VIGYÁZAT:  Ha gépkocsiját vontatják, a gyújtást be kell kapcsolnia. Ezen figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat.
  VIGYÁZAT:  A fék- és szervokormány-rásegítés csak járó motor esetén működik. Nyomja a fékpedált erősebben, hagyjon nagyobb féktávolságot, és készüljön fel a nehezebb kormányzásra.
  VIGYÁZAT:  Ha a gépkocsiban kormánykerékzár található, a gépkocsi vontatásakor ügyeljen arra, hogy a kulcs a gyújtászárban legyen a kiegészítők állásában vagy bekapcsolt állásban.
  VIGYÁZAT:  Ha túl feszes a vontatókötél, az az Ön járművének vagy a vontató járműnek a sérülését okozhatja.
  VIGYÁZAT:  A jármű vontatásakor kapcsoljon üres sebességfokozatba. E figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása a sebességváltó meghibásodását okozhatja, balesethez, illetve sérüléshez vezethet.

Lassan és óvatosan induljon el, a vontatott jármű rángatása nélkül.
Csak a gépkocsival szállított vonószemet használja.   Lásd   Vontatási pontok
Két kötelet vagy merev vontatórudat kell helyezni ugyanarra az oldalra. Például a jobb oldali hátsó és a jobb oldali első vontatási pontra.
Olyan vontatókötelet vagy merev vontatórudat kell használni, mely megfelelő erősségű a vontató és a vontatott jármű tömegéhez.
A vontatott jármű tömege nem haladhatja meg a vontató jármű tömegét.
Ne lépje túl a 50 km/h értéket.   Lásd   A gépkocsi vontatása négy keréken - Kézikapcsolású sebességváltó