SYNC Végfelhasználói Licencmegállapodás (EULA)
 • Ön egy olyan készüléket ("KÉSZÜLÉK") vásárolt meg, amely magába foglal egy olyan szoftvert, amelynek licencét a Ford Motor Company és társvállalatai ("FORD MOTOR COMPANY") a Microsoft Corporation egyik társult tagjától ("MS") szerzett meg. Ezeket az MS-eredetű telepített szoftvertermékeket, valamint az azokhoz kapcsolódó adathordozókat, nyomtatott anyagokat és "online" vagy elektronikus dokumentumokat ("MS SZOFTVER") a szellemi tulajdonra vonatkozó nemzetközi törvények és egyezmények védik. Az MS SZOFTVER licenccel engedélyezett, nem eladott termék. Minden jog fenntartva.
 • Az MS SZOFTVER illeszkedhet és/vagy összekapcsolódhat, vagy későbbi frissítés útján illeszthető és/vagy összekapcsolható a FORD MOTOR COMPANY által nyújtott további szoftverekkel és/vagy rendszerekkel. A FORD MOTOR COMPANY eredetű további szoftvereket és rendszereket, valamint az azokhoz kapcsolódó adathordozókat, nyomtatott anyagokat és "online" vagy elektronikus dokumentumokat ("FORD SZOFTVER") a szellemi tulajdonra vonatkozó nemzetközi törvények és egyezmények védik. A FORD SZOFTVER licenccel engedélyezett, nem eladott termék. Minden jog fenntartva.
 • Az MS SZOFTVER és/vagy a FORD SZOFTVER illeszkedhet és/vagy összekapcsolódhat, vagy későbbi frissítés útján illeszthető és/vagy összekapcsolható szoftvereket és szolgáltatásokat nyújtó harmadik személyek által nyújtott további szoftverekkel és/vagy rendszerekkel. A harmadik felektől származó további szoftvereket és szolgáltatásokat, valamint az azokhoz kapcsolódó adathordozókat, nyomtatott anyagokat és "online" vagy elektronikus dokumentumokat ("HARMADIK SZEMÉLYEK SZOFTVEREI") a szellemi tulajdonra vonatkozó nemzetközi törvények és egyezmények védik. HARMADIK SZEMÉLYEK SZOFTVEREI licenccel engedélyezett, nem eladott termékek. Minden jog fenntartva.
 • Az MS SZOFTVER, A FORD SZOFTVER és a HARMADIK SZEMÉLYEK SZOFTVEREI a továbbiakban együttesen és külön-külön "SZOFTVER" néven szerepelnek.
HA NEM EGYEZIK BELE EBBE A VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCMEGÁLLAPODÁSBA ("EULA"), AKKOR NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET VAGY A SZOFTVER PÉLDÁNYÁT. HA A SZOFTVERT HASZNÁLJA, TÖBBEK KÖZÖTT A KÉSZÜLÉKEN IS, AZ EGYENÉRTÉKŰ ENNEK AZ EULA-NAK AZ ÖN ÁLTAL TÖRTÉNŐ ELFOGADÁSÁVAL (VAGY MINDENNEMŰ ELŐZETES BELEEGYEZÉS MEGERŐSÍTÉSÉVEL).
SZOFTVERLICENC MEGADÁSA: Ez az EULA a következő licencet adja meg Önnek:
 • Használhatja a KÉSZÜLÉKRE telepített SZOFTVERT, és ahogyan az egyébként illeszkedik a FORD MOTOR COMPANY által vagy rajta keresztül vagy a szoftvereket és szolgáltatásokat nyújtó harmadik személyek által nyújtott rendszerekkel és/vagy szolgáltatásokkal.
Más jogok és korlátozások leírása
 • Beszédfelismerés: Ha a SZOFTVER beszédfelismerő összetevő(ket) foglal magába, akkor Önnek meg kell értenie, hogy a beszédfelismerés alapvetően egy statisztikai folyamat, és a felismerési hibák a folyamat velejárói. Se a FORD MOTOR COMPANY, se szállítói nem tartoznak kártérítési felelősséggel a beszédfelismerő folyamat hibáiból fakadó bármilyen károkért.
 • A fordított irányú fejlesztésre (rekonstruálásra), dekompilációra és szétszerelésre vonatkozó korlátozások: Ön nem végezhet a SZOFTVEREN fordított irányú fejlesztést, dekompilációt vagy szétszerelést, és másoknak sem engedheti meg, hogy a SZOFTVEREN fordított irányú fejlesztést, dekompilációt vagy szétszerelést végezzenek, kivéve és addig a mértékig, ameddig az ilyen tevékenységet az érvényes jog kifejezetten engedélyezi, erre a korlátozásra tekintet nélkül.
 • A terjesztés, másolás, módosítás és származékos munkák létrehozásának korlátozásai: Nem terjesztheti, másolhatja, módosíthatja, és nem készíthet a SZOFTVEREN alapuló származékos munkákat, kivéve és addig a mértékig, ameddig az ilyen tevékenységet az érvényes jog kifejezetten engedélyezi, erre a korlátozásra tekintet nélkül.
 • Egységes EULA: A KÉSZÜLÉK és a kapcsolódó rendszerek és szolgáltatások végfelhasználói dokumentációja több EULA-t is, például többféle fordítást és/vagy többféle médiaváltozatot (pl. a felhasználói dokumentációban és a szoftverben) is tartalmazhat. Még ha Ön többféle EULA-t is kap, az Ön engedélye akkor is a SZOFTVER csak egy (1) példányának a használatára szól.
 • A SZOFTVER átruházása: Ön az EULA hatálya alatt fennálló jogait csak a KÉSZÜLÉK eladásának vagy átruházásának részeként ruházhatja át tartósan, feltéve, ha nem tart meg belőle magának másolatokat, a SZOFTVER egészét átruházza (beleértve minden összetevőjét, a média- és a nyomtatott anyagokat, bármilyen frissítést, és adott esetben az eredetiséget igazoló tanúsítvány(oka)t), és a címzett elfogadja ennek az EULA-nak a feltételeit. Ha a SZOFTVER egy frissített változat, akkor a SZOFTVER összes előző verziójának részét kell képeznie bárminemű átruházásnak.
 • Megszüntetés: A FORD MOTOR COMPANY vagy az MS minden egyéb jog sérelme nélkül megszüntetheti ezt az EULA-t, ha Ön nem tesz eleget az EULA üzleti feltételeinek.
 • A biztonsági frissítések/digitális jogok kezelése: A tartalom tulajdonosai az Ön KÉSZÜLÉKÉBE foglalt WMDRM-technológiát használják szellemi tulajdonuk, beleértve a szerzői joggal védett tartalom védelme érdekében. Az Ön KÉSZÜLÉKÉN lévő SZOFTVER egyes részei a WMDRM szoftvert használják a WMDRM által védett tartalomhoz való hozzáférés céljából. Ha a WMDRM szoftver elmulasztja a tartalom felismerését, akkor a tartalom tulajdonosai arra kérhetik a Microsoftot, hogy vonja vissza a SZOFTVERNEK azt a képességét, hogy a WMDRM használatának segítségével védett tartalmakat játsszon vagy másoljon le. Ez a cselekvés nem befolyásolja a védelem alá nem tartozó tartalmat. Amikor az Ön KÉSZÜLÉKE védett tartalmakra vonatkozó licenceket tölt le, akkor Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Microsoft a licencek mellett egy visszavonási listát szerepeltessen. A tartalom tulajdonosai szükségessé tehetik, hogy Ön a KÉSZÜLÉKÉN lévő SZOFTVERT frissítse annak érdekében, hogy hozzáférhessen az ő tartalmukhoz. Ha Ön visszautasít egy frissítést, akkor nem lesz képes hozzáférni ahhoz a tartalomhoz, ami a frissítést igényli.
 • Hozzájárulás az adatok felhasználásához: Ön hozzájárul ahhoz, hogy az MS, a Microsoft Corporation, a FORD MOTOR COMPANY, a szoftvereket és rendszereket szállító harmadik személyek, társult tagjaik és/vagy kijelölt ügynökeik a SZOFTVERREL vagy a kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő terméktámogatási szolgáltatások részeként bármely módon szerzett technikai információkat gyűjtsenek és használjanak fel. Az MS, a Microsoft Corporation, a FORD MOTOR COMPANY, a szoftvereket és rendszereket szállító harmadik személyek, társult tagjaik és/vagy kijelölt ügynökeik ezeket az információkat egyedül termékeik javítása céljából vagy azért használhatják fel, hogy testreszabott szolgáltatásokat vagy technológiákat nyújtsanak az Ön részére. Az MS, a Microsoft Corporation, a FORD MOTOR COMPANY, a szoftvereket és rendszereket szállító harmadik személyek, társult tagjaik és/vagy kijelölt ügynökeik ezeket az információkat közölhetik másokkal, de nem olyan formában, hogy Ön ezáltal személyesen azonosítható lenne.
 • Internet-alapú szolgáltatás-összetevők: A SZOFTVER tartalmazhat olyan összetevőket, amelyek lehetővé teszik, és elősegítik bizonyos internet-alapú szolgáltatások használatát. Ön tudomásul veszi, és beleegyezik, hogy az MS, a Microsoft Corporation, a FORD MOTOR COMPANY, a szoftvereket és rendszereket szállító harmadik személyek, társult tagjaik és/vagy kijelölt ügynökeik automatikusan ellenőrizzék az Ön által használt SZOFTVER és/vagy összetevőinek a verzióját, és olyan frissítéseket vagy kiegészítéseket nyújthatnak a SZOFTVERHEZ, amelyek automatikusan letölthetők az Ön KÉSZÜLÉKÉRE.
 • További szoftverek/szolgáltatások: A SZOFTVER lehetővé teheti a FORD MOTOR COMPANY, a szoftvereket és rendszereket szállító harmadik személyek, az MS, a Microsoft Corporation, társult tagjaik és/vagy kijelölt ügynökeik részére, hogy SZOFTVER frissítéseket, kiegészítőket, bővítményeket vagy internet-alapú szolgáltatási összetevőket bocsássanak az Ön rendelkezésére annak dátumát követően, hogy Ön megkapta a SZOFTVER első példányát ("kiegészítő összetevők").
Ha a FORD MOTOR COMPANY vagy a szoftvereket és rendszereket szállító harmadik személyek kiegészítő összetevőket nyújtanak, vagy bocsátanak az Ön rendelkezésére, és a kiegészítő összetevőkhöz más EULA-feltételek nem társulnak, akkor ennek az EULA-nak a feltételei érvényesek.
Ha az MS, a Microsoft Corporation, társult tagjaik és/vagy kijelölt ügynökeik kiegészítő összetevőket bocsátanak rendelkezésre, és nincsenek kikötve más EULA-feltételek, akkor ennek az EULA-nak a feltételei érvényesek, kivéve, ha az MS, a Microsoft Corporation vagy az a társult jogi személy, amely a kiegészítő összetevő(ke)t nyújtja, a kiegészítő összetevő(k) licencének engedélyezője.
