Zárható kerékanyák
A referenciaszám-igazolással kereskedőjétől beszerezhet egy csere zárható kerékanyakulcsot és csere zárható kerékanyákat.
Gépkocsik pótkerékkel
  VIGYÁZAT:  Amikor kereket helyez a pótkerék mélyedésébe, a sérülés veszélyének elkerülése érdekében a kereket ne a középen lévő nyílásnál fogja meg.
  VIGYÁZAT:  Csak a lehető legrövidebb távon használja a pótkereket.
  VIGYÁZAT:  Egyszerre csak egy pótkereket szereljen fel a gépkocsira.
  VIGYÁZAT:  A pótkeréken semmilyen gumiabroncsjavítást ne végezzen.
  VIGYÁZAT:  Ha nem biztos a rendelkezésre álló pótkerék típusában, ne haladja meg a 80 km/h sebességet.
  VIGYÁZAT:  Ne kapcsolja ki a menetstabilizáló rendszert és ne válassza a sport üzemmódot ha ideiglenes pótkereket használ vagy a gumiabroncsot az ideiglenes gumiabroncsjavító készlet használatával fújta fel.

Ha a pótkerék pontosan olyan típusú és méretű, mint a többi felszerelt kerék, akkor az aktuálisan felszerelt kereket kicserélheti a pótkerékre, és a vezetést a szokott módon folytathatja.
Ha a pótkerék különbözik a többi, felszerelt keréktől, akkor egy sárga, a megfelelő sebességkorlátot feltüntető matrica található rajta.
Megjegyzés:   Gépkocsijánál szokatlan menettulajdonságok fordulhatnak elő.
Olvassa el a következő információkat, mielőtt kereket cserélne.
Megjegyzés:   Gépjárművének hasmagassága csökkenhet. Figyelmesen járjon el, amikor járdaszegély mellé parkol.
A pótkerék, a gépkocsiemelő, a vonószem, a kerékanyakulcs és a kerékdísztárcsa leszerelőszerszáma a csomagtérben, a padlóbetét alatt található.
Megjegyzés:   A pótkerék, a gépkocsiemelő, a vonószem, a kerékanyakulcs és a kerékdísztárcsa leszerelőszerszáma a kombi változatokban a csomagtér oldalsó paneljében található.
Megjegyzés:   A gépkocsiemelőt használata után tegye vissza az eredeti helyére, hogy mozgásával ne keltsen zajt.
Missing Image
 1. Forgassa az óramutató járásával ellentétes irányban a pótkereket rögzítő anyát, majd vegye le. Vegye ki a kereket a pótkerék mélyedéséből.
Missing Image
 1. Forgassa az óramutató járásával ellentétes irányban a gépkocsiemelőt rögzítő csavart, majd vegye ki.
 1. Forgassa az óramutató járásával ellentétes irányban a gépkocsiemelő csavarját, majd vegye ki a gépkocsiemelő fogantyúját és a kerékanyakulcsot a gépkocsiemelőből.
Missing Image
 1. Használat előtt hajtsa ki a gépkocsiemelő fogantyúját, és állítsa a megfelelő helyzetbe a fogantyú hatlapfejű végét. A fogantyú hatlapfejű végét használhatja a gépkocsiemelő csavarjának forgatásához és a kerékanyák eltávolításához.
Megjegyzés:   A fogantyú hatlapfejű végén lévő horog segítségével távolíthatja el a kerékdísztárcsát.
Pótkerék nélküli gépkocsik
A pótkerék nélküli gépkocsikhoz ideiglenes gumiabroncsjavító készlet tartozik.   Lásd   Gumiabroncs-tömítő és felfújó készlet
Gépkocsiemelő
  VIGYÁZAT:  Kizárólag a járműhöz adott emelőt használja, ha vészhelyzetben kereket cserél.
  VIGYÁZAT:  Ellenőrizze, hogy az emelő nem sérült vagy deformálódott-e, és hogy a menet tiszta-e és megfelelően meg van-e kenve.
  VIGYÁZAT:  Soha ne tegyen semmit az emelő és a talaj közé.
  VIGYÁZAT:  Soha ne tegyen semmit az emelő és a gépkocsi közé.
  VIGYÁZAT:  Soha ne helyezze semmilyen testrészét a gépkocsi alá, amikor az emelővel fel van emelve.
  VIGYÁZAT:  Legalább 1.500 kg teherbírású és kb. 80 mm minimális átmérőjű emelőtálcával szerelt emelőt használjon.

Ajánlott műhelyekben használatos hidraulikus emelőt használni a téli és nyári gumiabroncsok cseréjekor.
Alátámasztási és emelési pontok
  VIGYÁZAT:  Csak a megjelölt emelési pontokhoz illessze. Más helyeken történő megtámasztás károsodást okozhat a karosszériában, a kormányműben, a felfüggesztésben, a motorban, a fékrendszerben vagy az üzemanyag-vezetékekben.

