VIGYÁZAT:  Mindig fokozottan figyeljen a változó útviszonyokra az adaptív sebességszabályozó berendezés használata során. A rendszer nem helyettesíti a körültekintő vezetést. Ha nem az utat figyeli vezetés közben, az ütközéshez vezethet, ami súlyos sérülést vagy halált okozhat.
  VIGYÁZAT:  Az adaptív sebességszabályozó berendezés 10 km/h alatt esetleg nem észleli az álló vagy a lassan mozgó gépkocsikat.
  VIGYÁZAT:  Ne használja az adaptív sebességszabályozó berendezést autópályára történő fel- illetve lehajtás során, kereszteződésekben vagy körforgalomban, gépjárművek által nem használt terepen, erősen szeles, csúszós, burkolatlan utakon, illetve meredek lejtőn.
  VIGYÁZAT:  Ne használja a rendszert, amikor utángyártott elektronikus utánfutófék-vezérlővel felszerelt utánfutót vontat. Az utasítás figyelmen kívül hagyása esetén elveszítheti az uralmat a jármű felett, illetve súlyos vagy halálos sérüléseket szenvedhet.
  VIGYÁZAT:  Az adaptív sebességszabályozó berendezés nem egy ütközés bekövetkeztére figyelmeztető vagy annak elkerülésére kialakított rendszer.
  VIGYÁZAT:  Az adaptív sebességszabályozó berendezés nem észleli az úton a gyalogosokat és tárgyakat.
  VIGYÁZAT:  Az adaptív sebességszabályozó berendezés nem észleli a saját forgalmi sávunkban szemből jövő gépkocsikat.
  VIGYÁZAT:  Ne használja a rendszert, ha gyengék a látási viszonyok, például ködben, zuhogó esőben, zivatarban vagy hóesésben.
  VIGYÁZAT:  Ne használjon az ajánlott mérettől eltérő méretű gumiabroncsokat, mivel ez befolyásolhatja a rendszer normál működését. Ennek figyelmen kívül hagyása a gépjármű feletti uralom elvesztéséhez vezethet, ami súlyos sérülést okozhat.

 A rendszer segít a követési távolság megtartásában. A rendszer úgy állítja be a gépkocsi sebességét, hogy az megfeleljen az Ön gépkocsija és az ugyanabban a forgalmi sávban haladó Ön előtt lévő gépkocsi között beállított távolság fenntartására. A rendszer a fék segítségével lelassítja a járművét, hogy tartsa a biztonságos követési távolságot az Ön előtt haladó jármű mögött.
Megjegyzés:   A folyamatos éberség, a biztonságos vezetés és a gépkocsi irányítása mindig az Ön felelőssége.
A rendszer közvetlenül a gépkocsi elejéből kibocsájtott radarjeleket érzékelő berendezést használ.
Missing Image
Az adaptív sebességszabályozó berendezés vezérlőkapcsolói a kormánykeréken találhatók.
Az adaptív sebességszabályozó berendezés bekapcsolása
Nyomja le, majd engedje el a CAN/OFF gombot.
Missing Image  A visszajelző lámpa az információs kijelzőn található.
Missing Image
Az adaptív sebességszabályozó berendezés beállítása
 1. Vezessen a kívánt sebességgel.
 1. Nyomja le, majd engedje el a SET- gombot.
 1. Az információs kijelzőn megjelenik egy zöld jelzőfény, az aktuális távolságbeállítás és a beállított sebesség értéke.
 1. Vegye le a lábát a gázpedálról.
Missing Image
 1. Ha a rendszer Ön előtt haladó járművet észlel, akkor megjelenik egy gépkocsit jelző szimbólum.
Megjegyzés:   Amikor az adaptív sebességszabályozó berendezés aktív, az információs kijelzőn megjelenített beállított sebesség kismértékben eltérhet a sebességmérő által mutatott értéktől.
Haladás másik gépkocsi mögött
  VIGYÁZAT:  Amikor egy másik gépkocsi mögött halad, a rendszer vezetői beavatkozás nélkül nem tudja automatikusan megállásig fékezni az Ön gépkocsiját, és nem mindig tudja elég gyorsan lelassítani az Ön gépkocsiját az ütközés elkerüléséhez. Mindig fékezzen, ha szükség van rá. Ennek elmulasztása ütközéshez vezethet, ami súlyos sérülést vagy halált okozhat.
  VIGYÁZAT:  Az adaptív sebességszabályozó berendezés csak a radarérzékelő által érzékelt gépkocsikra figyelmeztet. Néhány esetben előfordulhat, hogy a rendszer egyáltalán nem vagy késve figyelmeztet. Mindig fékezzen, ha szükség van rá. Ennek elmulasztása ütközéshez vezethet, ami súlyos sérülést vagy halált okozhat.

 Amikor az Ön előtt haladó gépkocsi áttér az Ön sávjába vagy egy lassabb gépkocsi halad az Ön sávjában, a rendszer úgy módosítja a gépkocsi sebességét, hogy megmaradjon az előre beállított távolság.Egy gépkocsit jelző szimbólum jelenik meg a kombinált műszeren.
A rendszer állandó távolságot tart az Ön gépkocsija és az elöl haladó gépkocsi között, amíg:
 • az Ön előtt haladó gépkocsi a beállított sebességnél nagyobb sebességre nem gyorsul,
 • az Ön előtt haladó gépkocsi el nem hagyja az Ön sávját, vagy ki nem kerül a látótérből,
 • a gépkocsi sebessége 20 km/h alá nem csökken,
 • új követési távolságot állít be.
A rendszer a fék segítségével lelassítja a járművét, hogy tartsa a biztonságos követési távolságot az Ön előtt haladó jármű mögött. A rendszer korlátozza az alkalmazható fékerő mértékét. A rendszer felülbírálásához nyomja le a féket.
 Ha a rendszer úgy ítéli meg, hogy a maximális fékezési szint elégtelen, hangjelzés szólal meg, miközben a rendszer tovább fékez.Ha piros figyelmeztetés jelenik meg, akkor azonnali közbeavatkozásra van szükség.
Megjegyzés:   Előfordulhat, hogy a fék hangot ad ki, amikor az adaptív sebességszabályozó berendezést használja.
A követési távolság beállítása
Missing Image
ATávolság csökkentése.
BTávolság növelése.
Megjegyzés:   Az Ön felelőssége az, hogy a vezetési körülményeknek megfelelő követési távolságot állítson be.
A gépkocsija és az Ön előtt haladó gépkocsi között távolságot a követési távolság kapcsolójának megnyomásával szabályozhatja.
Missing Image
 A választott távolságot sávot jelzik az információs kijelzőn az ábrán látható módon. Öt távolságtartási beállítás közül választhat.
Megjegyzés:   A távolság beállítása függ az időtől és ezért a távolság automatikusan alkalmazkodik a sebességhez.
Az adaptív sebességszabályozó berendezés távolságbeállításai

Beállított sebesség   Grafikus kijelző, a sávok a gépkocsik közötti távolságok jelzik   Távolság időben, másodpercben   Hézag   Dinamikus működés  
 km/h   m  
100 km/h1   1   28 mSportos  
100 km/h2   1,2   33 m
100 km/h3   1,5   42 mNormal  
100 km/h4   1,8   50 m
100 km/h5   2,1   58 mKomfortos  

Minden alkalommal, amikor bekapcsolja a rendszert, az automatikusan kiválasztja a legutóbb megadott távolság beállítást.
A beállított sebesség felülírása
  VIGYÁZAT:  Ha felülbírálja a rendszert a gázpedál lenyomásával, a rendszer nem fogja automatikusan működtetni a féket a gépkocsi és az Ön előtt haladó másik gépkocsi között távolság fenntartásához.

