VIGYÁZAT:  Rendkívül veszélyes! Soha ne használjon menetiránnyal szemben elhelyezett gyermekbiztonsági ülést olyan ülésen, amely előtt aktív légzsák van felszerelve. A gyermekülésben helyet foglaló gyermek halált vagy súlyos sérülést szenvedhet.
  VIGYÁZAT:  Ha lábtámasszal felszerelt biztonsági gyermekülést használ, győződjön meg róla, hogy a lábtámasz biztonságosan fekszik-e a padlón.
  VIGYÁZAT:  Ha biztonsági gyermekülést és biztonsági övet is használ, győződjön meg róla, hogy a biztonsági öv nem laza-e, illetve nincs-e megtekeredve.
  VIGYÁZAT:  Ellenőrizze, hogy a biztonsági gyermekülés szorosan illeszkedik-e a gépkocsi üléséhez. Ha szükséges, állítsa az üléstámlát függőleges helyzetbe. Szükség lehet a fejtámla felemelésére vagy eltávolítására is.
  VIGYÁZAT:  A biztonsági gyermekülés kiszerelése után a fejtámlát vissza kell szerelni.

Megjegyzés:   Ha az első ülésen használja a gyermekbiztonsági rendszert, mindig állítsa a hátra az első utasülést, amennyire csak lehetséges.Ha nehéznek bizonyul a biztonsági öv medenceövi részét úgy meghúzni, hogy ne maradjon laza, állítsa az üléstámlát teljesen merőleges állásba, és emelje meg az ülésmagasságot.Lásd   Ülések

Üléshelyzetek   Súlycsoport-kategóriák  
0   0+   1   2   3  
–10 kg–13 kg9–18 kg15–25 kg22–36 kg
Első utasülés ONkapcsolt légzsákkal   X   X   UF1   UF1   UF1  
Első utasülés OFFkapcsolt légzsákkal   U1   U1   U1   U1   U1  
Hátsó ülések   U   U   U   U   U  

1Azt ajánljuk, hogy a hátsó ülésen elhelyezett, a hatóság által jóváhagyott biztonsági gyermekülésben rögzítse a gyermekeket.
X Nem alkalmas ennek a súlycsoportnak megfelelő gyerekek számára.
U Alkalmas univerzális gyermekvédő rendszerekhez, amelynek használatát jóváhagyták erre a súlycsoportra.
UF Alkalmas univerzális előrenéző gyermek védő rendszerekhez, amelynek használatát jóváhagyták erre a súlycsoportra.
ISOFIX biztonsági gyermekülések

Üléshelyzetek   Súlycsoport-kategóriák  
0   0+   1  
Hátrafele néző   Előrefele néző   Hátrafele néző  
–13 kg9–18 kg
Első utasülés   Méretosztály   Nincs ISOFIX  
Mérettípus  
ISOFIX-szel felszerelt hátsó külső ülés   Méretosztály   C, D, E2   A, B, B12   C, D2  
Mérettípus   IL3   IL3   IUF4   IL3  
Hátsó középső ülés   Méretosztály   Nincs ISOFIX  
Mérettípus  

2Az A és G közötti nagybetűk az ISOFIX méretosztályokat jelzik mind az univerzális, mind a féluniverzális gyermekutas-biztonsági rendszereknél. Lásd az azonosító betűjeleket az ISOFIX gyermekutas-biztonsági rendszereken.
3A nyomtatás időpontjában az ajánlott O+ csoportú ISOFIX biztonsági gyermekülés a Britax Römer Baby Safe. Tájékozódjon márkakereskedőjénél az általunk javasolt biztonsági gyermekülésekkel kapcsolatos legfrissebb részletekről.
4A nyomtatás időpontjában az ajánlott 1-es csoportú ISOFIX biztonsági gyermekülés a Britax Römer Duo. Tájékozódjon márkakereskedőjénél az általunk javasolt biztonsági gyermekülésekkel kapcsolatos legfrissebb részletekről.
IL Némely féluniverzális kategóriájú ISOFIX gyermekutas-biztonsági rendszerrel használható. A további információkat lásd a gyermekutas-biztonsági rendszer gyártójának járműajánlási listájában.
IUF Előrefelé néző, univerzális kategóriájú ISOFIX gyermekutas-biztonsági rendszerrel használható.
i-Size biztonsági gyermekülések

  Első utasülés   Hátsó külső ülések   Hátsó középső ülés  
i-Size gyermekbiztonsági rendszerek   X   i-U   X  

X Nem alkalmas i-Size gyermekutas-biztonsági rendszerrel történő használatra.
i-U Előrefelé és hátrafelé néző i-Size gyermekutas-biztonsági rendszerrel használható.