOR:  Kontrolu proveďte okamžitě.

Pokud obě kontrolky svítí současně, ihned, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, zastavte vozidlo (pokračování v jízdě může mít za následek snížení výkonu a zastavení motoru). Vypněte zapalování a poté zkuste znovu nastartovat motor. Pokud motor znovu nastartuje, nechte systém okamžitě zkontrolovat řádně vyškoleným technikem. Pokud se motor znovu nastartovat nepodaří, je nutné před další cestou provést kontrolu vozidla.
Varovná kontrolka předního airbagu
Missing Image   Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, je to známka závady.
Nechte systém okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Kontrolka předních mlhových světel
Missing Image  Rozsvítí se po zapnutí předních mlhových světel.
Varovná kontrolka upozornění na námrazu
  POZOR:  I když teplota vzroste nad 4°C, není zaručeno, že na vozovce nehrozí nebezpečí vyvolaná nepříznivým počasím.

Missing Image   Pokud je venkovní teplota vzduchu maximálně 4°C, svítí kontrolka oranžově.
Kontrolka žhavení
Missing Image  Pokud se rozsvítí, počkejte, až zhasne; teprve poté je možné nastartovat motor.
Kontrolka čelních světlometů a parkovacích světel
Missing Image  Rozsvítí se po zapnutí předních světlometů nebo parkovacích světel.
Kontrolka dálkových světel
Missing Image  Rozsvítí se po zapnutí dálkových světel. Při použití světelné houkačky bude blikat.
Kontrolka asistenta rozjezdu do svahu
Missing Image   Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, je to známka závady.
Nechte systém okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Varovná kontrolka nízkého stavu paliva v nádrži
Missing Image  Pokud se kontrolka rozsvítí během jízdy, doplňte co nejdříve palivo.
Varovná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách
Missing Image  Pokud se kontrolka rozsvítí, upozorňuje na nízký tlak v pneumatikách. Zastavte vozidlo, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, zkontrolujte pneumatiky a nahustěte je na doporučený tlak. Pokud kontrolka bliká, je to známka závady. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.   Viz   Systém monitorování tlaku v pneumatikách
Varovná kontrolka ředění motorového oleje
Missing Image  Rozsvítí se v případě, že byl olej rozředěn palivem.   Viz   Kontrola motorového oleje
Nechte systém okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Varovná kontrolka posilovače řízení
Missing Image   Rozsvícení kontrolky při jízdě signalizuje závadu v systému posilovače řízení. Řízení bude plně funkční, avšak budete muset na volant působit větší silou.
Nechte systém okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Kontrolka zadní mlhovky
Missing Image  Rozsvítí se po zapnutí zadních mlhovek.
Varovná kontrolka nezapnutého bezpečnostního pásu
Kontrolka řazení
Missing Image  Ukazatel se rozsvítí, aby vás informoval, že přeřazením na vyšší rychlostní stupeň docílíte lepší ekonomiky provozu a nižších emisí CO2. Ukazatel se nerozsvítí při silném akceleraci, brzdění nebo pokud je stlačen pedál spojky.
Kontrolka vypnutí programu jízdní stability
Missing Image   Rozsvítí se, když systém vypnete. Zhasne, když systém znovu zapnete nebo když vypnete zapalování.
Varovná kontrolka řízení stability
Missing Image  Blikání kontrolky signalizuje zásah systému. Pokud kontrolka zůstane rozsvícena nebo pokud se nerozsvítí po zapnutí zapalování, jedná se o poruchu. V případě závady se systém vypne. Nechte vozidlo okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce.