Missing Image
  1. Zvedněte raménko stěrače.
  1. Umístěte stírátko stěrače do pravého úhlu vůči raménku stěrače.
Missing Image
  1. Stiskněte zajišťovací páčku.
Missing Image
  1. Uvolněte stírátko stěrače z raménka stěrače.
  1. Odsuňte stírátko stěrače stranou.
Missing Image
  1. Sejměte stírátko stěrače.
  1. Montáž proveďte v opačném pořadí. Zkontrolujte, zda je stírátko stěrače zajištěno na místě.
Poznámka:   Stírátka stěračů čelního skla mají odlišnou délku. Pokud namontujete stírátka stěrače o nesprávné délce, nemusí snímač deště pracovat správně.