POZOR:  Pokud budete pokračovat v jízdě s přehřívajícím se motorem, může motor bez varování zhasnout. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem.

Pokud se ručička ukazatele teploty chladicí kapaliny motoru dostane k horní mezní poloze, motor se přehřívá. Viz  Gauges . 
Pokud se motor přehřívá, můžete s vozidlem jet pouze na krátkou vzdálenost. Vzdálenost, kterou bude možné ujet, záleží na okolní teplotě, zatížení vozidla a terénu. Motor bude po určitou dobu pokračovat v chodu se sníženým výkonem.
 Bude-li teplota motoru i nadále růst, omezí se přívod paliva do motoru.Klimatizace se vypne a ventilátor chlazení motoru bude trvale v chodu.
  1. Postupně zpomalte a jakmile to bude bezpečné, zastavte.
  1. Okamžitě vypněte motor, abyste zabránili těžkému poškození motoru.
  1. Vyčkejte, až motor vychladne.
  1. Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny. Viz  Engine Coolant Check . 
  1. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.