POZOR:  Při využití střešního nosiče doporučujeme náklad rozmisťovat rovnoměrně a udržet jeho těžiště co nejníže. Naložená vozidla s vyšším těžištěm se mohou chovat jinak než vozidla bez nákladu. Dbejte mimořádné opatrnosti, například jeďte pomaleji a z důvodu delší brzdné vzdálenosti dodržujte větší odstupy.

Maximální rovnoměrné zatížení příčníků je 40 kg.
Náklad je nutné položit přímo na příčníky namontované na podélné střešní lišty. Vozidlo může být vybaveno příčníky montovanými ve výrobě. Se střešním nosičem doporučujeme používat příčníky z nabídky originálního příslušenství Ford, které jsou navrženy speciálně pro váš typ vozidla.
Poznámka:   Náklad nikdy neumisťujte přímo na střešní panel.
Náklad vždy bezpečně zajistěte. Bezpečné upevnění nákladu zkontrolujte před jízdou a poté při každé zastávce na čerpací stanici.
Seřízení příčníků
Poznámka:   Aerodynamický hluk je možné snížit odmontováním příčníků nebo jejich úpravou polohy v případě, že je nepoužíváte. Umístěte přední příčník do centrální polohy, čímž snížíte aerodynamický hluk.
Při seřizování příčníků nebo úpravě jejich polohy postupujte následujícím způsobem.
Missing Image
  1. Demontujte postranní ovládací kolečka příčníku otáčením proti směru hodinových ručiček.
  1. Sejměte příčník tak, že ho otočíte po směru hodinových ručiček a vysunete jeho konce z lícovaných šroubů v bočních podélnících.
  1. Přesuňte přední příčník do upravené polohy v bočním podélníku a nasuňte jej na lícovaný šroub.
  1. Vyměňte postranní ovládací kolečka příčníku a utáhněte je otáčením po směru hodinových ručiček, dokud neucítíte silný odpor.
Při každém přidání nebo odebrání nákladu ze střešního nosiče a pravidelně během cestování se ujišťujte, že jsou ovládací kolečka řádně utažená.