VIGYÁZAT:  Ha gépkocsiját vontatják, a gyújtást be kell kapcsolnia. Ezen figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat.
  VIGYÁZAT:  Meg kell győződnie arról, hogy a fokozatválasztó kar N (üres) helyzetben van-e. E figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása a sebességváltó meghibásodását okozhatja, balesethez, illetve sérüléshez vezethet.
  VIGYÁZAT:  A fék- és szervokormány-rásegítés csak járó motor esetén működik. Nyomja a fékpedált erősebben, hagyjon nagyobb féktávolságot és készüljön fel a nehezebb kormányzásra. A kellő odafigyelés elmulasztása balesethez, illetve személyi sérüléshez vezethet.
  VIGYÁZAT:  Ha a gépkocsiban kormánykerékzár található, a gépkocsi vontatása előtt ügyeljen arra, hogy a kulcs a gyújtászárban legyen a kiegészítők állásában vagy bekapcsolt állásban.
  VIGYÁZAT:  Ha túl feszes a vontatókötél, az az Ön járművének vagy a vontató járműnek a sérülését okozhatja.
  VIGYÁZAT:  Ne vontassa a gépkocsit, ha a környezeti hőmérséklet °C alatt van.
  VIGYÁZAT:  Ne vontassa gépkocsiját a menetiránynak háttal.

Szükséghelyzeti vontatás
Ha a gépkocsi mozgásképtelen, és nem áll rendelkezésre görgőskocsi, autóvontató utánfutó vagy platós szállítójármű, akkor minden kerekével az úton el lehet vontatni. Ezt az alábbi körülmények között teheti meg:
  • A jármű előrefelé néz, tehát előrefelé vontatják.
  • A fokozatválasztó kar N helyzetben van. Ha a fokozatválasztó kart nem lehet N állásba helyezni, akkor azt felül kell bírálni.   Lásd   Sebességváltó kiegyenlítőművel
  • A maximális sebesség 50 km/h.
  • A maximális távolság 80 km.
Megjegyzés:   Ha vontatás közben túl kell lépnie a 50 km/h sebességet és az 80 km távolságot, akkor fel kell emelnie a meghajtott kerekeket a talajról.
Megjegyzés:   Azt ajánljuk, hogy ne vontassa a gépkocsit úgy, hogy a hajtott kerekek az úton vannak. Ha azonban a gépkocsit egy veszélyes helyről kell elmozdítania, ne vontassa 50 km/h sebességnél gyorsabban vagy 80 km távolságnál messzebbre.
  VIGYÁZAT:  A sebességváltó mechanikai meghibásodása esetén ne használjon különálló tengelycsonkgyámokat. Minden keréknek a földtől elemelve, egy vízszintes platformon kell lennie.

Induljon el lassan és egyenletesen a vontatott gépkocsi rángatása nélkül.
Csak a gépkocsival szállított vonószemet használja.   Lásd   Vontatási pontok
Két kötelet vagy merev vontatórudat kell helyezni ugyanarra az oldalra. Például a jobb oldali hátsó és a jobb oldali első vontatási pontra.
Olyan vontatókötelet vagy merev vontatórudat kell használni, mely megfelelő erősségű a vontató és a vontatott jármű tömegéhez.
Megjegyzés:   Merev vontatórúd használata a legbiztonságosabb a gépkocsi vontatásához.
A vontatott jármű tömege nem haladhatja meg a vontató jármű tömegét.