VIGYÁZAT:  A rendszer csak akkor nyújt védelmet, ha a biztonsági övet megfelelően használja.

A figyelmeztető lámpa világítani kezd és egy figyelmeztető hangjelzés hallatszik, ha a következő feltételek állnak fenn:
  • Az első biztonsági övek nincsenek becsatolva.
  • A gépkocsi meghalad egy viszonylag alacsony sebességet.
Abban az esetben is kigyullad a lámpa és megszólal a figyelmeztető hangjelzés, ha valamelyik első biztonsági övet akkor csatolják ki, amikor a gépkocsi halad.
Ha nem csatolja be a biztonsági övet, a figyelmeztetés kb. öt perc elteltével automatikusan abbamarad.
A biztonsági öv figyelmeztető kikapcsolása
Forduljon hivatalos márkakereskedéshez.