1. Győződjön meg róla, hogy a gépkocsi sík terepen áll.
  1. A motor elindítása előtt ellenőrizze az olajszintet, vagy állítsa le a motort, majd 10 percet várakozva hagyja az olajat lefolyni az olajteknőbe.
  1. Húzza ki a mérőpálcát és törölje le egy tiszta, nem bolyhozó ronggyal.
  1. Helyezze vissza a mérőpálcát és győződjön meg arról, hogy teljesen a helyén van.
  1. Ismét húzza ki a mérőpálcát, hogy ellenőrizhesse az olajszintet.
Megjegyzés:   Ha az olaj szintje a maximális és a minimális szint között van, akkor az olajszint elfogadható. Ne töltsön hozzá olajat.
  1. Ha az olajszint a minimális szint jelölésénél van, azonnal töltsön be olajat.
  1. Helyezze vissza a mérőpálcát. Győződjön meg arról, hogy teljesen a helyén van.
Megjegyzés:   Az új motorok olajfogyasztása körülbelül 5.000 km megtétele után áll be a normális szintre.
A motorolaj feltöltése
  VIGYÁZAT:  Ne töltsön be motorolajat a motor forró állapotában. A jelen utasítás figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez vezethet.
  VIGYÁZAT:  Ne távolítsa el az olajbetöltőnyílás-sapkát, ha a motor jár.

Ne használjon a motorolajhoz kiegészítő adalékokat, mert az egyrészt szükségtelen, másrészt olyan károkat okozhat a motorban, amelyekre nem feltétlenül terjed ki a gépkocsi garanciája.
  1. Mielőtt eltávolítaná, tisztítsa meg az olajbetöltőnyílás-sapka körüli területet.
  1. Vegye le a motorolaj-betöltőnyílás sapkát.
  1. Csak az előírásainknak megfelelő motorolajat használjon. Lásd  Capacities and Specifications . 
  1. Helyezze vissza a motorolaj-betöltőnyílás sapkát.Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba addig, amíg erős ellenállást nem érez.
Megjegyzés:   Ne töltsön olajat a maximum jelölésnél feljebb.A maximum jelölés feletti olajszint motorkárosodást okozhat.
Megjegyzés:   Nedvszívó textíliával azonnal itassa fel a kiömlött olajat.