A FORD MOTOR COMPANY, az MS, a Microsoft Corporation, társult tagjaik és/vagy kijelölt ügynökeik fenntartják maguknak azt a jogot, hogy mindennemű felelősség nélkül megszüntessék az Ön részére nyújtott vagy az Ön részére a SZOFTVER használata által rendelkezésre bocsátott bárminemű internet-alapú szolgáltatást.
 • Kapcsolódások harmadik személyek webhelyeihez: Az MS SZOFTVER képessé teheti Önt arra, hogy a SZOFTVER használatával hozzákapcsolódjon harmadik személyek webhelyeihez. A harmadik személyek webhelyei nem állnak az MS, a Microsoft Corporation, társult tagjaik és/vagy kijelölt ügynökeik ellenőrzése alatt. Se az MS, se a Microsoft Corporation, se társult tagjaik vagy kijelölt ügynökeik nem felelősek (i) a harmadik személyek bármilyen webhelyén szereplő tartalomért, se a harmadik személyek webhelyein szereplő linkekért, se a harmadik személyek webhelyeinek bármilyen változásáért vagy frissítéséért, vagy (ii) egy harmadik személy webhelyéről származó webes műsorszórásért, se az onnan kapott közvetítés bármilyen formájáért. Ha a SZOFTVER harmadik személyek webhelyeire mutató linkeket nyújt, akkor azok a linkek kényelem céljára szolgálnak, és bármely link belefoglalása nem jelenti azt, hogy az MS, a Microsoft Corporation, társult tagjaik és/vagy kijelölt ügynökeik jóváhagyják a harmadik személy webhelyét.
 • A felelős vezetésre irányuló kötelezettség: Ön elismeri arra irányuló kötelezettségét, hogy felelős módon vezessen, és figyeljen az úton. Ön elolvassa, és betartja a KÉSZÜLÉK használati utasításait, különösen azokat, amelyek a biztonságra vonatkoznak, és vállalja a KÉSZÜLÉK használatával összekapcsolódó bármely kockázatot.
FRISSÍTÉSEK ÉS HELYREÁLLÍTÓ ADATHORDOZÓK: Ha a FORD MOTOR COMPANY a SZOFTVERT a KÉSZÜLÉKTŐL elválasztva, külön olyan adathordozókon nyújtja, mint pl. egy ROM-chipen, CD-ROM lemez(ek)en vagy webről letölthető formában vagy egyéb módokon, és a szoftver címkéjén az szerepel, hogy "Csak frissítés céljából" vagy "Helyreállítás céljából", akkor Ön az ilyen SZOFTVER egy (1) példányát telepítheti a KÉSZÜLÉKRE a meglévő SZOFTVERT pótló másolatként, és ezt az EULA-val összhangban használhatja, beleértve bármilyen olyan további EULA-feltételt, amelyek a frissítő SZOFTVERT kísérik.
A SZELLEMI TULAJDONHOZ FŰZŐDŐ JOGOK: A SZOFTVERHEZ fűződő minden tulajdonjog és szellemei tulajdonjog (beleértve többek között a SZOFTVERBE foglalt képeket, fényképeket, animációkat, videó fájlokat, audio fájlokat, zenét, szövegeket és mini alkalmazásokat), a kísérő nyomtatott anyagok és a SZOFTVER bármely példánya az MS, a Microsoft Corporation, a FORD MOTOR COMPANY vagy társult tagjaik vagy szállítóik tulajdona. Az SZOFTVER licenccel engedélyezett, nem eladott termék. Ön nem másolhatja le a SZOFTVERT kísérő nyomtatott anyagokat. A SZOFTVER használata által hozzáférhető tartalomhoz fűződő minden tulajdonjog és szellemei tulajdonjog az adott tartalom tulajdonosának a tulajdona, és az érvényes szerzői joggal vagy a szellemi tulajdonjogra vonatkozó egyéb törvényekkel vagy egyezményekkel védhető. Ez az EULA nem adja meg Önnek azt a jogot, hogy az ilyen tartalmakat használja. Az MS, a Microsoft Corporation, a FORD MOTOR COMPANY, a szoftvereket és szolgáltatásokat nyújtó harmadik személyek, társult tagjaik és szállítóik fenntartják maguknak az EULA hatálya alatt külön meg nem adott jogokat. A SZOFTVER által hozzáférhető bármilyen on-line szolgáltatás használatára az ilyen szolgáltatások használatára vonatkozó megfelelő feltételek érvényesek. Ha ez a SZOFTVER olyan dokumentumokat tartalmaz, amelyek csak elektronikus formában állnak rendelkezésre, akkor Ön az ilyen elektronikus dokumentációt egy példányban kinyomtathatja.
EXPORTKORLÁTOZÁSOK: Ön elismeri, hogy a SZOFTVER az Egyesült Államok és az Európai Unió exportra vonatkozó törvénykezésének hatálya alá tartozik. Ön beleegyezik, hogy eleget tegyen a SZOFTVERRE vonatkozó minden érvényes nemzetközi és nemzeti törvénynek, beleértve az Egyesült Államok exportadminisztrációra vonatkozó szabályozását, valamint az Egyesült Államok és más kormányok által a végfelhasználókra, a végfelhasználásra és a rendeltetési helyekre vonatkozóan kiadott korlátozásokat. A további információkat lásd:

Weboldal  
http://www.microsoft.com/exporting/  

VÉDJEGYEK: Ez az EULA nem ad meg Önnek semmilyen jogot a FORD MOTOR COMPANY, az MS, a Microsoft Corporation, a szoftvert vagy szolgáltatást nyújtó harmadik személyek, társult tagjaik vagy szállítóik védjegyeivel vagy szolgáltatásjegyeivel kapcsolatban.
TERMÉKTÁMOGATÁS: Az MS, anyavállalata - a Microsoft Corporation - vagy társult tagjai vagy leányvállalatai nem nyújtanak terméktámogatást a SZOFTVERHEZ. A terméktámogatás tekintetében nézzen utána a FORD MOTOR COMPANY által a KÉSZÜLÉKHEZ tartozó dokumentumokban nyújtott útmutatásokban. Ha bármilyen kérdése lenne ezzel az EULA-val kapcsolatban, vagy ha bármilyen más okból kapcsolatba kíván lépni a FORD MOTOR COMPANY-vel, akkor kérjük forduljon a KÉSZÜLÉKHEZ tartozó dokumentációban megadott címhez.
Nincs felelősségvállalás bizonyos károkért: A TÖRVÉNYEK ÁLTAL TILTOTT ESETEK KIVÉTELÉVEL A FORD MOTOR COMPANY, BÁRMELY SZOFTVERT VAGY SZOLGÁLTATÁSOKAT SZÁLLÍTÓ HARMADIK SZEMÉLY, AZ MS, A MICROSOFT CORPORATION ÉS TÁRSULT TAGJAIK NEM FELELŐSEK SEMMILYEN OLYAN KÖZVETETT, SPECIÁLIS, SZÜKSÉGSZERŰEN KÖVETKEZŐ VAGY ESETLEGES KÁROKÉRT, AMELYEK A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY TELJESÍTMÉNYÉBŐL VAGY EZEKKEL KAPCSOLATBAN MERÜLNEK FEL. EZ A KORLÁTOZÁS AKKOR IS ÉRVÉNYES, HA BÁRMILYEN JOGORVOSLAT ELVÉTI LÉNYEGI CÉLJÁT. AZ MS, A MICROSOFT CORPORATION ÉS/VAGY TÁRSULT TAGJAIK SEMMILYEN ESETBEN NEM FELELŐSEK A KÉTSZÁZÖTVEN (U.S. $250.00) DOLLÁRT MEGHALADÓ ÖSSZEGEKÉRT.
 • NEM ÁLL FENN MÁS GARANCIA AZOKON KÍVÜL, AMELYEK AZ ÖN ÚJ GÉPKOCSIJÁRA VONAKOZÓAN KIFEJEZETTEN MEG VANNAK SZABVA.
Adobe
Az Adobe Systems Incorporated Adobe® [Flash® Player] vagy [AIR®] technológiáját használja. Ez a [Licencelt termék] [Adobe® Flash® Player] [Adobe® AIR®] szoftvert tartalmaz, mely az Adobe Systems Incorporated licence szabályoz, Copyright ©1995-2009 Adobe Macromedia Software LLC. Minden jog fenntartva. Az Adobe, Flash és AIR az Adobe Systems Incorporated márkavédjegyei.
Figyelmeztetés a végfelhasználók részére
Microsoft® Windows® Mobile for Automotive Fontos Biztonsági Tájékoztatás
Ez a Ford SYNC rendszer olyan szoftvert tartalmaz, amelyet a Microsoft Corporation egyik társult tagja engedélyezett licenccel a gyártó FORD MOTOR COMPANY számára egy licencmegállapodás alapján. Az ehhez a rendszerhez tartozó szoftver bárminemű eltávolítása, reprodukciója, fordított irányú fejlesztése vagy egyéb nem engedélyezett használata, amelyek a licencszerződés megsértését jelentik, szigorúan tilos, és jogi lépéseket vonhat maga után.
Olvassa el, és tartsa be az utasításokat: Mielőtt használná az Ön Windows gépjármű-alapú rendszerét, olvassa el, és kövesse az ebben a végfelhasználói kézikönyvben ("Használati útmutató") szereplő utasításokat és biztonsági információkat. A felhasználói kézikönyvben szereplő óvintézkedések be nem tartása balesethez vagy más komoly következményekhez vezethet.
Tartsa a felhasználói kézikönyvet a járműben: Ha a felhasználói kézikönyvet a járműben tartja, akkor bármikor utánanézhet benne Ön is és mindazok, akik még nem ismerik a Windows gépkocsi-alapú rendszerét. Kérem, győződjön meg róla, hogy a rendszer első használata előtt minden személy hozzáfért a felhasználói kézikönyvhöz, és gondosan elolvasta az abban szereplő utasításokat és biztonsági tájékoztatást.
  VIGYÁZAT:  Ha vezetés közben ennek a rendszernek egyes részeit működteti, az elvonhatja a figyelmét az útról, ami balesethez vagy más komoly következményekhez vezethet. Ne változtassa meg a rendszer beállításait, vagy ne adjon meg adatokat nem-verbális úton (kéz használatával) vezetés közben. Állítsa le a járművet biztonságos és szabályos módon, mielőtt megkísérelné ezeket a műveleteket. Ez azért fontos, mert bizonyos funkciók beállítása vagy megváltoztatása elvonhatja az Ön figyelmét az útról, és ilyenkor le kell vennie a kezét a kormánykerékről.

