Missing Image
A légzsák jelentős frontális ütközésnél, illetve bal vagy jobb oldalról legfeljebb 30 fokban érkező ütközésnél nyílik ki. A légzsák néhány ezredmásodperc alatt kioldanak és le is engednek az ülést elfoglaló személlyel történt érintkezést követően, így párnázva ki a test előrefele történő mozgását. Kisebb frontális ütközések, átfordulások, hátsó vagy oldalirányú ütközések esetén a légzsák nem old ki.
Az utasoldali első légzsák kikapcsolása
  VIGYÁZAT:  Figyelem! Életveszély! Az utasoldali légzsákot ki kell kapcsolnia, ha hátrafelé néző biztonsági gyermekülést helyez az első utasülésre. Soha ne használjon hátrafelé néző biztonsági gyermekülést olyan ülésen, mely előtte lévő aktív légzsákkal van védve. A gyermekülésben helyet foglaló gyermek halált vagy súlyos sérülést szenvedhet.

Amennyiben gyermekvédő-rendszert kíván felszerelni egy olyan ülésre, amelyet működőképes légzsák véd, szereltessen be egy utasoldali légzsák-hatástalanító kapcsolót. Forduljon hivatalos márkakereskedőhöz.
Missing Image
Az utasoldali légzsák kiiktató kapcsolója a kesztyűtartóban található.
Missing Image
AKikapcsolás
BBekapcsolás
Fordítsa a kapcsolót "A" állásba.
A gépkocsi bekapcsolásánál ellenőrizze, hogy világít-e a légzsák kikapcsolását jelző figyelmeztető lámpa. Ez a tetőtartón található.
Az utasoldali első légzsák bekapcsolása
  VIGYÁZAT:  Az utasoldali légzsákot be kell kapcsolnia, ha nem használ hátrafelé néző biztonsági gyermekülést az első utasülésen. Ezen utasítás figyelmen kívül hagyása súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat.

Fordítsa a kapcsolót "B" állásba.
A gépkocsi bekapcsolásánál győződjön meg arról, hogy nem világít a légzsák kikapcsolását jelző figyelmeztető lámpa. Ez a tetőtartón található.