Működési elv
  VIGYÁZAT:  Mindig Ön felelős a gépkocsi irányításáért. A rendszer segítségként funkcionál, és nem tehermentesíti Önt az óvatos és figyelmes vezetés kötelezettsége alól. Az utasítás figyelmen kívül hagyása esetén elveszítheti az uralmat a jármű felett, illetve súlyos vagy halálos sérüléseket okozhat.
  VIGYÁZAT:  Ha az érzékelőt blokkolja valami, előfordulhat, hogy a rendszer esetleg nem fog működni.

Megjegyzés:   Hidegben és zord időjárási viszonyok között előfordulhat, hogy a rendszer nem működik. Eső, hó, szitálás és a világítás okozta éles kontrasztok szintén akadályozhatják az érzékelő megfelelő működését.
Megjegyzés:   Az érzékelő közvetlen környékén ne hajtson végre semmilyen szélvédőjavítást.
Megjegyzés:   Ha a gépkocsin nem a Ford által jóváhagyott felfüggesztési rendszer van, előfordulhat, hogy a rendszer nem működik megfelelően.
Megjegyzés:   A fényszóróizzókat mindig a gépkocsihoz gyártott izzókra cserélje. Az egyéb gyártmányú izzók csökkenthetik a rendszer teljesítményét.
Megjegyzés:   A rendszer nem feltétlenül észlel minden közlekedési táblát, illetve helytelenül olvashatja le azokat.
Megjegyzés:   Tartsa a szélvédőt tisztán, akadályozó elemektől – például madárürüléktől, rovartetemektől, hótól és jégtől – mentesen.
Megjegyzés:   A rendszert úgy tervezték, hogy a Bécsi Közlekedési Egyezménynek megfelelő közlekedési táblákat tudja észlelni.
Megjegyzés:   A navigációs rendszer által rendelkezésre bocsátott közlekedési tábla adatok az adathordozón tárolt információkat tartalmazzák.
Az érzékelő a belső visszapillantó tükör mögött található.Folyamatosan figyeli a közlekedési jeleket, hogy figyelmeztesse az aktuális sebességhatárra és az előzésre vonatkozó szabályokra.
A rendszer automatikusan észleli a számára felismerhető közlekedési táblákat, például a következőket:
  • a sebességkorlátozó táblák,
  • az előzni tilos táblák,
  • a sebességkorlátozást feloldó táblák.
  • Nincsenek előzni tilos jelzést feloldó táblák.
A közlekedésitábla-felismerés használata
A rendszer beállítása a sebességfigyelmeztetésre
A rendszernek adott számú sebességfigyelmeztetési szintje van, amelyeket az információs kijelző használatával lehet beállítani. Lásd   . 
A rendszer kijelzője
Missing Image
A rendszer párhuzamosan két közlekedési jelet képes megjeleníteni.
Az információs kijelző használatával bármikor megnézheti a rendszer állapotát.
A rendszer négy fázisban jeleníti meg a számára felismerhető közlekedési táblákat az alábbiak szerint:
  1. Az összes újonnan felismert közlekedési tábla erősebb fénnyel jelenik meg a kijelzőn, mint a többi közlekedési tábla.
  2. Egy előre meghatározott idő elteltével az előbbiek a szokásos módon láthatók.
  3. Egy előre meghatározott távolság megtétele után a táblák kiszürkítve jelennek meg.
  4. Egy másik előre meghatározott távolság megtétele után a táblák törlődnek.
Ha a rendszer kiegészítő közlekedési táblát észlel, ez a tábla a vonatkozó közlekedési tábla alatt jelenik meg. Például, amikor egy olyan tábla mellett halad el, amely vizes időben sebességcsökkentésre figyelmeztet.
Ha gépkocsija rendelkezik navigációs rendszerrel, az eltárolt közlekedési tábla adatok befolyásolhatják a jelzett sebességkorlátozás értéket.
A sebességtúllépés figyelmeztetés be- és kikapcsolása
A sebességtúllépés figyelmeztetést az információs kijelző használatával kapcsolhatja be vagy ki. Lásd   . 
Megjegyzés:   A rendszer a gépkocsi elindításakor emlékezni fog a legutóbbi beállításokra.