Általános működtetés
Hangutasításos vezérlés: A Windows gépjármű-alapú rendszerének funkciói csupán hangutasításokkal is működtethetők. Vezetés közben a rendszer hangutasításokkal anélkül is működtethető, hogy Önnek el kellene vennie kezét a kormánykerékről.
A képernyő hosszabb nézése: Vezetés közben ne működtessen olyan funkciókat, amelyekhez a képernyőt hosszabban kell néznie. Húzódjon le biztonságos és szabályosan az út szélére, és álljon le, mielőtt megpróbálná működtetni a rendszer egyik hosszabb odafigyelést igénylő funkcióját. Még a képernyőre vetett alkalmi rövid pillantások is kockázatosak lehetnek, ha kritikus időben elvonják az Ön figyelmét vezetési feladatától.
Hangerő beállítások Ne állítsa túl nagyra a hangerőt. Tartsa a hangerőt olyan szinten, hogy vezetés közben még hallhassa a külső forgalmat és a vészjeleket. Ha úgy vezet, hogy közben nem hallja ezeket a hangokat, azzal balesetet okozhat.
A beszédfelismerő funkciók használata: A beszédfelismerő szoftver lényegében egy statisztikai folyamat, amelynek velejárói lehetnek a hibák. Az Ön felelőssége, hogy ellenőrizze a rendszer részét képező beszédfelismerő funkciókat, és kezelje a hibákat.
Navigációs funkciók: A rendszer részét képező bármely navigációs funkciónak az a rendeltetése, hogy részletes a kanyaronkénti utasítások segítségével juttassa el Önt a kívánt rendeltetési helyre. Kérjük, biztosítsa, hogy a rendszert használó minden személy teljes mértékben és gondosan elolvassa és követi az utasításokat és a biztonsági tájékoztatást.
A figyelemelvonás kockázata: Bármilyen navigációs funkcióhoz szükség lehet a kézi (nem-verbális) beállításra. Ha vezetés közben próbája meg elvégezni a beállítást vagy az adatok betáplálását, akkor az komolyan elvonhatja a figyelmét, és balesetet okozhat, vagy más komoly következményekkel járhat. Állítsa le a járművet biztonságos és szabályos módon, mielőtt megkísérelné ezeket a műveleteket.
Hallgasson józan megítélésére: A navigációs funkciók csak segítségül szolgálnak. A vezetéssel kapcsolatos döntéseit a helyi viszonyok megfigyelése alapján és a létező közlekedési szabályoknak megfelelően hozza meg. A navigációs rendszer nem helyettesíti a személyes megítélést. A rendszer által javasolt útvonalak soha sem pótolhatják a helyi közlekedési szabályokat vagy a biztonságos vezetési gyakorlat személyes megítélését vagy ismeretét.
Útbiztonság: Ne kövesse a javasolt útvonalat, ha az nem biztonságos vagy szabálytalan manővert tesz szükségessé, ha ezzel nem biztonságos helyzetbe kerül, illetve ha az olyan területre irányítja Önt, amelyet nem biztonságosnak ítél. A vezető alapvető felelőssége a gépkocsi biztonságos üzemeltetése, tehát neki kell értékelnie, hogy biztonságos-e a javasolt útirányok követése.
A térkép lehetséges pontatlansága: A rendszer által használt térképek az utak, a forgalomirányítás vagy a vezetési feltételek változása folytán pontatlanok lehetnek. A javasolt útvonalak követése során mindig használja ítélőképességét és józan eszét.
Vészhelyzeti szolgálatok: Ne hagyatkozzon arra, hogy a rendszer navigációs funkciói elirányítják Önt a vészhelyzeti szolgálatokhoz. Kérdezze ezek elérhetőségéről a helyi hatóságokat vagy a vészhelyzeti szolgálatok telefonközpontosát. Nem valószínű, hogy minden vészhelyzeti szolgálat, így a rendőrség, a tűzoltóság, a kórházak és klinikák is szerepelnek az ilyen navigációs funkciók adatbázisában.
A Telenav szoftver végfelhasználói licencmegállapodása
Kérjük, a Telenav szoftver használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket. A Telenav szoftver használatával Ön elfogadja ezeket a feltételeket. Ha nem fogadja el ezeket a feltételeket, akkor ne törje fel a csomag plombáját, ne indítsa el, és más módon se használja a Telenav szoftvert.
Jelen feltételek képezik az Ön és a Telenav, Inc. („Telenav”) között a Telenav szoftverrel (ideértve annak frissítéseit, módosításait vagy bővítéseit) (együttesen „Telenav szoftver”) kapcsolatosan létrejött szerződést („Szerződés”). A Szerződés szövegezésében található „Ön” és „Önt” hivatkozások Önt, az Ön alkalmazottait, ügynökeit és alvállalkozóit jelentik, illetve bármely más természetes vagy jogi személyt, akinek a nevében Ön elfogadja a jelen feltételeket. A Megállapodás az említett személyekre nézve is kötelező érvényű. Ezenkívül az Ön számlainformációi, valamint a Telenav számára Ön által (közvetlenül vagy a Telenav szoftver használata során) átadott egyéb, fizetéssel kapcsolatos és személyes adatai a Telenav http://www.telenav.com címen található adatvédelmi nyilatkozatának hatálya alá esik.
A Telenav bármikor felülvizsgálhatja a jelen Megállapodást és az adatvédelmi nyilatkozatot az Ön értesítésével vagy anélkül. Ön beleegyezik abba, hogy időnként ellátogasson erre a webhelyre: http://www.telenav.com, hogy ellenőrizze ennek a Szerződésnek és az adatvédelmi nyilatkozatnak az aktuális változatát.
1. Biztonságos és törvényes használat
Ön elismeri, hogy azzal, hogy figyelmet szán a Telenav szoftverre, saját maga és mások sérülését vagy halálát kockáztatja olyan helyzetekben, amelyekben egyébként az Ön osztatlan figyelmére lenne szükség, és ezért Ön beleegyezik abba, hogy a Telenav szoftver használata során: (a) betartja a közlekedésre vonatkozó törvényeket és egyébként biztonságosan vezet; (b) vezetés közben saját személyes ítélőképességét használja. Ha úgy érzi, hogy a Telenav szoftver által javasolt útvonal egy nem biztonságos és szabálytalan manőver végrehajtására utasítja, Önt nem biztonságos helyzetbe hozza, vagy olyan területre vezeti, melyet Ön nem tekint biztonságosnak, akkor ne kövesse az ilyen utasításokat; (c) nem ad meg úti célokat, és nem használja más módon a Telenav szoftvert, ha járműve nem mozdulatlan és nem parkol; (d) nem használja a Telenav szoftvert szabálytalan, nem engedélyezett, nem rendeltetésszerű, nem biztonságos, kockázatos vagy törvénytelen célokra, vagy a jelen Megállapodással összeegyeztethetetlen módon; (e) a Telenav szoftver használatához szükséges GPS-t és a vezeték nélküli készülékeket biztonságos módon helyezi el a járművében, úgy, hogy ne akadályozzák Önt a vezetésben, és ne akadályozzák meg a biztonsági berendezések (pl. a légzsákok) működését.
Ön beleegyezik, hogy kártalanítja, és minden felelősség alól mentesíti a Telenavot a Telenav szoftver mozgó járműben történő veszélyes vagy egyébként nem megfelelő használatából fakadó bárminemű követeléssel szemben, ideértve a fenti útmutatások betartásának Ön által történő elmulasztásából adódó követeléseket is.
2. Felhasználói adatok
Ön hozzájárul az alábbiakhoz: (a) a Telenav szoftver regisztrációja során valós, helyes, aktuális és teljes körű információt nyújt saját magáról a Telenav részére, és (b) azonnal tájékoztatja a Telenavot ezeknek az információknak a bárminemű változásáról, és gondoskodik arról, hogy ezek mindig valósak, helyesek, aktuálisak és teljes körűek legyenek.
3. Szoftverlicenc
A Telenav, feltéve, hogy Ön betartja ennek a Megállapodásnak a feltételeit, személyre szóló, nem kizárólagos, nem átruházható (kivéve a Telenav szoftver licencének Ön által történő végleges átruházásával kapcsolatban alább kifejezetten engedélyezett átruházást), a továbbengedélyezés jogát nem tartalmazó licencet ad Önnek a Telenav szoftver használatára (csak objektumkód formájában) a Telenav szoftverhez való hozzáférés és annak használata érdekében. Ez a licenc ennek a Megállapodásnak a megszűnése vagy időbeli lejárata esetén szűnik meg. Ön beleegyezik, hogy a Telenav szoftvert csak saját személyes üzleti vagy szabadidős céljaira fogja használni, és nem azért, hogy kereskedelmi célú navigációs szolgáltatásokat nyújtson másoknak.
3.1. A licenc korlátozásai
Ön beleegyezik, hogy nem teszi a következőket: (a) a Telenav szoftver vagy annak bármely részének visszafejtése, belső felépítésének elemzése, részekre bontása, lefordítása, módosítása, átalakítása vagy egyéb módon történő megváltoztatása; (b) a Telenav szoftver forráskódjának, audiokönyvtárának vagy szerkezetének levezetésére irányuló kísérlet a Telenav előzetes kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül; (c) a Telenav vagy szállítói védjegyeinek, kereskedelmi neveinek, logóinak, szabadalmi vagy szerzői jogi feliratainak vagy egyéb közléseinek vagy jelöléseinek eltávolítása a Telenav szoftverből, vagy ezek megváltoztatása; (d) a Telenav szoftver terjesztése, továbbengedélyezése vagy egyébirányú átruházása másokra, kivéve, ha ez a Telenav szoftver végleges átruházásának része; vagy (e) a Telenav szoftver bármilyen olyan jellegű használata, ami (i) megsérti bármely más személy szellemi tulajdonhoz fűződő vagy tulajdonjogait, nyilvánossághoz való jogát, személyiségi jogait vagy a magánszféra tiszteletben tartásához fűződő jogát, (ii) megszeg bármely törvényt, jogszabályt, rendeletet vagy előírást, ideértve többek között a levélszemét küldésére, a személyes adatok védelmére, a fogyasztó- és a gyermekvédelemre, a trágárságra vagy rágalmazásra vonatkozó törvényeket és rendeleteket, vagy (iii) kártékony, fenyegető, visszaélő, zaklató, félrevezető, rágalmazó, közönséges, trágár, becsületsértő vagy egyéb módon kifogásolható; és (f) a Telenav szoftver haszonbérletbe adása, bérbe adása vagy harmadik személyek nem engedélyezett hozzáférésének egyéb módon történő engedélyezése a Telenav előzetes írásbeli engedélye nélkül.
