MŰKÖDÉSI ELV
  VIGYÁZAT:  Ezt a rendszer kiegészítő vezetést támogató eszköznek szánták. Nem helyettesítheti a vezető odafigyelését és ítélőképességét, valamint a fék használatát. A fékpedál használatának, illetve a fékek működtetésének elmulasztása ütközést okozhat.
  VIGYÁZAT:  Soha ne várjon az ütközés-figyelmeztetésre. Vezetéskor Ön felel a helyes távolság és sebesség betartására, még akkor is, ha a rendszert használja.

Megjegyzés:   A rendszer nem képes észlelni a gépkocsi hátulja vagy oldala felőli, ütközés veszélyével járó szituációkat, így figyelmeztetni vagy reagálni sem tud ezekre.
Megjegyzés:   Az ütközésre figyelmeztető rendszer körülbelül 8 km/h feletti sebességeknél aktív.
Missing Image
A rendszert arra tervezték, hogy segítse Önt azáltal, hogy figyelmezteti az Ön előtt haladó gépjárművel való összeütközés kockázatára. A rendszert úgy tervezték, hogy figyelmeztető hangjelzésekkel és az információs kijelzőn megjelenő látható figyelmeztetéssel hívja fel a figyelmét.
A fékrásegítés a fékek feltöltésével segít csökkenteni az ütközés sebességét. Ha az ütközés veszélye a figyelmeztető lámpa felvillanását követően tovább növekszik, a fékrásegítés felkészíti a fékrendszert a hirtelen fékezésre. Ezt a vezető észlelheti. Fékrásegítést akkor alkalmazhat, ha a rendszer úgy ítéli meg, hogy az ütközés bármikor bekövetkezhet. A rendszer ilyenkor megpróbálhatja csökkenteni az ütközéskor keletkező kárt, de akár az ütközés elkerülése is sikerülhet.
Az ütközésre figyelmeztető rendszer használata
  VIGYÁZAT:  Az ütközésre figyelmeztető rendszer fékrásegítése mindössze segíthet csökkenteni az ütközési sebességet. A fékpedált ugyanúgy le kell nyomni, mint bármilyen más fékezési helyzetben.

Követésitávolság-jelzés
Missing Image  Ha a gépkocsi előtt haladó járműtől mért távolság kicsi, világít a kombinált műszeren lévő piros figyelmeztető lámpa.
Megjegyzés:   A figyelmeztető lámpa kis méretű, és a távolságjelző grafika alatt helyezkedik el. A lámpa nem villog, ha a követésitávolság-jelzés aktív.
Távolságjelző
A távolságjelző grafikusan szemlélteti az ugyanabba az irányba haladó járművektől mért távolságnak megfelelő időtartamot. Az információs kijelzőn az alábbi színes ábrák valamelyike jelenik be.
Missing Image
Jelmagyarázat (balról jobbra):
Körvonal – készenlét.
Szürke, objektum nélkül – nem észlelhető objektum, vagy az objektum a távolságjelző tartományán kívül van.
Szürke, objektummal – objektum észlelhető, vagy az objektum a távolságjelző tartományán belül van.
Sárga, objektummal – a távolságjelző korai figyelmeztetési küszöbe.
Piros, objektummal – a távolságjelző utolsó figyelmeztetési küszöbe.
Megjegyzés:   A követésitávolság-jelzés és a távolságjelző az adaptív sebességszabályozó berendezés bekapcsolásakor kikapcsol. A távolságjelző grafika csak az adaptív sebességszabályozó berendezés kikapcsolását követően jelenik meg az információs kijelzőn.
Az ütközésre figyelmeztető rendszer beállításainak megadása
Amennyiben az ütközési figyelmeztetések túl gyakorinak tűnnek, csökkenthető a figyelmeztetések érzékenysége. Ugyanakkor ha lehetséges, a legnagyobb érzékenység beállítása javasolt. Alacsonyabb érzékenység beállítása esetén a rendszer ritkábban és később figyelmezteti a vezetőt.
Az információs kijelző vezérlőgombjai segítségével három érzékenységbeállítás közül lehet választani az ütközésre figyelmeztető rendszerhez és a követésitávolság-jelzéshez. Az információs kijelző vezérlőgombjai segítségével a távolságjelző ki is kapcsolható.   Lásd   Általános tudnivalók
A követésitávolság-jelzés érzékenysége