Ha lenyomja a gázpedált, azzal felülbírálja a beállított sebességet és távolságot.
Missing Image  Amikor felülbírálja a rendszert, világítani kezd a zöld jelzőfény, és az információs kijelzőn nem látható az elöl haladó gépkocsit jelző szimbólum.
A gázpedál felengedésekor a rendszer újból működésbe lép. A gépjármű-sebesség a beállított sebességre csökken, illetve alacsonyabb sebességre, ha egy lassabb jármű mögött halad.
A beállított sebesség módosítása
 • Nyomja le a gázpedált vagy a fékpedált, amíg el nem éri a kívánt sebességet. Nyomja le, majd engedje el a SET- gombot.
 • Nyomja meg a következő gombok egyikét: SET- vagy RES+. Engedje el a vezérlőkapcsolót, amikor eléri a kívánt sebességet.
 • A beállított hőmérsékletet kisebb és nagyobb lépésekben egyaránt módosíthatja. A gomb egyszeri megnyomásával a beállított sebességet kis lépésekben módosíthatja. Ha a beállított sebességet nagy lépésekben szeretné módosítani, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.
 Előfordulhat, hogy a rendszer a fék működtetésével lelassítja a gépkocsit az új beállított sebességre. A beállított sebesség folyamatosan látható az információs kijelzőn, amikor a rendszer aktív.
A beállított sebesség visszavonása
Megjegyzés:   Ha hosszabb ideig lenyomja a tengelykapcsoló-pedált, azzal szintén törli a beállított sebességet.
 Nyomja meg, majd engedje fel a CAN/OFF gombot, vagy érintse meg a fékpedált. Ezzel nem törli a beállított sebességet.
A beállított sebesség visszaállítása
Megjegyzés:   Csak abban az esetben használja a visszaállítást, ha tisztában van a beállított sebességgel és valóban azt szeretné alkalmazni.
 Nyomja le, majd engedje el a RES+ gombot. A gépjármű-sebesség visszatér az előzőleg beállított sebességre és távolságra. A beállított sebesség folyamatosan látható az információs kijelzőn, amikor a rendszer aktív.
A rendszer kikapcsolása
Megjegyzés:   Ha kikapcsolja a rendszert, a beállított sebesség törlődik.
Nyomja meg, majd engedje fel az CAN/OFF gombot, amikor a rendszer készenléti üzemmódban van, vagy kapcsolja ki a gyújtást.
Automatikus kikapcsolás
Megjegyzés:   Üzenet jelenik meg a kijelzőn, ha a motorfordulatszám nagyon lecsökken. Az automatikus kikapcsolás elkerüléséhez kapcsoljon alacsonyabb fokozatra (csak kézi sebességváltó esetén).
A rendszer 20 km/h alatt nem működik. Ha a jármű sebessége ez alá csökken, hangjelzés szólal meg, és az automata fék nem működik tovább.
A rendszer automatikusan kikapcsol akkor is, ha:
 • A gépjármű sebessége körülbelül 20 km/h alá esik.
 • A gumiabroncsok tapadása megszűnik.
 • A motorfordulatszám túl alacsony.
 • Működteti a rögzítőféket.
Használat dombos terepen
Megjegyzés:   A fék hosszú ideig történő működtetésekor hangjelzés szólal meg, és a rendszer kikapcsol. Ez lehetővé teszi a fékek lehűlését. Amikor a fékek lehűltek, visszaáll a rendszer normál működése.
Válasszon alacsonyabb sebességfokozatot, amikor a rendszer olyan helyzetekben aktív, mint pl. meredek lejtőn történő hosszabb lejtmenet esetén – hegyvidéki és dombos terepen. A rendszer ilyen helyzetekben motorfékezést is igényel, hogy csökkentse a gépkocsi normál fékrendszerének terhelését a túlmelegedés elkerülése érdekében.
Érzékeléssel kapcsolatos problémák
  VIGYÁZAT:  Ritkán előfordulhat, hogy az út jellemzőinek következtében (pl. hidakon, alagutakban és védőkorlátok közelében) a távolság-érzékelés nem megfelelő. Ezekben az esetekben a rendszer későn vagy váratlanul fékezhet. A gépkocsi irányításáért, a rendszer működésének ellenőrzéséért és – szükség esetén – a közbeavatkozásért mindig Ön a felelős.
  VIGYÁZAT:  Ha a rendszerhiba továbbra is fennáll, ellenőriztesse a gépjárművet, amint lehetséges.