4. Elutasító nyilatkozatok
A Telenav, engedélyezői és szállítói vagy az előbbiek bármelyikének ügynökei vagy alkalmazottai az érvényes jog szerint megengedhető legteljesebb mértékben nem felelősek az Ön vagy mások által a Telenav szoftver által nyújtott információkra hagyatkozva meghozott döntésekért vagy megtett lépésekért. A Telenav továbbá nem garantálja a Telenav szoftver által használt térkép vagy más adatok pontosságát. Az ilyen adatok többek között az útlezárások, építkezések, időjárás, új utak és egyéb változó körülmények miatt nem mindig tükrözik a valóságot. Ön felel a Telenav szoftver használatából fakadó teljes kockázatért. Ön például korlátozás nélkül beleegyezik, hogy nem hagyatkozik a Telenav szoftverre, amikor kritikus navigációra van szükség olyan területeken, ahol az Ön vagy mások jólléte vagy túlélése a navigáció pontosságától függ, mivel a Telenav szoftver térképeinek és működésének nem az a rendeltetése, hogy az ilyen nagy kockázatú alkalmazásokat támogassák, különösen nem a távolabb fekvő földrajzi helyeken.
A TELENAV KIFEJEZETTEN ELUTASÍT, ÉS KIZÁR A TELENAV SZOFTVERREL KAPCSOLATOS MINDEN - TÖRVÉNYES, KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTŐDŐ - JÓTÁLLÁST, BELEÉRTVE AZOKAT A GARANCIÁKAT, AMELYEK ÜZLETBŐL, ÜGYFÉLKÖRBŐL VAGY KERESKEDELEMBŐL FAKADHATNAK, ÉS BELEÉRTVE, DE TÖBBEK KÖZÖTT A TELENAV SZOFTVER FORGALOMKÉPESSÉGÉRE, ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRA ÉS HARMADIK SZEMÉLYEK JOGAINAK MEG NEM SÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ BELEÉRTŐDŐ GARANCIÁKAT IS. Egyes jogrendszerek nem engedélyezik bizonyos garanciák elutasítását, ezért ez a korlátozás lehet, hogy Önre nem érvényes.
5. A felelősség korlátozása
A TELENAV, VAGY ENGEDÉLYEZŐI ÉS SZÁLLÍTÓI AZ ÉRVÉNYES JOG HATÁLYA ALATT ENGEDÉLYEZETT MÉRTÉKIG SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELŐSEK AZ ÖN VAGY HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNYÁBAN AZ OLYAN KÖZVETLEN, ESELEGES, SZÜKSÉGSZERŰEN KÖVETKEZŐ, SPECIÁLIS VAGY PÉLDASZERŰ KÁROKÉRT (BELEÉRTVE MINDEN ESETBEN, DE TÖBBEK KÖZÖTT A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁRA VAGY AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉRE VALÓ KÉPTELENSÉGBŐL, ADATVESZTÉSBŐL, ÜZLETVESZTÉSBŐL, HASZONVESZTÉSBŐL, ÜZLETMEGSZAKADÁSBÓL VAGY HASONLÓKBÓL ADÓDÓ KÁROKAT), AMELYEK A TELENAV SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLATÁRA VALÓ KÉPTELENSÉGBŐL FAKADNAK, MÉG AKKOR IS, HA A TELENAVOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL.
AZ ÖN ÁLTAL BÁRMILYEN OKBÓL ELSZENVEDHETŐ KÁROK ELLENÉRE (IDEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL AZ ITT EMLÍTETT KÁROKAT, ÉS MINDEN KÖZVETLEN VAGY ÁLTALÁNOS, SZERZŐDÉSSZEGÉSEN, VÉTKESSÉGEN ALAPULÓ KÁRFELELŐSSÉGET, KÁRTÉRÍTÉSI VAGY EGYÉB FELELŐSSÉGET, A TELENAV ÉS A TELENAV ÖSSZES SZÁLLÍTÓJÁNAK TELJES FELELŐSSÉGE AZ ÖN ÁLTAL A TELENAV SZOFTVERÉRT TÉNYLEGESEN KIFIZETETT ÖSSZEGRE KORLÁTOZÓDIK. EGYES ÁLLAMOK ÉS/VAGY JOGRENDSZEREK NEM ENGEDIK MEG AZ ESETLEGES VAGY SZÜKSÉGSZERŰEN KÖVETKEZŐ KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT LEHET, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK VAGY KIZÁRÁSOK NEM ÉRVÉNYESEK ÖNRE.
6. Döntőbíróság és törvényi szabályozás
Ön beleegyezik, hogy a jelen Megállapodással vagy a Telenav Szoftverrel kapcsolatban felmerült bármely vitát, követelést vagy ellentmondást független döntőbíróság előtt, semleges döntőbíró által, a kaliforniai Santa Clara megyei székhelyű Amerikai Döntőbírói Szövetség (American Arbitration Association) felügyelete alatt rendezzék. A döntőbíró az Amerikai Döntőbírói Szövetség Kereskedelmi döntőbíráskodási szabályzatot alkalmazza, és a döntőbíró által megállapított ítélet alapján bármely illetékes bíróságon a döntés bejegyezhető. Felhívjuk figyelmét, hogy egy döntőbíráskodási eljárásban nincs bíró vagy esküdtszék, és a döntőbíró döntése mindkét fél számára jogerősnek tekintendő. Ön határozottan kijelenti, hogy lemond jogáról az esküdtszék előtt lefolytatott bírósági tárgyalásra.
Továbbá ezen Megállapodás és teljesítés felügyelete és értelmezése Kalifornia állam törvényeivel összhangban történik, a törvényi rendeletekkel való ütközések figyelembe vétele nélkül. Olyan mértékben, amilyen mértékben bírósági intézkedés válik szükségessé a kötelező érvényű döntőbíráskodással kapcsolatban, mind a Telenav, mind Ön beleegyezik abba, hogy aláveti magát a kaliforniai Santa Clara megye bíróságai kizárólagos illetékességének. Az ENSZ a termékek nemzetközi értékesítésére vonatkozó szerződéseket meghatározó egyezménye nem alkalmazható.
7. Átruházás
Tilos a jelen Megállapodás, illetve az abban foglalt jogok vagy kötelezettségek továbbértékesítése, engedményezése vagy átruházása, kivéve teljes egészében, a Telenav szoftver végleges átruházásával együtt, és kizárólag azzal a feltétellel, hogy a Telenav szoftver új használója beleegyezik, hogy kötelezi magát ezen Megállapodás szerződéses feltételeinek betartására. Bármely olyan értékesítés, engedményezés vagy átruházás, amelyet ezen bekezdés nem engedélyez kifejezetten, ezen Megállapodás azonnali megszűnését eredményezi a Telenav felelőssége nélkül, amely esetben Önnek és az összes többi félnek azonnal be kell szüntetnie a Telenav szoftver bárminemű használatát. Az előzőek ellenére a Telenav a jelen Megállapodást bármikor, értesítés nélkül, bármely más félre engedményezheti, feltéve, hogy az engedményezettet továbbra is köti ez a Megállapodás.
8. Egyéb
8,1
A jelen Megállapodás képezi az Ön és a Telenav közötti teljes megállapodást annak tárgyára vonatkozóan.
8,2
A jelen Megállapodásban kifejezetten elismert, korlátozott licencek kivételével a Telenav fenntart magának minden, a Telenav szoftverre vonatkozó jogot, jogcímet és érdekeltséget, ideértve többek között minden ahhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogot. A jelen Megállapodásban kifejezetten el nem ismert licencek vagy egyéb jogok szándékoltan nincsenek vagy nem lesznek elismerve, illetve ráutaló magatartással, törvény által, ígéret, estoppel alapján vagy egyéb módon átruházva, és a Telenav, valamint beszállítói és licencelői ezennel fenntartják maguknak az összes erre vonatkozó jogukat a külön ebben a Megállapodásban elismert licenceken kívül.
8,3
A Telenav szoftver használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Telenavtól minden, a Telenav szoftverrel kapcsolatos közleményt, ideértve a felhívásokat, megállapodásokat, törvény által előírt nyilatkozatokat vagy egyéb információkat (együtt „Értesítők”) elektronikus úton kapjon meg. A Telenav ezeket az Értesítőket a Telenav weboldalán is közzéteheti, vagy rátöltheti őket vezeték nélküli készülékére. Ha az Értesítők elektronikus úton történő kézhezvételére vonatkozó hozzájárulását vissza kívánja vonni, le kell mondania a Telenav szoftver további használatáról.
8,4
Ha a Telenav vagy Ön elmulasztja bármely szolgáltatás teljesítésének igénylését, az a későbbiekben nem befolyásolja azon fél jogát a teljesítés igénylésére, illetve ezen Megállapodás semmilyen megszegésére vagy hibájára vonatkozó jogfeladás nem képez jogfeladási alapot bármely későbbi megszegésre vagy hibára, sem magára a szolgáltatásról való lemondásra.
8,5
Ha a jelen Megállapodásban foglalt bármely szolgáltatás ki nem kényszeríthetőnek minősül, akkor azon szolgáltatás módosításra kerül oly módon, hogy a felek szándékát tükrözze, és a Megállapodás fennmaradó szolgáltatásai teljes mértékben érvényesek és hatályosak maradnak.
8,6
Az ezen Megállapodásban szereplő fejezet- és bekezdéscímek csak a szövegben való hivatkozás megkönnyítését szolgálják, és nem tekinthetők ezen Megállapodás részének, így nem történik rájuk hivatkozás ezen Megállapodás felépítésével vagy interpretálásával kapcsolatban. Ezen Megállapodásban való használatukat illetően a “beleértve”, “tartalmaz” és „ideértve”, illetve ezek változatai nem tekintendők korlátozást jelző terminusnak, hanem inkább a “korlátozás nélkül” szavak előtagjaként értendők.
9. Egyéb Értékesítőkre vonatkozó szerződési feltételek
A Telenav szoftver a Telenav számára harmadik fél szállítók által licenc útján rendelkezésre bocsátott térkép- és egyéb adatokat használ az Ön és más végfelhasználók javára. Ez a Megállapodás tartalmazza az ezen vállalatokra vonatkozó végfelhasználói feltételeket (a Megállapodás végén), és így a Telenav szoftver Ön általi használatára szintén ezek a feltételek vonatkoznak. Ön beleegyezik, hogy megfelel a következő kiegészítő szerződési feltételeknek, melyek a Telenav számára licenc útján engedélyt biztosító harmadik fél szállítókra vonatkoznak:
9.1 A HERE North America, LLC által igényelt végfelhasználói feltételek
Az átadott adatok (“Adatok”) személyes, belső használatra szolgálnak, nem továbbértékesítésre. Az adatokat szerzői jogi törvények védik, és a következő feltételek és kikötések vonatkoznak rájuk, amelyeket elfogad egyrészről Ön, másrészről pedig a Telenav (“Telenav”) és licencelői (beleértve azok licencelőit és beszállítóit is).
