Missing Image
AInformációs kijelző
BSebességmérő
CHűtőfolyadék-hőmérsékletmérő
DÜzemanyagszint-mérő
EFordulatszámmérő
Információs kijelző
Kilométer-számláló
Feljegyzi a teljes távolságot, amelyet a gépkocsival eddig összesen megtett.
Külsőlevegő-hőmérséklet
A külső levegő-hőmérsékletet mutatja.
Fedélzeti számítógép
Gépkocsi-beállítások és testreszabás
Motorhűtőfolyadék-hőmérséklet mérőműszer
  VIGYÁZAT:  Ne távolítsa el a hűtőfolyadék-tartály sapkáját, ha a hűtőrendszer forró. Várjon 10 percet, amíg a hűtőrendszer lehűl. A kifröccsenés megakadályozása érdekében takarja le a hűtőfolyadék-tartály sapkáját egy vastag ronggyal és lassan vegye le a sapkát. A jelen figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez vezethet.

Normál üzemi hőmérsékleten a mutató a középső tartományban marad.
Megjegyzés:   Ne indítsa újra a motort, amíg a túlmelegedés okát meg nem állapították és el nem hárították.
Ha a mutató a piros mezőbe ér, a motor túlmelegedett. Állítsa le a motort, kapcsolja le a gyújtást és amint a motor lehűlt határolja be a melegedés okát.   Lásd   Motor-hűtőfolyadék ellenőrzés
Üzemanyagszint-kijelző
 Kapcsolja be a gyújtást. A tüzelőanyagszint-kijelző azt mutatja, hogy hozzávetőleg mennyi tüzelőanyag van a tüzelőanyag-tartályban.
Az üzemanyagkút-szimbólum mellett lévő nyíl mutatja, hogy az üzemanyag-betöltőnyílás sapka a jármű melyik oldalán található.
Missing Image
AA tüzelőanyag-betöltő fedél a gépkocsi bal oldalán található.
BA tüzelőanyag-betöltő fedél a gépkocsi jobb oldalán található.