POZOR:  Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společností Ford získáte u svého prodejce. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Vážné nebezpečí! Na sedadlech, před kterými je umístěn airbag, nikdy nepoužívejte dětské sedačky montované proti směru jízdy!
  POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s podpěrným nástavcem, musí být pevně opřený o podlahu. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s bezpečnostním pásem, ujistěte se, že bezpečnostní pás není povolený nebo překroucený. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Ověřte, zda je dítě řádně usazeno na sedadle vozidla. V případě potřeby vyklopte opěradlo do vzpřímené polohy. Také může být nutné zvednout nebo demontovat hlavovou opěrku.   Viz   Opěrky hlavy.  Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít k závažnému zranění nebo úmrtí.
  POZOR:  Po odstranění dětské sedačky musíte opěrku hlavy namontovat zpět.   Viz   Opěrky hlavy.  Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít k závažnému zranění nebo úmrtí.

Poznámka:   Pokud na předním sedadle spolujezdce používáte dětskou sedačku, vždy toto sedadlo posuňte co nejvíce dozadu. Pokud je obtížné zcela utáhnout pánevní popruh, nastavte opěradlo do zcela vzpřímené polohy a zvedněte výšku sedadla.   Viz   Sedadla

Polohy sedačky   Váhové kategorie  
0   0+   1   2   3  
Až 10 kg (22 liber)   Až 13 kg (29 liber)   9–18 kg (20–40 liber)   15–25 kg (33–55 liber)   22–36 kg (46–79 liber)  
Přední sedadlo spolujezdce s airbagemON   X   X   UF¹   UF¹   UF¹  
Přední sedadlo spolujezdce s airbagemOFF   U¹   U¹   U¹   U¹   U¹  
Zadní sedadla   U   U   U   U   U  

X není vhodná pro děti v této váhové kategorii.
U Vhodná pro všechny druhy dětských sedaček v této váhové kategorii.
Vhodné pro všechny druhy dětských sedaček schválených pro použití v této váhové kategorii. Doporučujeme přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách na zadním sedadle.
UF1 V této váhové kategorii vhodná pro všechny druhy dětských sedaček montovaných ve směru jízdy. Doporučujeme přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách na zadním sedadle.
Dětské sedačky ISOFIX

Polohy sedačky   Váhové kategorie  
0   0+   I  
Proti směru jízdy   Ve směru jízdy   Proti směru jízdy  
Až 13 kg (29 liber)   9–18 kg (20–40 liber)  
Přední sedadlo spolujezdce   Velikostní třída   Bez systému ISOFIX  
Typ velikosti  
Zadní krajní sedadlo se systémem ISOFIX   Velikostní třída   D, E1   A, B, B1*   D1  
Typ velikosti   IL**   IL2, IUF3   IL**  
Zadní střední sedadlo   Velikostní třída   Bez systému ISOFIX  
Typ velikosti  

IL Vhodné pro použití s určitými dětskými zádržnými systémy ISOFIX v polouniverzální kategorii. Další informace naleznete v seznamu doporučení k vozidlu od výrobce dětského zádržného systému.
IUF Vhodné pro použití s dětskými zádržnými systémy ISOFIX v polouniverzální kategorii orientovanými dopředu.
1Velká písmena A až G určují velikostní třídu ISOFIX pro univerzální a polouniverzální dětské zádržné systémy. Identifikační písmena naleznete na zádržných systémech ISOFIX.
2V době odeslání do tisku byla doporučovaným dětským zádržným systémem ISOFIX skupiny O+ sedačka Britax Römer Baby Safe. Aktuální informace o dětských sedačkách doporučovaných společností Ford vám poskytne autorizovaný prodejce.
3V době odeslání do tisku byla doporučovaným dětským zádržným systémem ISOFIX skupiny 1 sedačka Britax Römer Duo. Aktuální informace o dětských sedačkách doporučovaných společností Ford vám poskytne autorizovaný prodejce.
Dětské sedačky splňující požadavky normy i-Size

  Přední sedadlo spolujezdce   Zadní vnější sedadla   Zadní střední sedadlo  
Dětský zádržný systém splňující požadavky normy i-Size   X   i-U   X  

i-U Vhodné pro dětské zádržné systémy splňující požadavky normy i-Size montované ve směru i proti směru jízdy.
X Nevhodné pro dětské zádržné systémy splňující požadavky normy i-Size montované ve směru i proti směru jízdy.