© 2013 HERE Minden jog fenntartva.
A kanadai területek Adatai olyan információkat tartalmaznak, amelyek használatára a kanadai hatóságok engedélyt adtak, többek között: © Őfelsége a Királynő Kanada jogán, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © Department of Natural Resources Canada.
A HERE nem kizárólagos licenccel rendelkezik a United States Postal Service®-től a ZIP+4® információk publikálására és értékesítésére.
©United States Postal Service® 2014. A United States Postal Service® nem állapítja meg, nem ellenőrzi és nem hagyja jóvá az árakat. A következő márkanevek és bejegyzett védjegyek a USPS tulajdonát képezik: United States Postal Service, USPS és ZIP+4.
A Mexikóra vonatkozó Adatok tartalmaznak bizonyos adatokat az Instituto Nacional de Estadística y Geografía-tól.
SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
9.2 A NAV2 (Shanghai) Co., Ltd által igényelt végfelhasználói feltételek
Az átadott adatok (“Adatok”) személyes, belső használatra szolgálnak, nem továbbértékesítésre. Az adatokat szerzői jogi törvények védik, és a következő feltételek és kikötések vonatkoznak rájuk, amelyeket elfogad egyrészről Ön, másrészről pedig a NAV2 (Shanghai) Co., Ltd (“NAV2”) és licencelői (beleértve azok licencelőit és beszállítóit is).
© 20xx. Minden jog fenntartva.
Engedélyezett használat
Ön elfogadja, hogy az Adatokat és a Telenav szoftvert kizárólag a licencében meghatározott saját belső üzleti és személyes céljaira használja, és nem szolgáltatások nyújtásához, osztott idejű módon vagy egyéb hasonló célokra. Ennek megfelelően, de a következő bekezdésekben rögzített korlátozások betartásával Ön beleegyezik abba, hogy nem reprodukálja, másolja, módosítja, nem fordítja vissza compiler vagy assembler szinten és nem fejti vissza ezen Adatok semmilyen részét, illetve nem hoz létre semmilyen származtatott terméket belőlük, továbbá a kötelező törvények által megengedett határon túl semmilyen célból és semmilyen formában nem ruházza át vagy terjeszti azokat.
Korlátozások
Hacsak a Telenav vállalattól külön írásos megállapodásban arra kifejezett engedélyt nem kap, továbbá az előző bekezdés korlátozása nélkül az Ön számára tilos (a) a jelen Adatok használata a járműves navigációra, helyzetmeghatározásra, irányításra, valós idejű útvonalvezetésre, flottakezelésre vagy hasonló alkalmazásra képes, a járműbe telepített, ahhoz más módon kapcsolódó vagy azzal kommunikáló bármely termékkel, rendszerrel vagy alkalmazással; vagy (b) bármely helyzetmeghatározó eszközzel, illetve mobil vagy vezeték nélkül csatlakozó elektronikus vagy számítógépes készülékkel vagy azokkal kommunikálva, beleértve többek között korlátozás nélkül a mobiltelefonokat, tenyér- és kézi számítógépeket, személyhívókat, személyi digitális asszisztenseket vagy PDA-kat.
Figyelmeztetés
Az Adatok az idő múlása, a körülmények változása, a felhasznált források és az átfogó földrajzi adatok gyűjtésének természete miatt pontatlan és nem teljes információkat tartalmazhatnak, amelyek bármelyike helytelen eredményekhez vezethet.
Garancia kizárása
Az Adatokat a “megtekintett” állapotban kapja meg, és Ön elfogadja, hogy azokat saját kockázatára használja. A Telenav és licencelői (valamint azok licencelői és beszállítói) nem vállalnak sem kifejezett, sem vélelmezett garanciát vagy nyújtanak egyéb biztosítékokat törvényből vagy másból adódóan, ideértve többek között az Adatok tartalmára, minőségére, pontosságára, teljességére, hatékonyságára, megbízhatóságára, adott célra való alkalmasságára, használhatóságára, az Adatok használatának eredményességére, illetve arra vonatkozóan, hogy az Adatok vagy a kiszolgáló folyamatosan elérhető és hibamentes lesz.
Garanciát kizáró nyilatkozat:
A TELENAV ÉS LICENCELŐI (VALAMINT AZOK LICENCELŐI ÉS BESZÁLLÍTÓI) KIZÁRNAK MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT, A MINŐSÉGRE, TELJESÍTMÉNYRE, FORGALOMKÉPESSÉGRE, EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. Egyes Államok, Felségterületek és Országok nem tesznek lehetővé bizonyos garanciális megkötéseket, ezért lehet, hogy az adott mértékig a fenti megkötések nem vonatkoznak Önre.
Felelősséget kizáró nyilatkozat:
A TELENAV ÉS LICENCELŐI (VALAMINT AZOK LICENCELŐI ÉS BESZÁLLÍTÓI) NEM FELELŐSEK ÖNNEL SZEMBEN SEMMILYEN, AZ ESETLEGESEN A JELEN INFORMÁCIÓK HASZNÁLATÁBÓL VAGY BIRTOKLÁSÁBÓL ADÓDÓ KÖVETELÉSÉRT, IGÉNYÉRT VAGY KERESETÉRT AZ ÁLLÍTÓLAGOS, KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT VESZTESÉG, SÉRÜLÉS VAGY KÁR MIATTI KÖVETELÉS, IGÉNY VAGY KERESET OKÁNAK TERMÉSZETÉTŐL FÜGGETLENÜL, SEM BÁRMELY HASZON, BEVÉTEL, SZERZŐDÉS VAGY MEGTAKARÍTÁS ELMARADÁSÁÉRT, VAGY BÁRMELY MÁS KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ELŐRE NEM LÁTHATÓ, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT, AMELY A JELEN INFORMÁCIÓK HASZNÁLATÁBÓL VAGY AZ AZOK HASZNÁLATÁRA VALÓ KÉPTELENSÉGBŐL, A JELEN INFORMÁCIÓK HIBÁJÁBÓL VAGY A JELEN FELTÉTELEK MEGSÉRTÉSÉBŐL ADÓDIK FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ SZERZŐDÉSES VAGY VÉTKESSÉGEN ALAPULÓ KERESETBŐL ADÓDIK VAGY GARANCIÁN ALAPUL AKKOR IS, HA A TELENAV VÁLLALATOT VAGY ANNAK LICENCELŐIT ELŐRE TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN JELLEGŰ KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. Egyes Államok, Felségterületek és Országok nem teszik lehetővé bizonyos felelősségek elhárítását vagy károk korlátozását, ezért lehet, hogy az adott mértékig a fenti megkötések nem vonatkoznak Önre.
Exportszabályozás
Ön sehonnan nem exportálhatja sem az Adatokat (részben vagy egészben), sem az azokból közvetlenül származó termékeket, kivéve, ha az megfelel az exportálásra vonatkozó alkalmazandó törvényeknek, szabályoknak és előírásoknak, ideértve többek között az Egyesült Államok Külföldi Vagyont Ellenőrző Hivatala (OFAC) által felügyelt törvényeket, szabályokat és előírásokat, és ha az a mindezek által megkövetelt licencekkel és engedélyekkel történik. Az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma és az Ipari és Biztonsági Iroda Kereskedelmi Minisztérium. Olyan mértékben, amilyen mértékben az exportálásra vonatkozó törvények, szabályok vagy előírások megakadályozzák a HERE vállalatot, hogy megfeleljen a jelen Megállapodás szerinti, az Adatok szolgáltatására vagy terjesztésére vonatkozó kötelezettségének, ezen mulasztás felmentést élvez és nem minősül a jelen Megállapodás megszegésének.
A Megállapodás teljessége
A jelen feltételek és kikötések képezik a teljes Megállapodást a Telenav (valamint licencelői és azok licencelői és beszállítói) és Ön között a megállapodás tárgyára vonatkozóan, és teljes egészében felvált minden, az Ön és közöttünk a megállapodás tárgyára vonatkozóan korábban fennálló írásos vagy szóbeli megállapodást.
Irányadó jog
A fenti feltételekre és kikötésekre Illinois állam [vagy “Hollandia” az európai HERE Adatok használata esetén] törvényei az irányadóak (i) annak a jogütközésre vonatkozó előírásai vagy (ii) az ENSZ-nek a termékek nemzetközi értékesítésére vonatkozó szerződéseket meghatározó egyezménye figyelembe vétele nélkül, amelyek kifejezetten ki vannak zárva. A jelen Megállapodás keretében Önnek átadott Adatok alapján vagy azokkal kapcsolatban felmerült vita, követelés és kereset esetére beleegyezik, hogy aláveti magát Illinois állam, [vagy “Hollandia” az európai HERE Adatok használata esetén] bíróságai illetékességének.
Kormányzati végfelhasználók
Amennyiben az Adatok megvásárlása az Egyesült Államok kormánya vagy más olyan természetes vagy jogi személy által vagy nevében történik, aki/amely a szokásjog alapján az Egyesült Államok kormánya által megkövetelt jogokra törekszik vagy ilyet érvényesít, úgy a jelen Adatok a 48 C.F.R. (“FAR”) 2.101 alatt meghatározott “kereskedelmi tétel”-nek minősülnek, licenc alapján történő engedélyezésük a jelen Végfelhasználói Licencmegállapodás alapján történik, és az átadott vagy más módon beszerzett Adatok minden másolatát adott esetben az alábbi “Használatra vonatkozó megjegyzéssel” kell ellátni, és az ilyen megjegyzésnek megfelelően kell kezelni:

HASZNÁLATRA VONATKOZÓ MEGJEGYZÉS  
SZERZŐDŐ (GYÁRTÓ/SZÁLLÍTÓ) NEVE: HERE  
SZERZŐDŐ (GYÁRTÓ/SZÁLLÍTÓ) CÍME: c/o Nokia, 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606  
Ezek az Adatok a FAR 2.101-ben definiáltak szerint kereskedelmi tételnek minősülnek, és vonatkoznak rájuk azok a végfelhasználói feltételek, amelyek alapján az Adatokat átadták.  
© 1987 – 2014 HERE – Minden jog fenntartva.  

Ha a szerződő hivatalnok, szövetségi kormányügynökség vagy bármely szövetségi hivatalnok megtagadja a megadott felirat használatát, akkor a szerződő hivatalnoknak, szövetségi kormányügynökségnek vagy bármely szövetségi hivatalnoknak értesítenie kell a HERE vállalatot, mielőtt az Adatokra vonatkozó további vagy alternatív jogokra törekedne.

 
I. Az USA/Kanada területe  
  A. Az Amerikai Egyesült Államokra vonatkozó Adatok Az Amerikai Egyesült Államokra vonatkozó Adatok bármilyen felhasználását szabályozó végfelhasználói feltételeknek tartalmazniuk kell a következő megjegyzéseket:  
    “A HERE nem kizárólagos licenccel rendelkezik a United States Postal Service®-től a ZIP+4® információk publikálására és értékesítésére.”  
