Missing Image
Stisknutím tlačítka procházíte nabídkami na displeji.
Můžete vynulovat denní počitadlo ujetých kilometrů a údaj o průměrné spotřebě paliva a průměrné rychlosti. Přejděte na požadovanou nabídku a stisknutím a podržením tlačítka resetujte palubní počítač.
Palubní počítač zobrazuje následující údaje:
teplota (Temperature);
Udává teplotu venkovního vzduchu.
Denní počitadlo kilometrů
Missing Image  Missing Image  Zaznamenává ujetou vzdálenost při jednotlivých cestách.
Dojezdová vzdálenost
Missing Image  Missing Image  Signalizuje přibližnou vzdálenost, kterou vozidlo ujede na zbývající palivo v nádrži. Zobrazená vzdálenost do vyčerpání paliva se může lišit dle stylu jízdy a jízdních podmínek.
Průměrná spotřeba paliva
Missing Image  Missing Image  Indikuje průměrnou spotřebu paliva od posledního vynulování funkce.
Okamžitá spotřeba paliva
Missing Image  Missing Image  Udává aktuální spotřebu paliva.
Statická spotřeba paliva
Missing Image  Missing Image  Udává aktuální spotřebu paliva v době, kdy je vozidlo v klidu.
Průměrná rychlost
Missing Image  Missing Image  Udává průměrnou rychlost vypočítanou od posledního vynulování funkce.
Počitadlo ujetých kilometrů
Missing Image  Missing Image  Zaznamenává celkovou ujetou vzdálenost vozidla.