A gépkocsiban elektronikusan vezérelt kormányzár található, amely automatikusan működik.
A kormányzár rövid időn belül reteszelődik, ha a jármű leparkolását követően a passzív kulcs nincs az autóban és bezárta a gépkocsit.
Megjegyzés:   A kormányzár nem reteszel bekapcsolt gyújtás, illetve mozgásban lévő gépkocsi esetén.
A kormányzár reteszelésének oldása
A kormányzár reteszelése megszűnik, ha a rendszer érvényes passzív kulcsot érzékel a gépkocsi belsejében. Ha a kormányzár újra reteszel, akkor annak kioldásához kapcsolja be a gyújtást.
Megjegyzés:   Előfordulhat, hogy a reteszelés oldásának segítése érdekében kissé el kell fordítani a kormánykereket.