    “©United States Postal Service® 20XX. A United States Postal Service® nem állapítja meg, nem ellenőrzi és nem hagyja jóvá az árakat. A következő márkanevek és bejegyzett védjegyek a USPS tulajdonát képezik: United States Postal Service, USPS és ZIP+4.”  


 
  B. Kanadára vonatkozó Adatok A következő rendelkezések érvényesek a Kanadára vonatkozó Adatokra, amelyek tartalmazhatnak vagy visszatükrözhetnek harmadik fél licencelőktől származó adatokat (“Harmadik felek Adatai”), beleértve a következőket: Őfelsége a Királynő Kanada jogán (“Őfelsége”), Canada Post Corporation (“Canada Post”) és a Department of Natural Resources of Canada (“NRCan”):  
    1. Kizárás és korlátozás: az Ügyfél beleegyezik, hogy a Harmadik felek adatainak használatára a következő előírások vonatkoznak:  
      a. Kizárás: a Harmadik felek adatainak licencelése a “megtekintett” állapot alapján történik. Az ilyen Adatok licencelői, köztük Őfelsége, a Canada Post és az NRCan nem vállalnak sem kifejezett, sem vélelmezett garanciát vagy nyújtanak egyéb biztosítékokat törvényből vagy másból adódóan többek között az Adatok hatékonyságára, teljességére, pontosságára vagy adott célra való alkalmasságára.  
      b. A felelősség korlátozása: A Harmadik felek adatainak licencelői, köztük Őfelsége, a Canada Post és az NRCan nem felelősek (i) semmilyen állítólagos közvetlen vagy közvetett veszteség, sérülés vagy kár miatti követelésért, igényért vagy keresetért a követelés, igény vagy kereset okának természetétől függetlenül, amely a jelen Adatok használatából vagy birtoklásából adódik; (ii) sem bármely bevétel vagy szerződés elmaradásáért, vagy bármely más következményi kárért, amely a jelen Adatok bármilyen hibájából adódik.  
    2. Szerzői jogi nyilatkozat: A Kanada területére vonatkozó Adatok minden egyes példányával vagy bármely részével kapcsolatban az Ügyfél köteles ésszerűen szembetűnő módon a következő szerzői jogi nyilatkozatot feltüntetni a következők közül legalább egyen: (i) a példányt tároló adathordozó címkéje; (ii) a példány csomagolása; vagy (iii) a példánnyal egybecsomagolt egyéb anyag, például felhasználói kézikönyv vagy végfelhasználói licencmegállapodás: “This data includes information taken with permission from Canadian authorities, including © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © The Department of Natural Resources Canada. Minden jog fenntartva.”  
    3. Végfelhasználói feltételek: A Felek egyéb megállapodásának hiányában a Kanada területére vonatkozó Adatok bármely részének a végfelhasználók számára történő, a Megállapodás által engedélyezett átadásával kapcsolatban az Ügyfél köteles a feltételek között, ésszerűen szembetűnő módon (a Megállapodás alapján vagy az Ügyfél más igénye alapján előírt egyéb végfelhasználói feltételek mellett) a következő előírásokat szerepeltetni a Harmadik felek adatainak licencelői, köztük Őfelsége, a Canada Post és az NRCan nevében:  
      Az Adatok tartalmazhatnak vagy visszatükrözhetnek licencelőktől származó adatokat, beleértve a következőket: Őfelsége a Királynő Kanada jogán (“Őfelsége”), Canada Post Corporation (“Canada Post”) és a Department of Natural Resources of Canada (“NRCan”). Ezen adatok licencelése a “megtekintett” állapot alapján történik. A licencelők, köztük Őfelsége, a Canada Post és az NRCan nem vállalnak sem kifejezett, sem vélelmezett garanciát vagy nyújtanak egyéb biztosítékokat törvényből vagy másból adódóan többek között az Adatok hatékonyságára, teljességére, pontosságára vagy adott célra való alkalmasságára. A licencelők, köztük Őfelsége, a Canada Post és az NRCan nem felelősek semmilyen állítólagos közvetlen vagy közvetett veszteség, sérülés vagy kár miatti követelésért, igényért vagy keresetért a követelés, igény vagy kereset okának természetétől függetlenül, amely a jelen Adatok használatából vagy birtoklásából adódik. A licencelők, köztük Őfelsége, a Canada Post és az NRCan semmilyen módon nem felelősek bármely bevétel vagy szerződés elmaradásáért, vagy bármely más következményi kárért, amely a jelen Adatok bármilyen hibájából adódik.   A végfelhasználó felmenti és minden felelősség alól mentesíti a licencelőket – akik között megtalálható Őfelsége, a Canada Post és az NRCan, valamint azok tisztségviselői, alkalmazottai és ügynökei – mindennemű állítólagos veszteség, költség, ráfordítás, kár vagy sérülés (beleértve a halált okozó sérülést) miatti követelés, igény vagy kereset alól, a követelés, igény vagy kereset okának természetétől függetlenül, amely a jelen Adatok használatából vagy birtoklásából adódik.  
    4. Kiegészítő rendelkezés: Az ebben a szakaszban meghatároztt feltételek hozzáadódnak a Felek Megállapodásban rögzített összes jogához és kötelezettségéhez. Amennyiben ezen szakasz bármely előírása összeférhetetlen vagy ellentmondásban van a Megállapodás bármely más rendelkezésével, ezen szakasz előírásait kell alkalmazni.  


 
II. Mexikó A következő előírást a Mexikóra vonatkozó Adatokra kell alkalmazni, amelyek tartalmaznak bizonyos adatokat az Instituto Nacional de Estadística y Geografía-tól (“INEGI”):  
  A. A Mexikóra vonatkozó Adatokat tartalmazó bármilyen és mindennemű példányon és/vagy annak csomagolásán fel kell tüntetni a következő megjegyzést: “Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)”  


 
III. Latin-Amerika területe  
  A. Harmadik Felekre vonatkozó megjegyzések. Az Adatokat tartalmazó bármilyen és mindennemű példányon és/vagy az azzal kapcsolatos csomagoláson fel kell tüntetni a következőkben ismertetett és a leírt módon használandó, megfelelő Harmadik Félre vonatkozó megjegyzést, amely megfelel az adott példány által tartalmazott területnek (vagy annak egy részének):  
  Terület   Megjegyzés  
  Ecuador   “INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADOR AUTORIZACION N° IGM-2011-01- PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011”   “source: © IGN 2009 - BD TOPO ®”  
  Guadeloupe,   Francia Guyana és   Martinique Mexikó   “Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)”  
IV. A Közel-Kelet területe  
  A. Harmadik Felekre vonatkozó megjegyzések. Az Adatokat tartalmazó bármilyen és mindennemű példányon és/vagy az azzal kapcsolatos csomagoláson fel kell tüntetni a következőkben ismertetett és a leírt módon használandó, megfelelő Harmadik Félre vonatkozó megjegyzést, amely megfelel az adott példány által tartalmazott területnek (vagy annak egy részének):  
  Ország   Megjegyzés  
  Jordánia   “© Royal Jordanian Geographic Centre”. The foregoing notice requirement for Jordan Data is a material term of the Agreement. Ha az Ügyfél vagy annak feljogosított allicencelői (ha van ilyen) nem tesznek eleget ennek az előírásnak, a HERE jogosult megszüntetni az Ügyfél licencét Jordánia Adataira vonatkozóan.  
  B. Jordánia Adatai. Az Ügyfél és annak feljogosított allicencelői (ha vannak ilyenek) korlátozva vannak a HERE Jordánia országára vonatkozó adatbázisának (“Jordánia Adatai”) a Vállalati Alkalmazásokban történő használatra vonatkozó licencelésében és/vagy egyéb terjesztésében, amennyiben (i) a nem jordániai személyek Jordánia Adatait kizárólag Jordániában használhatják, illetve (ii) a fogyasztóknak jordániai illetőségűek kell lenniük. Ezen túlmenően az Ügyfél, annak feljogosított allicencelői (ha vannak ilyenek) és végfelhasználói korlátozva vannak Jordánia Adatainak a Vállalati Alkalmazásokban történő használatában, amennyiben az ilyen Fél (i) nem jordániai személy, aki Jordánia Adatait kizárólag Jordániában használja, illetve (ii) jordániai illetőségű fogyasztó. Az imént megadottak szempontjából a “Vállalati Alkalmazások” a következőket jelenthetik: geomarketing GIS alkalmazások, mobil üzleti eszközgazdálkodási alkalmazások, hívásközponti alkalmazások, telematikai alkalmazások, nyilvános szervezetek internetes alkalmazásai vagy földrajzi kódolási szolgáltatások nyújtása.  


 
V. Európa területe  
  A. Bizonyos közlekedési kódok használata Európában  
    1. A közlekedési kódokra érvényes általános korlátozások. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy Európa területén bizonyos országokban jogot kell szereznie közvetlenül harmadik fél RDS-TMC kódszolgáltatóktól arra, hogy közlekedési kódokat fogadjon és használjon az Adatokban, és olyan végfelhasználói tranzakciókat végezzen el, amelyek bármilyen módon ezen közlekedési kódokból erednek, vagy azokon alapulnak. Az ilyen országokban a HERE csak azután adja át a közlekedési kódokat tartalmazó Adatokat az Ügyfélnek, hogy az Ügyfél igazolta az ilyen jogok megszerzését.  
    2. Harmadik fél jogairól szóló felirat feltüntetése Belgiumban. Az Ügyfél köteles minden belgiumi közlekedési kódot használó tranzakcióban a következő megjegyzést közölni a végfelhasználóval: “Traffic Codes for Belgium are provided by the Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap and the Ministèrie de l’Equipement et des Transports.”  
