Missing ImageMissing ImageMissing Image
  POZOR:  Vážné nebezpečí! Na sedadlech, před kterými je umístěn aktivní airbag, nikdy nepoužívejte dětské sedačky montované proti směru jízdy!
  POZOR:  Vozidlo je vybaveno deaktivačním spínačem airbagu spolujezdce.   Viz   Airbag spolujezdce.  Používáte-li na předním sedadle dětskou bezpečnostní sedačku montovanou proti směru jízdy, musíte airbag deaktivovat. Po odstranění dětské bezpečnostní sedačky montované proti směru jízdy je třeba airbag znovu aktivovat. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Děti vysoké méně než 150 cm usaďte do schválené dětské autosedačky na zadním sedadle. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Při upevňování dětské autosedačky si přečtěte pokyny výrobce a dodržujte je. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Dětské autosedačky žádným způsobem neupravujte. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Nedržte dítě na klíně, když je vozidlo v pohybu. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Děti ani zvířata nenechávejte ve vozidle bez dozoru.
  POZOR:  Jestliže dojde k nehodě vozidla, nechte dětské bezpečnostní sedačky zkontrolovat u autorizovaného prodejce. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.

K použití ve vašem vozidle jsou testovány a schváleny pouze dětské autosedačky certifikované podle ECE-R129 nebo ECE-R44.03 (nebo novější). U autorizovaného prodejce naleznete velký výběr těchto autosedaček.
Poznámka:   Povinné používání dětských autosedaček se liší v jednotlivých zemích.
Dětské autosedačky pro různé hmotnostní skupiny
Používejte autosedačky vhodným způsobem:
Dětská bezpečnostní sedačka montovaná proti směru jízdy
Missing Image
Děti vážící méně než 13 kg usaďte do bezpečnostní sedačky pro batolata (skupina 0+) upevňované proti směru jízdy na zadním sedadle.
Bezpečnostní sedačka pro děti
Missing Image
Děti vážící 13 kg až 18 kg usaďte do dětské bezpečnostní sedačky (skupina 1) na zadním sedadle.
Zvýšená sedadla
  POZOR:  Nikdy byste neměli používat zvýšené sedadlo nebo zvyšovací sedák jen s bederním pásem. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Zvýšené sedadlo nebo zvyšovací sedák nepoužívejte s bezpečnostním pásem, který je povolený nebo zkroucený. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Ramenní popruh nikdy neveďte pod paží dítěte nebo za jeho zády. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Nikdy pro zvýšení polohy dítěte nepoužívejte běžné polštáře, knihy nebo ručníky. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Dbejte na to, aby dítě sedělo ve vzpřímené poloze. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Ověřte, zda je dítě řádně usazeno na sedadle vozidla. V případě potřeby vyklopte opěradlo do vzpřímené polohy. Také může být nutné zvednout nebo demontovat hlavovou opěrku.   Viz   Opěrky hlavy.  Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít k závažnému zranění nebo úmrtí.
  POZOR:  Po odstranění dětské sedačky musíte opěrku hlavy namontovat zpět.   Viz   Opěrky hlavy.  Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít k závažnému zranění nebo úmrtí.

Děti, které váží více než 15 kg, ale měří méně než 150 cm, usaďte na zvýšené sedadlo nebo na zvyšovací sedák.
Zvýšené sedadlo (skupina 2)
Missing Image
Doporučujeme vám, abyste místo pouhého zvyšovacího sedáku používali zvýšené sedadlo, které se skládá ze sedáku a opěradla. Zvýšená poloha sezení vám umožňuje vést ramenní popruh bezpečnostního pásu přes střed ramene vašeho dítěte a pánevní pás pevně přes jeho boky.
Zvýšený sedák (skupina 3)
Missing Image
Kotevní body ISOFIX
Missing Image
  POZOR:  Při používání systému ISOFIX nepoužívejte otočná zařízení. Doporučujeme vám používat závěsný popruh nebo podpěrnou nohu. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.

Vaše vozidlo je vybaveno kotevními body ISOFIX, které umožňují upevnění schválených dětských sedaček ISOFIX.
Systém ISOFIX tvoří dvě pevná ramena na dětské sedačce. Tato ramena se upevní do kotevních bodů sedadel druhé řady mezi sedákem a opěradlem. V případě dětských sedaček vybavených závěsným popruhem upevněte kotevní body za sedadly druhé řady.
Poznámka:   Při koupi dětské sedačky ISOFIX se ujistěte, že vyhovuje hmotnostní kategorii a velikostní třídě ISOFIX pro její plánované umístění.   Viz   Umístění dětského zádržného systému
Upevnění dětské sedačky pomocí horních upevňovacích popruhů
  POZOR:  Závěsný popruh neupevňujte k ničemu jinému než pouze ke správnému kotevnímu bodu pro závěsný popruh. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.

Při montáži dětské sedačky vybavené závěsným popruhem postupujte podle pokynů jejího výrobce.
Missing Image
Připevnění dětské sedačky s podpěrným nástavcem
  POZOR:  Ověřte, zda podpěrný nástavec dosahuje až na podlahu vozidla. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Ověřte, zda výrobce dětské bezpečnostní sedačky považuje vaše vozidlo za vhodné pro použití tohoto typu dětské bezpečnostní sedačky. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.

Při montáži dětské bezpečnostní sedačky s podpěrným nástavcem postupujte dle pokynů výrobce sedačky.
Missing Image