A radaros érzékelőnek korlátozott látóköre van. Egyes helyzetekben előfordulhat, hogy egyáltalán nem észlel semmilyen gépkocsit, vagy csak a vártnál később észleli azokat. Ha a rendszer nem észlel Ön előtt haladó járművet, nem világít az elöl haladó gépkocsit jelző szimbólum.
Missing Image
Érzékelési problémák felléphetnek:
AHa az elöl haladó járműtől eltérő forgalmi sávban halad.
BHa egy gépkocsi befurakodik az Ön sávjába. A rendszer csak akkor érzékeli ezeket a gépjárműveket, ha azok már teljesen az Ön sávjában tartózkodnak.
CProblémák lehetnek az elöl haladó gépjármű érzékelésével kapcsolatban, ha az úton éppen egy kanyarba hajt be, vagy onnan jön ki.
Ha valami a gépkocsi elejének ütközik, vagy megsérül a gépkocsi eleje, megváltozhat a radar érzékelőjének zónája. Ez megakadályozhatja a gépkocsik észlelését vagy téves észlelést eredményezhet.
A rendszer nem érhető el
A rendszer kikapcsolását előidéző vagy a bekapcsolását megakadályozó körülmények a következők:
 • Akadályozott érzékelő
 • Magas motorhőmérséklet
 • A rendszer hibája vagy egy kapcsolódó rendszer hibája
Akadályozott érzékelő
Missing Image
Megjegyzés:   Az érzékelő nincs látható helyen, az a burkolat mögé van beszerelve.
 Ha valami akadályozza az érzékelő radarjeleit, üzenet jelenik meg. Az érzékelő az alsó hűtőrácson található. Ha valami akadályozza az érzékelőt, a rendszer nem tudja észlelni a gépkocsi előtt haladó más gépkocsikat, ezért nem fog működni.
Tartsa a gépkocsi elejét szennyeződéstől, fémlapoktól vagy egyéb tárgyaktól mentesen. A gépkocsi első védőrácsa és az utángyártott fényszórók szintén eltakarhatják az érzékelőt.
A következő táblázat tartalmazza az üzenet megjelenésének lehetséges okait és a megfelelő teendőket.

Ok   Teendők  
A radar felülete szennyezett vagy valami leárnyékolja.   Tisztítsa meg a rács felületét a radar előtt, illetve távolítsa el a radart eltakaró tárgyat.  
A radar felülete tiszta, mégsem tűnik el az üzenet a kijelzőről.   Várjon egy rövid ideig, néhány percet igénybe vehet, mire a radar észleli, hogy megszűnt az akadály.  
Sűrű eső vagy havazás zavarja a radarjeleket.   Ilyen körülmények között ne használja a rendszert, mert előfordulhat, hogy nem észleli a gépkocsija előtt haladó más gépkocsikat.  
A víz, hó vagy a jég zavarhatja a radarjeleket.   Ilyen körülmények között ne használja a rendszert, mert előfordulhat, hogy nem észleli a gépkocsija előtt haladó más gépkocsikat.  

A radaros technológia természetéből adódóan esetleg akadályozott érzékelőre figyelmeztető üzenetet kaphat, miközben az érzékelő nincs akadályoztatva. Ez akkor fordulhat elő, ha például kietlen, elhagyatott területen jár. A rendszer automatikusan vagy a gépkocsi újraindítását követően törli az ilyen téves jelzést.
Váltás a normál sebességszabályozó berendezésre
  VIGYÁZAT:  A normál sebességszabályozó berendezés nem fékez, ha a gépkocsi lassabban haladó gépkocsit ér utol. Mindig tartsa észben, hogy melyik üzemmódot választotta, és fékezzen, amikor szükséges.

Az adaptív sebességszabályozó berendezésről az információs kijelzőn válthat át kézzel a normál sebességszabályozó berendezésre.
Missing Image  Ha a normál sebességszabályozó berendezést választja, az adaptív sebességszabályozó berendezés jelzőfénye a normálra vált. A beállított követési távolság nem jelenik meg a kijelzőn, a rendszer nem reagál automatikusan az Ön előtt haladó járművekre. Az automatikus fékezés a beállított sebesség megtartása érdekében aktív marad.