  B. Papíralapú térképek. Az Ügyfélnek adott, a papíralapú térképek (azaz papíron vagy papírszerű hordozón rögzített térképek) gyártásával, értékesítésével vagy terjesztésével kapcsolatos bármely licencre vonatkozóan fennállnak a következők: (a) a Nagy-Britannia területét leíró Adatokra vonatkozó ilyen licenc előfeltétele az, hogy az Ügyfél kössön meg és tartson be külön írásbeli megállapodást az Ordnance Survey (“OS”) szervezettel papíralapú térképek gyártására és értékesítésére, az Ügyfél teljeskörűen fizesse meg a papíralapú térképekre vonatkozó bárminemű jogdíjat az OS-nek, és az Ügyfél tartsa be az OS szerzői jogi nyilatkozatra vonatkozó előírásait; (b) a Cseh Köztársaság területét leíró Adatokra vonatkozó ilyen értékesítési vagy egyéb díjköteles forgalmazási licenc előfeltétele az, hogy az Ügyfél szerezze meg a Kartografie a.s. előzetes írásbeli hozzájárulását ehhez; (c) a Svájc területét leíró Adatokra vonatkozó ilyen értékesítési vagy egyéb forgalmazási licenc előfeltétele az, hogy az Ügyfél szerezze meg a svájci Bundesamt für Landestopografie előzetes írásbeli engedélyét ehhez; (d) az Ügyfél jogosultsága a Franciaország területét leíró Adatokat tartalmazó papíralapú térképek elállítására az 1:5000 és 1:250 000 közötti léptékekre korlátozódik; és (e) az Ügyfél jogosultsága az Adatok használatában olyan papíralapú térképek előállítására, értékesítésére vagy forgalmazására korlátozódik, amelyek adattartalmukat és a színek, szimbólumok és léptékek használatát illetően megegyeznek az európai nemzeti térképészeti intézetek által kiadott papíralapú térképekkel, vagy lényegüket tekintve hasonlóak azokhoz. Az ilyen intézetek közé tartozik többek között a német Landervermessungämter, a holland Topografische Dienst, a belga Nationaal Geografisch Instituut, a svájci Bundesamt für Landestopografie, az osztrák Bundesamt für Eich-und Vermessungswesen és a National Land Survey of Sweden.  
  C. Az OS kikényszerítési joga. A fenti IV(B) szakasz korlátozása nélkül a Nagy-Britannia területét leíró Adatokra vonatkozóan az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy Ordnance Survey (“OS”) jogosult közvetlen cselekvést foganatosítani az Ügyféllel szemben a jelen Megállapodásban rögzített OS szerzői jogi nyilatkozatra vonatkozó előírások (lásd az alábbi IV(D) szakaszt), illetve a papíralapú térképekre vonatkozó előírások (lásd a fenti IV(B) szakaszt) teljesítésének kikényszerítésére.  
  D. Harmadik Felekre vonatkozó megjegyzések. Az Adatokat tartalmazó bármilyen és mindennemű példányon és/vagy az azzal kapcsolatos csomagoláson fel kell tüntetni a következőkben ismertetett és a leírt módon használandó, megfelelő Harmadik Félre vonatkozó megjegyzést, amely megfelel az adott példány által tartalmazott területnek (vagy annak egy részének):  
  Ország(ok)   Megjegyzés  
  Ausztria   “© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen”  
  Horvátország   Ciprus,   Észtország,   Lettország,   Litvánia,   Moldova,   Lengyelország,   Szlovénia és/vagy Ukrajna   “© EuroGeographics”  
  Franciaország   “source: © IGN 2009 – BD TOPO ®”  
  Németország   “Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen”  
  Nagy-Britannia   “Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right 2010 Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2010”  
  Görögország   “Copyright Geomatics Ltd.”  
  Magyarország   “Copyright © 2003; Top-Map Ltd.”  
  Olaszország   “La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.”  
  Norvégia   “Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority”  
  Portugália   “Source: IgeoE – Portugal”  
  Spanyolország   “Información geográfica propiedad del CNIG”  
  Svédország   “Based upon electronic data © National Land Survey Sweden.”  
  Svájc   “Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie.  
  E. Forgalmazás egyes országokban. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a HERE nem szerezte meg az illetékes országok jóváhagyását a következő országok térképadatainak forgalmazásához: Albánia, Fehéroroszország, Kirgizisztán, Moldova és Üzbegisztán. A HERE időről-időre frissítheti ezt a listát. Az ezen TL keretében az Ügyfélnek adott, ezen országok Adataira vonatkozó licencjogok előfeltétele az, hogy az Ügyfél tartsa be az összes hatályos törvényt és rendelkezést, többek között szerezze meg az összes szükséges licencet vagy engedélyt a vonatkozó Adatokat tartalmazó alkalmazások forgalmazásához ezen országokban.  


 
VI. Ausztrália területe  
  A. Harmadik Felekre vonatkozó megjegyzések. Az Adatokat tartalmazó bármilyen és mindennemű példányon és/vagy az azzal kapcsolatos csomagoláson fel kell tüntetni a következőkben ismertetett és a leírt módon használandó, megfelelő Harmadik Félre vonatkozó megjegyzést, amely megfelel az adott példány által tartalmazott területnek (vagy annak egy részének):  
    Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited (www.psma.com.au).   Product incorporates data which is © 20XX Telstra Corporation Limited, GM Holden Limited, Intelematics Australia Pty Ltd and Continental Pty Ltd.  
  B. Harmadik Felekre vonatkozó megjegyzések Ausztráliára. Az előzőeken túlmenően az ausztráliai RDS-TMC közlekedési kódokat tartalmazó alkalmazásokra vonatkozó végfelhasználói feltételeknek tartalmazniuk kell a következő megjegyzést: “Product incorporates traffic location codes which is © 20XX Telstra Corporation Limited and its licensors.”  

VII. Kína területe
Csak személyes használat
Ön elfogadja, hogy az Adatokat és a(z) [ide beírandó az ügyfél alkalmazásának neve] alkalmazást kizárólag a licencében meghatározott személyes, nem üzleti célokra használhatja, és nem szolgáltatások nyújtásához, osztott idejű módon vagy egyéb hasonló célokra. Ennek megfelelően, de a következő bekezdésekben rögzített korlátozások betartásával Ön beleegyezik abba, hogy az Adatokat a szükséges mértékben csak személyes használatra másolja azok (i) megtekintéséhez és (ii) mentéséhez azzal a feltétellel, hogy nem távolítja el a megjelenő bármilyen szerzői jogi nyilatkozatot, és semmilyen módon nem módosítja az Adatokat. Ön beleegyezik abba, hogy nem reprodukálja, másolja, módosítja, nem fordítja vissza compiler vagy assembler szinten, illetve fejti vissza ezen Adatok semmilyen részét, és a kötelező törvények által megengedett határon túl semmilyen célból és semmilyen formában nem ruházza át vagy terjeszti azokat.
Korlátozások
Hacsak a NAV2 vállalattól külön írásos megállapodásban arra kifejezett engedélyt nem kap, továbbá az előző bekezdés korlátozása nélkül az Ön számára tilos (a) a jelen Adatok használata a járműves navigációra, helyzetmeghatározásra, irányításra, valós idejű útvonalvezetésre, flottakezelésre vagy hasonló alkalmazásra képes, a járműbe telepített, ahhoz más módon kapcsolódó vagy azzal kommunikáló bármely termékkel, rendszerrel vagy alkalmazással; vagy (b) bármely helyzetmeghatározó eszközzel, illetve mobil vagy vezeték nélkül csatlakozó elektronikus vagy számítógépes készülékkel vagy azokkal kommunikálva, beleértve többek között korlátozás nélkül a mobiltelefonokat, tenyér- és kézi számítógépeket, személyhívókat, személyi digitális asszisztenseket vagy PDA-kat. Ön beleegyezik abba, hogy megszünteti az Adatok használatát, amennyiben nem felel meg jelen feltételeknek.
Korlátozott garancia
A NAV2 garanciát vállal arra, hogy (a) az Adatok a lényeget tekintve összhangban vannak a kísérő írásos anyagokkal az átadást követő 90 (kilencven) napig, és (b) a NAV2 által nyújtott mindennemű támogatási szolgáltatás a lényeget tekintve megegyezik a NAV2 által átadott kísérő írásos anyagokban leírtakkal, és a NAV2 támogató mérnökei megtesznek minden gazdaságilag ésszerű erőfeszítést bármilyen probléma megoldásában.
A fogyasztók kártalanítása
A NAV2 és beszállítói teljes felelőssége, valamint az Ön kizárólagos kártalanítása a NAV2 kizárólagos belátása szerint a következők egyikére terjed ki: (a) a megfizetett ár visszatérítése (ha volt ilyen), vagy (b) a NAV2 korlátozott garanciájának nem megfelelő és a NAV2-höz az Ön átvételi elismervényével együtt visszajuttatott Adatok kijavítása vagy cseréje. Ez a korlátozott garancia érvénytelen, ha az Adatok meghibásodása baleset, helytelen használat vagy rossz alkalmazás következménye. A csereként átadott Adatok garanciája az eredeti garanciális időszak végéig vagy 30 (harminc) napig terjed, amelyik időpont a későbbi. Mind ezek a kártalanítások, mind a NAV2 által kínált terméktámogatási szolgáltatások csak a vásárlás feljogosított nemzetközi forrás által kiállított igazolásának bemutatása ellenében vehetők igénybe.
Egyéb garancia kizárása:
A FENTIEKBEN ISMERTETETT KORLÁTOZOTT GARANCIA KIVÉTELÉVEL A NAV2 ÉS LICENCELŐI (VALAMINT AZOK LICENCELŐI ÉS BESZÁLLÍTÓI) ELUTASÍTANAK MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT, A MINŐSÉGRE, TELJESÍTMÉNYRE, FORGALOMKÉPESSÉGRE, EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, TULAJDONRA VAGY JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. Egyes helyeken a hatályos jog nem teszi lehetővé bizonyos garanciális jogok kizárását, ezért lehet, hogy az adott mértékig a fenti kizárás nem vonatkozik Önre.
A felelősség korlátozása:
A HATÁLYOS JOG ÁLTAL MEGHATÁROZOTT MÉRTÉKBEN A NAV2 ÉS LICENCELŐI (VALAMINT AZOK LICENCELŐI ÉS BESZÁLLÍTÓI) NEM FELELŐSEK ÖNNEL SZEMBEN SEMMILYEN, AZ ESETLEGESEN A JELEN INFORMÁCIÓK HASZNÁLATÁBÓL VAGY BIRTOKLÁSÁBÓL ADÓDÓ KÖVETELÉSÉRT, IGÉNYÉRT VAGY KERESETÉRT AZ ÁLLÍTÓLAGOS, KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT VESZTESÉG, SÉRÜLÉS VAGY KÁR MIATTI KÖVETELÉS, IGÉNY VAGY KERESET OKÁNAK TERMÉSZETÉTŐL FÜGGETLENÜL, SEM BÁRMELY HASZON, BEVÉTEL, SZERZŐDÉS VAGY MEGTAKARÍTÁS ELMARADÁSÁÉRT, VAGY BÁRMELY MÁS KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ELŐRE NEM LÁTHATÓ, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT, AMELY A JELEN INFORMÁCIÓK HASZNÁLATÁBÓL VAGY AZ AZOK HASZNÁLATÁRA VALÓ KÉPTELENSÉGBŐL, A JELEN INFORMÁCIÓK HIBÁJÁBÓL VAGY A JELEN FELTÉTELEK MEGSÉRTÉSÉBŐL ADÓDIK FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ SZERZŐDÉSES VAGY VÉTKESSÉGEN ALAPULÓ KERESETBŐL ADÓDIK VAGY GARANCIÁN ALAPUL AKKOR IS, HA A NAV2 VÁLLALATOT VAGY ANNAK LICENCELŐIT ELŐRE TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN JELLEGŰ KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. A NAV2 VAGY BESZÁLLÍTÓI FELELŐSSÉGE SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM HALADHATJA MEG A MEGFIZETETT ÁRAT. Egyes helyeken a hatályos jog nem teszi lehetővé a felelősség bizonyos kizárását, ezért lehet, hogy az adott mértékig a fenti kizárás nem vonatkozik Önre.
