VIGYÁZAT:  Ne hagyja gyermekeit őrizetlenül a gépkocsiban, és ne hagyja, hogy az elektromos ablakokkal játsszanak! A jelen figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez vezethet.
  VIGYÁZAT:  Az elektromos ablakok becsukásakor ellenőrizze, hogy az ablakok útja akadálymentes-e, és győződjön meg arról is, hogy sem gyerekek, sem házi kedvencek nem tartózkodnak az ablaknyílások közelében.

Missing Image   Az ablak nyitásához nyomja le a vezérlőkapcsolót. Az ablak zárásához emelje meg a vezérlőkapcsolót.
Ha csak egy ablak van nyitva, szélzaj és lüktető zaj léphet fel; ennek csökkentése érdekében kismértékben húzza le az ellenkező oldalon is az ablakot.
Nyitás egy érintéssel
Nyomja le, majd engedje fel a kezelőgombot. Nyomja meg ismét vagy emelje meg az ablak megállításához.
Zárás egy érintéssel
Emelje meg teljesen a vezérlőkapcsolót, majd engedje el. Nyomja meg ismét vagy emelje meg az ablak megállításához.
Hátsó ablak letiltása
Missing Image   Nyomja meg a vezérlőkapcsolót a hátsóablak-vezérlőkapcsolók letiltásához vagy engedélyezéséhez. Világít, amikor letiltja a hátsó ablak vezérlőkapcsolóit.
Visszanyílás
Az ablak megáll, majd elindul visszafelé, ha akadályt érzékel.
A visszanyílás funkció felülbírálása
  VIGYÁZAT:  Ha felülbírálja a visszanyílás funkciót, az ablak nem fog visszafelé mozogni, amikor akadályt észlel az útjában. Az ablak csukásakor legyen körültekintő, kerülje el a személyes sérülést, illetve a jármű károsodását.

Az alábbiak szerint járjon el, amennyiben az ablak megakad és felül akarja bírálni ezt a védőfunkciót, például télen:
 1. Zárja az ablakot kétszer, amíg el nem éri az ellenállási pontot, és hagyja, hogy a mozgás iránya megforduljon.
 1. Harmadszor is zárja az ablakot az ellenállási pontig.Kikapcsolta a visszanyílás funkciót és az ablak most már manuálisan zárható.Az ablak ekkor túlhalad az ellenállási ponton, és teljesen be tudja zárni.
Megjegyzés:   Ha az ablak nem csukódik be, ellenőriztesse a gépjárművet, amint lehetséges.
A visszanyílás funkció visszaállítása
  VIGYÁZAT:  A visszanyílás funkció kikapcsol, amíg a memóriát újra nem programozza. Az ablak csukásakor legyen körültekintő, kerülje el a személyes sérülést, illetve a jármű károsodását.

Ha az akkumulátort lecsatlakoztatta, minden egyes ablaknál külön-külön el kell végezni a visszanyílás funkció visszaállítását.
 1. Emelje meg a kapcsolót és tartsa felemelve, amíg az ablak teljesen be nem záródik.
 1. Engedje el a kapcsolót.
 1. Ismét emelje fel és tartsa megemelve a kapcsolót néhány másodpercig.
 1. Engedje el a kapcsolót.
 1. Ismét emelje fel és tartsa megemelve a kapcsolót néhány másodpercig.
 1. Engedje el a kapcsolót.
 1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolót, amíg az ablak teljesen ki nem nyílik.
 1. Emelje meg a kapcsolót és tartsa felemelve, amíg az ablak teljesen be nem záródik.
 1. Engedje el a kapcsolót.
 1. Nyissa ki az ablakot, majd próbálja az egyérintéses zárással becsukni.
Megjegyzés:   Ha az ablak az egyérintéses funkciót használva nem csukódik be, akkor az eljárást meg kell ismételni.
Kiegészítő késleltetés
Az ablakemelő vezérlőkapcsolóit a gyújtás kikapcsolása után pár percig használhatja, ha addig nem nyitja ki egyik első ajtót sem.