VIGYÁZAT:  Ne lépje túl a gépkocsi vagy a vonóhorog maximális terhelhetőségét. A gépkocsi vagy a vonóhorog túlterhelése károsan befolyásolja a gépkocsi stabilitását és kezelhetőségét. Az utasítás figyelmen kívül hagyása esetén elveszítheti az uralmat a jármű felett, illetve súlyos vagy halálos sérüléseket szenvedhet.
  VIGYÁZAT:  Ne vágja, fúrja, hegessze vagy módosítsa a vonóhorgot. A vonóhorog módosítása csökkentheti annak terhelhetőségét.

Ne szerelje szét vagy javítsa meg a vonóhorogkart.
Missing Image
A vonóhorogkar leszerelése
  VIGYÁZAT:  Mindig biztonságos helyen tárolja a vonóhorogkart a gépkocsiban, hogy egy ütközés során ne repüljön el. A jelen felhívás figyelmen kívül hagyása súlyos vagy akár halálos sérüléshez vezethet.

Ha nem használja a vonóhorogkart, akkor le kell azt szerelni. A vonóhorogkart ajánlott biztonságos módon eltenni a csomagtérbe.
Ne használjon semmilyen szerszámot a vonóhorogkar leszereléséhez.
Soha ne oldja ki vagy szerelje le a vonóhorogkart, ha utánfutó van rákötve.
Missing Image
 1. Vegye le a védőkupakot.
 1. Helyezze be a kulcsot, és a kézikerék kioldásához fordítsa el az óramutató járásával ellenkező irányba.
 1. Tartsa meg a vonóhorogkart. Húzza kifelé a kézikereket, és forgassa mindaddig az óramutató járásával megegyező irányba, amíg egy kattanást nem észlel.
Megjegyzés:   A kézikeréken található piros jelölésnek egybe kell esnie a vonóhorogkaron látható fehér ponttal.
 1. Engedje el a kézikereket.
 1. Húzza a vonóhorogkart lefelé, és távolítsa el.
 1. Fordítsa el az utánfutó-csatlakozóaljzatot felfelé 90°-kal, amíg nem reteszelődik a végállásban.
Missing Image
 1. Helyezze be a záródugót.
A vonóhorogkar felszerelése
Ne használjon semmilyen szerszámot a vonóhorogkar felszereléséhez.
Megjegyzés:   A vonóhorogkart csak reteszeletlen állapotában lehet felhelyezni.
Missing ImageMissing Image
 1. Távolítsa el a záródugót, és dugja be teljesen a vonóhorogkart, amíg az nem reteszelődik.
Megjegyzés:   Ne tartsa közel a kezét a kézikerékhez.
Megjegyzés:   A kézikeréken található zöld jelölésnek egybe kell esnie a vonóhorogkaron látható fehér ponttal.
 1. Helyezze be a kulcsot, és a kézikerék reteszeléséhez fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba.
 1. Helyezze fel a védőkupakot. Teljesen nyomja vissza azt a zárra.
 1. Fordítsa el az utánfutó-csatlakozóaljzatot lefelé 90°-kal, amíg nem reteszelődik a végállásban.
Missing ImageEllenőrizze a következőt:
 • A kézikeréken található zöld jelölés egybeesik-e a vonóhorogkaron látható fehér ponttal.
 • A kézikerék (A) reteszelve van-e.
 • Kihúzta-e a kulcsot (B).
Megjegyzés:   Ha ezen feltételek bármelyike nem teljesül, ne használja a vonóhorogkart. Minél előbb ellenőriztesse a gépkocsit.
A vonóhorogkar gyors leszerelése
Soha ne oldja ki vagy szerelje le a vonóhorogkart, ha utánfutó van rákötve.
Missing Image
 1. Vegye le a védőkupakot. Helyezze be a kulcsot, és a kézikerék kioldásához fordítsa el az óramutató járásával ellenkező irányba.
 1. Tartsa meg a vonóhorogkart. Húzza kifelé a kézikereket, és forgassa az óramutató járásával egyező irányba ütközésig.
 1. Húzza a vonóhorogkart lefelé, és távolítsa el.
 1. Engedje el a kézikereket.
 1. Helyezze be a záródugót.
A vonóhorogkar gyors felszerelése
A vonóhorogkar gyors leszerelés esetén gyorsan vissza is szerelhető.
 1. Távolítsa el a záródugót, és dugja be teljesen a vonóhorogkart, amíg az nem reteszelődik.
Megjegyzés:   Ne tartsa közel a kezét a kézikerékhez.
Megjegyzés:   A kézikeréken található zöld jelölésnek egybe kell esnie a vonóhorogkaron látható fehér ponttal.
 1. Helyezze be a kulcsot, és a kézikerék reteszeléséhez fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba.
 1. Helyezze fel a védőkupakot. Teljesen nyomja vissza azt a zárra.
A vonóhorogkarral kapcsolatos előírások
 • Lehetőség van cserekulcsok vásárlására. Azt javasoljuk ezért, hogy jegyezze fel a zárhengeren található kulcsszámot.
 • A rendszert tartsa tisztán. Időközönként kenje be a csapágyakat és a csúszó felületeket, valamint a zárógömbfejeket gyantamentes zsírral vagy olajjal. A zárat pedig grafittal kenje meg.
 • Használaton kívül távolítsa el az utánfutó-csatlakozódugaszt az utánfutó kábelének csatlakozóaljzatából. Ennek elmulasztása az utánfutókábel csatlakozóaljzatának korrózióját okozhatja. Rendszeresen tisztítsa meg az utánfutó kábelének csatlakozóaljzatát, és ellenőrizze, hogy az aljzat fedele teljesen be van-e csukva.
 • Kösse le az utánfutó-csatlakozódugaszt, mielőtt elkezdi nagynyomású vízsugárral tisztítani a gépkocsit. Ne irányítsa a vízsugarat közvetlenül az utánfutó kábelének csatlakozóaljzatára. Javasoljuk, hogy a gépkocsi mosása előtt szerelje le a vonóhorogkart.