Exportszabályozás
Ön elfogadja, hogy sehová nem exportálja sem az Adatok semmilyen részét, sem az azokból közvetlenül származó termékeket, kivéve, ha az megfelel az exportálásra vonatkozó hatályos törvényeknek, szabályoknak és előírásoknak, valamint az azok által előírt összes licencnek és engedélynek.
IP-védelem
Az Adatok a NAV2 vagy beszállítói tulajdonában vannak, és a megfelelő szerzői jogra és az egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és egyezmények védelme alatt állnak. Az Adatok kizárólag használatra vonatkozó licenc alapján kerülnek átadásra, a licenc nem vonatkozik az értékesítésre.
A Megállapodás teljessége
A jelen feltételek képezik a teljes Megállapodást a NAV2 (valamint licencelői és azok licencelői és beszállítói) és Ön között a megállapodás tárgyára vonatkozóan, amely teljes egészében felvált minden, az Ön és a NAV2 vállalat között a megállapodás tárgyára vonatkozóan korábban kötött írásos vagy szóbeli megállapodást.
Irányadó jog
A fenti feltételekre a Kínai Népköztársaság törvényei az irányadóak (i) annak a jogütközésre vonatkozó előírásai vagy (ii) az ENSZ-nek a termékek nemzetközi értékesítésére vonatkozó szerződéseket meghatározó egyezménye figyelembe vétele nélkül, amelyek kifejezetten ki vannak zárva. Az Önnek átadott Adatok miatt vagy azokkal kapcsolatban felmerülő bármilyen vita eldöntésében a Sanghaji Nemzetközi Gazdasági és Kereskedelmi Egyeztető Bizottság az illetékes.
Gracenote® Copyright
CD-vel és zenével kapcsolatos adatok a Gracenote, Inc.-től, copyright© 2000-2007 Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000-2007 Gracenote. Ez a termék és szolgáltatás a következő egyesült államokbeli szabadalmak közül egyre vagy többre is támaszkodhat: #5,987,525, #6,061,680, #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6.240,459, #6,330,593 és egyéb kiadott vagy függőben lévő szabadalmak. Néhány felhasznált szolgáltatásra az USA számára, a következő Open Globe, Inc. szabadalom vonatkozik: #6,304,523.
A Gracenote és a CDDB a Gracenote bejegyzett márkanevei. A Gracenote logó és logotípia, valamint a "Powered by Gracenote™" logó a Gracenote védjegyei.
Gracenote® Végfelhasználói Licencmegállapodás (EULA)
Ez az eszköz tartalmazza a Gracenote, Inc., 2000 Powell Street, Emeryville, California 94608 ("Gracenote") szoftvereit.
A Gracenote (a "Gracenote Software") szoftvere lehetővé teszi, hogy ez az alkalmazás végrehajtson lemez- és fájlazonosítást és online szerverekről ("Gracenote Servers") zenei vonatkozású információkat gyűjtsön, beleértve a névre, előadóra, zeneszámra és címre vonatkozó információkat ("Gracenote Data"), illetve egyéb funkciókat is ellásson. A Gracenote adatokat csak a készülék erre a célra kialakított Végfelhasználói funkcióival használhatja.
Ez a készülék tartalmazhat a Gracenote szolgáltatóinak tulajdonában levő tartalmat. Amennyiben igen, minden, a Gracenote adatokra vonatkozó, itt közzétett korlátozás az ilyen tartalomra is alkalmazandó, és az ilyen tartalom szolgáltatói jogosultak minden itt közzétett, a Gracenote-ra is vonatkozó előnyre és védelemre.
Ön hozzájárul, hogy a Gracenote-tól származó tartalmat ("Gracenote tartalom"), a Gracenote adatokat, a Gracenote szoftvert és a Gracenote szervereket csak saját, nem kereskedelmi céljaira fogja használni. Ön hozzájárul ahhoz, hogy nem ruházza át, másolja, küldi vagy helyezi át a Gracenote szoftvert vagy bármilyen Gracenote adatot (kivéve egy zenei fájlhoz kapcsolódó címkeként) harmadik félnek. ÖN HOZZÁJÁRUL, HOGY NEM HASZNÁLJA VAGY HASZNOSÍTJA A GRACENOTE TARTALMAT, A GRACENOTE ADATOKAT, A GRACENOTE SZOFTVERT VAGY A GRACENOTE SZERVEREKET, KIVÉVE AZ ITT ENGEDÉLYEZETT CÉLOKRA.
Ön hozzájárul, hogy az Ön nem kizárólagos licencei a Gracenote tartalom, a Gracenote adatok, a Gracenote szoftver és a Gracenote szerverek használatához megszűnik, ha megszegi ezeket a korlátozásokat. Amennyiben a licencei lejárnak, beleegyezik, hogy megszünteti a Gracenote tartalom, a Gracenote adatok, a Gracenote szoftver és a Gracenote szerverek bármilyen és mindennemű használatát. A Gracenote egyenként fenntartja magának az összes jogot a Gracenote adatok, a Gracenote szoftver, a Gracenote szerverek és a Gracenote tartalom vonatkozásában, beleértve az összes tulajdonjogot. Semmilyen körülmények között nem köteles bármely Gracenote bármilyen összeget fizetni Önnek egy Ön által szolgáltatott információért, beleértve a másolásvédett anyagokat vagy zenei fájl információt. Ön hozzájárul, hogy a Gracenote, minden egyes cége a saját nevében közvetlenül érvényre juttathatja az ezen megállapodásban leírt vonatkozó jogait, kollektíven vagy külön-külön, Önnel szemben.
A Gracenote statisztikai célokból egy egyedi azonosítót használ a lekérdezések követésére. A véletlenszerűen hozzárendelt számazonosító célja, hogy lehetővé tegye a Gracenote-nak a lekérdezések számolását anélkül, hogy tudná az Ön kilétét. A Gracenote titoktartási irányelvével kapcsolatban további információkat a www.gracenote.com weboldalon talál.
A GRACENOTE SZOFTVERHEZ ÉS A GRACENOTE ADATOK, ILLETVE A GRACENOTE TARTALOM MINDEN TÉTELÉHEZ, "AHOGY VAN" ALAPON JOGOSULTSÁGA. SEMELYIK GRACENOTE NEM VÁLLAL, KIFEJEZETT VAGY IMPLICIT, FELELŐSSÉGET VAGY GARANCIÁT A GRACENOTE SZERVEREKRŐL SZÁRMAZÓ, A GRACENOTE TULAJDONÁT KÉPEZŐ GRACENOTE ADATOK VAGY GRACENOTE TARTALOM PONTOSSÁGÁT ILLETŐEN. A GRACENOTE EGYÜTTESEN ÉS KÜLÖN-KÜLÖN FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT, HOGY ADATOKAT ÉS/VAGY TARTALMAT TÖRÖLJÖN A CÉGEK VONATKOZÓ SZERVEREIRŐL VAGY, A GRACENOTE ESETÉBEN, BÁRMILYEN, A GRACENOTE ÁLTAL SZÜKSÉGESNEK ÍTÉLT OKBÓL, MEGVÁLTOZTASSA AZ ADATKATEGÓRIÁKAT. NINCS RÁ GARANCIA, HOGY A GRACENOTE TARTALOM VAGY A GRACENOTE SZOFTVER VAGY A GRACENOTE SZERVEREK HIBÁTLANOK, ILLETVE, HOGY A GRACENOTE SZOFTVER VAGY A GRACENOTE SZERVEREK MŰKÖDÉSE ZAVARTALAN LESZ. A GRACENOTE NEM KÖTELES ELLÁTNI ÖNT BÁRMILYEN TOVÁBBFEJLESZTETT VAGY KIEGÉSZÍTŐ ADATTÍPUSOKKAL, MELYEKET A GRACENOTE A JÖVŐBEN ESETLEG ÚGY DÖNT, HOGY SZOLGÁLTAT, ÉS BÁRMIKOR SZABADON MEGSZÜNTETHETI A SZOLGÁLTATÁSOK FOLYTATÁSÁT. A GRACENOTE ELUTASÍTJA AZ ÖSSZES KIFEJEZETT VAGY BURKOLT GARANCIÁT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, JOGOSULTSÁGRA ÉS JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT. EGYIK GRACENOTE SEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZOKÉRT A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT, MELYEK A GRACENOTE SZOFTVER VAGY BÁRMELYIK GRACENOTE SZERVER HASZNÁLATÁBÓL EREDNEK. SEMMILYEN ESETBEN SEM TARTOZIK A GRACENOTE KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGGEL BÁRMILYEN ESETLEGESEN VAGY SZÜKSÉGSZERŰEN BEKÖVETKEZŐ KÁROSODÁSÉRT, ELMARADT HASZONÉRT VAGY AKÁRMILYEN OKBÓL ELMARADT BEVÉTELÉRT.
© Gracenote 2007.
Csak SYNC-kel felszerelt gépkocsi
Amerikai Egyesült Államok és Mexikó
FCC azonosító: KMHSG1G1
IC: 1422A-SG1G1
Mexikó
Modell: KMHSG1P1
NOM-121-SCT1-2009
Jelen készülék működéséhez a következő két feltételnek kell teljesülnie: (1) ez az készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek minden interferenciát el kell viselnie, beleértve az olyan interferenciát is, amely nem kívánt működést eredményezhet.
Gépkocsi SYNC rendszerrel, érintőképernyővel/My Touch rendszerrel
FCC azonosító: KMHSYNCG2
IC: 1422A-SYNCG2
Ez az eszköz megfelel az FCC szabályozás 15. részének és az Industry Canada RSS-210 előírásának. Az eszköz működéséhez a következő két feltételnek kell teljesülnie: (1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek minden általa vett interferenciát el kell fogadnia, beleértve az olyan interferenciát is, amely nem kívánt működést eredményezhet.
  VIGYÁZAT:  A változtatások vagy módosítások, melyeket a megfelelőségért felelős fél kifejezetten nyilatkozatban nem hagyott jóvá, érvényteleníthetik a felhasználó engedélyét a készülék működtetésére. Az "IC" megnevezés a rádió tanúsítványszáma előtt mindössze azt jelzi, hogy az Industry Canada műszaki előírásainak megfelel.

Az ezen adóvevőhöz használt antennát tilos más helyre átszerelni vagy bármely más antennával vagy adóvevővel kapcsolatban működtetni.