VIGYÁZAT:  A parkolássegítő rendszer segít a tárgyak észlelésében, amikor a gépkocsi parkolási sebességgel halad. A személyi sérülés elkerülése érdekében körültekintően használja a parkolássegítő rendszert.
  VIGYÁZAT:  Mindig körültekintően és megfelelő óvatossággal vezessen, amikor a gépkocsi kezelőszerveit és funkcióit működteti.
  VIGYÁZAT:  Előfordulhat, hogy az érzékelők nem észlelnek tárgyakat nagy esőzésben vagy más interferenciát okozó időjárási körülmények között.
  VIGYÁZAT:  Előfordulhat, hogy a rendszer nem észleli a kisméretű vagy mozgó tárgyakat, különösen a talajhoz közelieket.
  VIGYÁZAT:  A rendszer nem feltétlenül észleli a hullámokat elnyelő felülettel rendelkező tárgyakat. Mindig óvatosan és figyelmesen vezessen. Ennek elmulasztása ütközést okozhat.
  VIGYÁZAT:  A gépkocsival történő vontatás alkalmával csak a Ford által jóváhagyott utánfutó vezeték-készletet (beleértve az utánfutó vezeték modulját is) használjon. A más forrásból származó utánfutó vezeték-készlet megakadályozhatja a gépkocsi hátsó parkolássegítő érzékelőinek a megfelelő működését (ha van ilyen), valamint károsíthatja a gépkocsi elektromos rendszerét.

Megjegyzés:   Ha nagynyomású vízsugárral mossa a gépkocsit, az érzékelőket csak rövid ideig és legalább 20 cm távolságról tisztítsa.
Megjegyzés:   Ha a jármű vonóhoroggal van felszerelve, a rendszer automatikusan kikapcsol az utánfutólámpák (vagy fénypanel) 13 érintkezős aljzathoz csatlakoztatásakor Ford által jóváhagyott utánfutó-vezérlőegység használata esetén.
Megjegyzés:   Az érzékelőket tartsa szennyeződéstől, jégtől és hótól mentesen. Ne tisztítsa éles tárgyakkal.
Megjegyzés:   A rendszer indokolatlan figyelmeztetést adhat, ha az érzékelőével azonos frekvenciájú jelet észlel vagy a jármű teljes terheléssel halad.
Megjegyzés:   A külső érzékelők egy garázs oldalfalait észlelhetik. Ha a külső érzékelők és az oldalfal közti távolság 3 másodpercig állandó marad, a figyelmeztetés megszűnik. Továbbhaladás esetén a belső érzékelők közvetlenül a jármű mögött található tárgyakat figyelik.
Megjegyzés:   Ha a gépkocsi lökhárítója vagy az orr-rész valamely eleme megsérül, akkor az érzékelési tartomány módosulhat, amely a tárgyak távolságának pontatlan érzékelését, illetve téves hangjelzéseket okozhat.