VIGYÁZAT:  A hűtőfolyadékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani, és tilos közüzemi csatornarendszerbe önteni. Adja le hivatalos hulladéklerakó helyen.
  VIGYÁZAT:  Ne töltsön hűtőfolyadékot a szélvédőmosó berendezés tartályába. Ronthatja a szélvédő átlátszóságát, ha hűtőfolyadék kerül a szélvédőre.

Missing Image
Győződjön meg arról, hogy a hűtőfolyadékszint környezeti hőmérsékleten a hűtőfolyadék-tartály MIN és MAX jelölése között van. Haladéktalanul töltsön be hűtőfolyadékot, ha annak szintje eléri a minimális szintet vagy az alá csökken.
A hűtőfolyadék koncentrációját tartsa 48% – 50% között, ami megfelel a -34°C és -37°C közötti fagyáspontnak.
Megjegyzés:   A hűtőfolyadék forró állapotában tágul.A hűtőfolyadékszint a tágulás miatt a MAX jelölés fölött is lehet.
Megjegyzés:   Ne használjon szivárgás elleni részecskéket, hűtőrendszert tömítő anyagokat vagy nem jóváhagyott eredetű adalékokat, mert azok károsíthatják a motor hűtő- vagy fűtőrendszerét.
Hűtőfolyadék hozzáadása
  VIGYÁZAT:  Ne távolítsa el a hűtőfolyadék-tartály sapkáját, ha a motor jár, vagy ha a hűtőrendszer forró. Várjon 10 percet, amíg a hűtőrendszer lehűl. A kifröccsenés megakadályozása érdekében takarja le a hűtőfolyadék-tartály sapkáját egy vastag ronggyal és lassan vegye le a sapkát. A jelen figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez vezethet.
  VIGYÁZAT:  Ne hagyja, hogy a folyadék bőrre vagy szembe jusson. Ha ez megtörténne, azonnal bő vízzel öblítse le az érintett területet, és keressen fel orvost.
  VIGYÁZAT:  A hígítatlan hűtőfolyadék gyúlékony, és meggyulladhat, ha a forró kipufogóra öntik.

Az újrahasznosított motorhűtő folyadék használata nem javasolt, mivel egyelőre nem létezik a Ford által jóváhagyott újrahasznosítási eljárás.
Gépkocsijához ne használjon egyidejűleg különböző színű vagy típusú hűtőfolyadékokat.
Megjegyzés:   Adjon hozzá az előírásoknak megfelelő, 50% fagyálló folyadékból és 50% vízből álló keveréket vagy előre felhígított hűtőfolyadékot.
Megjegyzés:   Csak olyan folyadékokat használjon, melyek megfelelnek az előírt specifikációknak és követelményeknek. Más folyadékok használata a gépkocsi károsodását okozhatják, amelyre nem terjed ki a garanciája.   Lásd   Feltöltési mennyiségek és specifikációk
A hűtőfolyadék feltöltéséhez tegye a következőket:
  1. Vegye le a hűtőfolyadék-tartály zárósapkáját.
  1. Töltsön be hűtőfolyadékot a MAX jelölésig, de ne töltse túl a tartályt.
  1. Tegye vissza a hűtőfolyadék-tartály zárósapkáját.Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba addig, amíg erős ellenállást nem érez.
Vészhelyzetben motorhűtő-folyadékot nem tartalmazó vizet is betölthet annak érdekében, hogy eljusson a szervizbe.
Megjegyzés:   A nem megfelelő hígítású hűtőfolyadék tartós használata a motor károsodását, például rozsdásodását, túlmelegedését vagy befagyását okozhatja.