POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

Pomocí tlačítek na informačním displeji audiojednotky je možné ovládat různé systémy vozidla. Na informačním displeji se zobrazí odpovídající informace.
Tlačítka informačního displeje
Missing Image
 • Tlačítka se šipkou nahoru a dolu slouží k procházení a zvýraznění možností v nabídce.
 • Stisknutím tlačítka se šipkou vpravo spustíte dílčí nabídku.
 • Stisknutím tlačítka se šipkou vlevo opustíte nabídku.
 • Stisknutím tlačítka OK vyberete a potvrdíte zvolené nastavení nebo zprávy.
Stisknutím tlačítka MENU na rádiu zobrazte konfigurovatelné funkce. Použijte šipky ovládání pro následující funkce:
 • Konfigurace jednotky SYNC. Přístup k základním konfiguracím jednotky SYNC.   Viz   SYNC™
 • Aplikace jednotky SYNC. Přístup k aplikacím jednotky SYNC.   Viz   SYNC™
 • Konfigurace audia. Definuje konfigurace audia.   Viz   Audio jednotka - Vozidla s: AM/FM/CD/SYNC
 • Konfigurace vozidla. Umožňuje konfigurovat následující funkce:Regulace prokluzu. K aktivaci a deaktivaci regulace prokluzu.   Viz   Principy funkce.  Alarm K aktivaci a deaktivaci obvodového alarmu.Kontrolka změny jízdního pruhu. Kontrolku změny jízdního pruhu můžete nastavit tak, aby při změně jízdního pruhu jednou nebo třikrát blikla.   Viz   Směrová světla.  Akustické signály. Můžete nastavit, aby se při zobrazení určitých informačních zpráv ozval akustický signál.   Viz   Informační hlášení
 • Hodiny. K nastavení času a data.
 • Displej K nastavení jazyka displeje a systému hlasového ovládání.
 • Systém. K zobrazení aktivních informačních zpráv.
Nastavení hodin
 1. Stiskněte tlačítko MENU na rádiu.
 1. Zvolte možnost Hodiny a stiskněte tlačítko OK.
 1. Zvolte možnost Nastavit hodiny a stiskněte tlačítko OK.
 1. K nastavení hodin a minut použijte šipky nahoru a dolů.
 1. K přepínání mezi hodinami a minutami použijte šipky doleva a doprava.
 1. Po nastavení času stiskněte tlačítko OK.
nebo
 1. Stisknutím symbolu # na rádiu přejděte k nastavení hodin.
 1. K nastavení hodin a minut použijte šipky nahoru a dolů.
 1. K přepínání mezi hodinami a minutami použijte šipky doleva a doprava.
 1. Po nastavení času stiskněte tlačítko OK.
Nastavení data
 1. Stiskněte tlačítko MENU na rádiu.
 1. Zvolte možnost Hodiny a stiskněte tlačítko OK.
 1. Zvolte možnost Nastavit datum a stiskněte tlačítko OK.
 1. K nastavení dne, měsíce a roku použijte šipky nahoru a dolů.
 1. K přepínání mezi dnem, měsícem a rokem použijte šipky doleva a doprava.
 1. Po nastavení času stiskněte tlačítko OK.
24hodinový režim
 1. Stiskněte tlačítko MENU na rádiu.
 1. Zvolte možnost Hodiny a stiskněte tlačítko OK.
 1. Zvolte 24hodinový režim.
 1. Zaškrtnutím pole OK aktivujte 24hodinový režim a zrušením zaškrtnutí 12hodinový režim.