Missing Image
ARychlost ventilátoru: Slouží k regulaci množství vzduchu, který cirkuluje ve vozidle. Otočte ovladačem a zvolte požadovanou rychlost ventilátoru. Aktuální nastavení se zobrazuje na displeji.
BPřístrojová deska: Stisknutím tlačítka dojde k rozvodu vzduchu větracími průduchy v přístrojové desce.
CČelní sklo: Stisknutím tlačítka dojde k rozvodu vzduchu větracími průduchy v čelním okně. Toto nastavení lze také využít k odmlžení čelního skla a odstranění tenké vrstvy námrazy.
DMaximální odmrazování: Stisknutím tlačítka nasměrujete proudění venkovního vzduchu do průduchů u čelního skla. Automaticky se zapne klimatizace. Ventilátor se nastaví na nejvyšší možné otáčky a teplota na hodnotu HI. S tímto nastavením rozvodu vzduchu není možné zvolit recirkulaci vzduchu ani ručně upravit rychlost ventilátoru a teplotu. Stisknutím tlačítka AUTO se vrátíte do automatického režimu.
EVyhřívání čelního skla: Stiskněte tlačítko k odmlžení čelního skla a odstranění tenké vrstvy námrazy.
FOvládání teploty: Slouží k regulaci teploty vzduchu, který cirkuluje ve vozidle. Zvolte požadovanou teplotu vzduchu.
GKlimatizace: Stiskem tlačítka zapnete nebo vypnete klimatizaci. Klimatizace sníží teplotu ve vozidle využitím venkovního vzduchu. Aby byla klimatizace při nastartování vozidla efektivnější, jeďte dvě až tři minuty s mírně staženými okny.
HRecirkulovaný vzduch: Stisknutím tlačítka přepnete mezi venkovním a recirkulovaným vzduchem. Vzduch, který je momentálně v prostoru pro cestující, bude cirkulovat. Tímto lze snížit čas potřebný pro ochlazení interiéru a zabránit vniku nechtěných pachů do vozidla.
IVypínač: Systém vypnete stisknutím příslušného tlačítka.
JVyhřívané zadní okno: Stiskněte tlačítko k odmlžení zadního skla a odstranění tenké vrstvy námrazy.
KProstor pro nohy: Stisknutím tlačítka dojde k rozvodu vzduchu větracími průduchy v prostoru pro nohy.
LAUTO: Stisknutím tlačítka zvolíte automatický chod. Systém automaticky ovládá teplotu, množství a rozvod vzduchu, aby dosáhl dříve nastavené teploty a udržoval ji.
Ovládání teploty
Missing Image
Teplotu můžete nastavovat v rozmezí od 16 ºC do 28 ºC v krocích po 0,5 ºC. Po nastavení nejnižší možné teploty se systém přepne na trvalé chlazení. Po nastavení nejvyšší možné teploty se systém přepne na trvalé vytápění.
Poznámka:   Pokud vyberete nízkou nebo vysokou teplotu, systém nebude provádět regulaci na stálou teplotu.