Sebesség   Érzékenység   Grafika   Távolság   Időtartam  
100 km/hNormal   Szürke   Több mint 25 m   Több mint 0,9 másodperc  
100 km/hNormal   Sárga   17 m és 25 m között   0,6 és 0,9 másodperc között  
100 km/hNormal   Piros   Kevesebb mint 17 m   Kevesebb mint 0,6 másodperc  

Akadályozott érzékelők
Missing Image
Az érzékelőket az alsó rács közepébe építették.
Ha az információs kijelzőn az érzékelők akadályozottságára vonatkozó üzenet jelenik meg, valami az érzékelő által kibocsátott radarjel útjába került. Takart érzékelők esetén nem észlelhető a gépkocsi előtt haladó jármű, ami megakadályozza az ütközésre figyelmeztető rendszer működését. A következő táblázatban az üzenet megjelenésének lehetséges okai és a teendők olvashatók.

Ok   Teendők  
A rácsba épített radar felülete beszennyeződött vagy valami eltakarja.   Tisztítsa meg a rács felületét a radar előtt, illetve távolítsa el a radart eltakaró tárgyat  
A rácsba épített radar felülete tiszta, mégsem tűnik el az üzenet a kijelzőről.   Várjon kicsit. Több percig is tarthat, amíg a radar észleli a takarás megszűnését.  
Sűrű eső, szitálás, havazás vagy köd zavarhatja a radarjeleket.   Az ütközésre figyelmeztető rendszer ilyenkor ideiglenesen nem működik. Az ütközési figyelmeztetések rövid idő elteltével automatikusan visszakapcsolnak, ha az időjárási körülmények javulnak.  
A kavargó víz, illetve az útfelületen lévő hó vagy jég zavarhatja a radarjeleket.   Az ütközésre figyelmeztető rendszer ilyenkor ideiglenesen nem működik. Az ütközési figyelmeztetések rövid idő elteltével automatikusan visszakapcsolnak, ha az időjárási körülmények javulnak.  

A rendszer korlátai
  VIGYÁZAT:  Az ütközésre figyelmeztető rendszer fékrásegítése mindössze segíthet csökkenteni az ütközési sebességet. A fékpedált ugyanúgy le kell nyomni, mint bármilyen más fékezési helyzetben.

A radaros technológia természetéből adódóan a gépkocsi vezetője bizonyos esetekben nem kap ütközési figyelmeztetést. Ezek például a következők:
  • Álló vagy 10 km/h alatti sebességgel mozgó gépkocsik.
  • Az úttesten haladó gyalogosok vagy az úttesten lévő tárgyak.
  • Az azonos sávban szembejövő járművek.
  • Rossz időjárási körülmények (lásd az „Akadályozott érzékelők” című részt).
  • A rácsra felhalmozódott törmelék a fényszórók közelében (lásd az „Akadályozott érzékelők” című részt).
  • Kis távolság a gépkocsi előtt haladó járműhöz képest.
  • Nagy kormánykerék-elfordulás és pedálmozgás (igen dinamikus vezetési stílus).
Ha a gépkocsi eleje megütődött vagy megsérült, megváltozhatott a radar érzékelési tartománya, így előfordulhat, hogy a rendszer nem vagy tévesen figyelmeztet az ütközésre. Ellenőriztesse hivatalos márkakereskedőnél az ütközésre figyelmeztető radar helyes működését, valamit a lefedett tartomány megfelelőségét.