Vyhřívané zadní sklo
Poznámka:   Vyhřívání oken aktivujte pouze při běžícím motoru.
Missing Image  Stisknutím tlačítka zbavíte vyhřívané zadní okno tenké vrstvy ledu nebo zamlžení. Funkce vyhřívání zadního okna se po krátké době automaticky vypne. Před zapnutím funkce vyhřívání zadního okna nastartujte motor.
Poznámka:   K odstranění nálepek z vnitřní strany vyhřívaného zadního okna nepoužívejte žiletky ani jiné ostré předměty. Záruka k vozidlu se nevztahuje na poškození mřížky vyhřívání skla zadního okna.
Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Po zapnutí vyhřívání zadního okna se automaticky zapne také vyhřívání vnějších zpětných zrcátek.
Poznámka:   Neodstraňujte led ze zrcátek stěrkou ani zrcátka neseřizujte, je-li na nich námraza.
Poznámka:   K čištění krytu nebo skla zrcátka nepoužívejte prostředky s brusnou složkou, palivo ani čisticí prostředky na bázi petroleje.