VIGYÁZAT:  A gépkocsiban kell maradnia, ha a rendszer bekapcsolódik. A gépkocsi irányításáért, a rendszer működésének ellenőrzéséért és – szükség esetén – a közbeavatkozásért mindig Ön a felelős. A kellő odafigyelés elmulasztása esetén elveszítheti az uralmat a jármű felett, illetve súlyos vagy halálos sérüléseket szenvedhet.
  VIGYÁZAT:  Előfordulhat, hogy az érzékelők nem észlelnek tárgyakat nagy esőzésben vagy más, interferenciát okozó időjárási körülmények között.
  VIGYÁZAT:  Ha a parkolási művelet meghaladja a 10 km/h sebességet, akkor a rendszer kikapcsol és Önnek kell átvennie a gépkocsi teljes irányítását.

Megjegyzés:   Ha kikapcsolja a kipörgésgátló rendszert, akkor az aktív parkolási segítség nem áll rendelkezésre.
Megjegyzés:   Kerékcserét követően a rendszert újra kell kalibrálni, ezért annak működése rövid ideig esetleg nem fog rendelkezésre állni.
Az aktív parkolási segítő rendszer több érzékelő használatával segíti a parkolást párhuzamos vagy merőleges parkolóhelyre.
Missing ImageMissing ImageMissing ImageMissing Image
Párhuzamos vagy merőleges parkolás
A rendszer megvizsgálja a gépkocsi két oldala melletti területet, hogy megkeresse a megfelelő parkolóhelyet.
 Amikor megtalálta az alkalmas helyet, tájékoztatja Önt erről. Amikor megállítja a gépkocsit, a rendszer átveszi a kormányzás irányítását, és bevezeti a gépkocsit a parkolóhelyre.
Az Aktív parkolássegítő használata
Az irányjelző használatával választhatja ki, hogy a rendszer a gépkocsi bal oldala vagy jobb oldala mellett keressen parkolóhelyet.
Megjegyzés:   Ha nem választ oldalt, a rendszer alapbeállításként az utas felőli oldalt választja.
Megjegyzés:   Ha megnyomja az aktív parkolássegítő gombját, majd elhalad egy megfelelő parkolóhely mellett, akkor a rendszer tájékoztatni fogja, hogy elhaladt egy megfelelő parkolóhely mellett.
A gépkocsi parkolása
Az Ön feladata az, hogy gyorsítsa, lassítsa és megállítsa a gépkocsit.
 1. Nyomja meg az aktív parkolássegítő gombját.
 1. Hangjelzés hallható és egy üzenet jelenik meg az információs kijelzőn, ha az aktív parkolássegítő egy megfelelő parkolóhelyet talál.
 1. Álljon meg a gépkocsival körülbelül az ábrán látható helyen.
 1. Óvatosan tolasson.Ne érjen hozzá a kormánykerékhez.A parkolássegítő figyelmeztető hangot ad.Állítsa meg a gépkocsit, ha folyamatos hangot hall.
 1. Vezessen óvatosan előrefelé.Ne érjen hozzá a kormánykerékhez.A parkolássegítő figyelmeztető hangot ad.Állítsa meg a gépkocsit, ha folyamatos hangot hall.
 1. Ismételje meg a 4. és az 5. lépést addig, amíg le nem parkol a gépkocsi.A parkolási művelet befejezéséről az információs kijelző tájékoztatja.
Megjegyzés:   A rendszer nem állítja le a gépkocsit, ha Ön nem áll meg, amikor megszólal a folyamatos hangjelzés.
Elképzelhető, hogy a rendszer nem működik megfelelően az alábbi esetekben:
 • Pótkereket használ vagy az egyik gumiabroncs a többitől jelentősen kopottabb.
 • Nem a helyes gumiabroncsméretet használja a gépkocsin.
 • Meredek emelkedőn próbál parkolni.
 • Túl kis íven próbál fordulni a parkoláshoz.
 • Rosszak az időjárási körülmények.Például heves esőzés, havazás vagy sűrű köd.
Parkolóhely elhagyását segítő rendszer
A rendszer csak akkor használható, amikor párhuzamos parkolóhelyről áll ki.
A rendszer átveszi a kormányzás irányítását, és kivezeti a gépkocsit a parkolóhelyről.
 1. Nyomja meg az aktív parkolássegítő gombját.
 1. Az irányjelző használatával választhatja ki, hogy a rendszer a gépkocsi bal oldala vagy jobb oldala irányában hagyja-e el a parkolóhelyet.
 1. Vezessen óvatosan hátrafelé vagy előrefelé.Ne érjen hozzá a kormánykerékhez.A parkolássegítő figyelmeztető hangot ad.Állítsa meg a gépkocsit, ha folyamatos hangot hall.
 1. Ismételje meg a 3. lépést addig, amíg a gépkocsi ki nem áll a parkolóhelyről.A parkolási művelet befejezéséről az információs kijelző tájékoztatja.
 1. A kormánykerék megfogásával teljesen átveheti a gépkocsi irányítását.
Megjegyzés:   A rendszer nem állítja le a gépkocsit, ha Ön nem áll meg, amikor megszólal a folyamatos hangjelzés.