Missing ImageMissing Image
A küszöbökben található kis, nyíl formájú jelek A jelzik az emelési pontok elhelyezkedését.
Missing Image
Helyezze be a gépkocsiemelőbe a gépkocsiemelő fogantyújának hatlapfejű végét és a kerékanyakulcsot. Az emelő fogantyúját az óramutató járásával megegyező irányban forgatva emelje fel a gépkocsit.
Missing Image
Lásd a gépkocsiemelő gyártójának utasításait.
A kerékanyakulcs összeszerelése
A becsavarható vonószem balmenetes. A felszereléshez fordítsa el az óra járásával ellentétes irányba. Győződjön meg róla, hogy a vonószemet teljesen meghúzta.
A típus
Missing Image
Illessze be a felcsavarozható vonószemet a kerékanyakulcsba.
B típus
Lásd a jelen fejezet Gépkocsik pótkerékkel című részét.
A kerékdísztárcsa eltávolítása
Megjegyzés:   Győződjön meg róla, hogy a kerékdísztárcsa leszerelőszerszámot a dísztárcsára merőleges szögben húzza.
A típus
Missing Image
 1. Illessze be a kerékdísztárcsa leszerelőszerszámot.
 1. Távolítsa el a dísztárcsát.
B típus
 1. A gépkocsiemelő fogantyújának végén lévő horog és kerékanyakulcs segítségével távolítsa el a kerékdísztárcsát.
A járókerék leszerelése
  VIGYÁZAT:  Úgy állítsa le gépkocsiját, hogy ne akadályozza a forgalmat, illetve saját testi épségét se veszélyeztesse.
  VIGYÁZAT:  Úgy állítsa meg az autót, hogy se a forgalmat ne akadályozza, se önmagát ne hozza veszélyes helyzetbe, majd helyezze ki az elakadásjelző háromszöget.
  VIGYÁZAT:  Bizonyosodjon meg arról, hogy a jármű szilárd és sík burkolaton áll, valamint az első kerekek egyenesen előre állnak.
  VIGYÁZAT:  Kapcsolja le a gyújtást, és működtesse a rögzítőféket.
  VIGYÁZAT:  Ha a gépkocsi kézi sebességváltóval rendelkezik, kapcsoljon első vagy hátrameneti sebességfokozatba. Ha gépkocsija automata sebességváltóval rendelkezik, kapcsoljon parkolás (P) helyzetbe.
  VIGYÁZAT:  Gondoskodjon arról, hogy a gépkocsiban senki ne maradjon.
  VIGYÁZAT:  A kerékkel átlósan szemben levő kereket egy megfelelő fahasábbal vagy kerékékkel rögzítse.
  VIGYÁZAT:  Biztosítsa, hogy a kötött forgásirányú kerekeken található nyilak a forgásirányba mutassanak, amikor a gépkocsi előrefele halad. Ha a pótkereket úgy kell felszerelnie, hogy a haladási irányt jelző nyíl a másik irányba mutat, a lehető leghamarabb szereltesse át az abroncsot.
  VIGYÁZAT:  Ne dolgozzon a gépkocsin, ha azt kizárólag az emelő tartja. Ha a gépkocsi leesik az emelőről, Ön vagy valaki más súlyos sérülést szenvedhet.
  VIGYÁZAT:  Bizonyosodjon meg arról, hogy az emelő függőlegesen támasztja alá az emelési pontot és az emelő talpa felfekszik a talajra.

Megjegyzés:   Könnyűfém keréktárcsákat ne helyezzen arccal lefelé a földre, mivel ez károsítja a fényezést.
Megjegyzés:   A pótkerék a csomagtartó padlóborítása alatt van elhelyezve.
 1. Szerelje fel a zárható kerékanyakulcsot.
Missing Image
 1. Kissé lazítsa meg a kerékanyákat.
 1. Emelje fel a járművet annyira, hogy a kerék elemelkedjen a talajtól.
 1. Szerelje le a kerékanyákat és a kereket.
A járókerék felszerelése
  VIGYÁZAT:  Gondoskodjon arról, hogy a meneteken, illetve a csavarok és anyák közötti érintkezőfelületen ne legyen zsír vagy olaj. Ez a kerékanyák kilazulását okozhatja vezetés közben.
  VIGYÁZAT:  Csak a jóváhagyott keréktárcsa- és gumiabroncsméreteket használja. Eltérő méret használata károsodást okozhat a gépkocsiban, és az nem fog megfelelni a nemzeti típusbizonyítványnak.
  VIGYÁZAT:  Ne szereljen fel defekttűrő gumiabroncsokat olyan gépkocsira, amely eredetileg nem rendelkezett ilyen gumiabroncsokkal. A kompatibilitással kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos márkakereskedéssel.
  VIGYÁZAT:  Ne szereljen fel könnyűfém keréktárcsákat olyan kerékanyákkal, melyeket acél keréktárcsákkal való használatra alakítottak ki.
  VIGYÁZAT:  Amint lehet, ellenőriztesse a kerékanyák meghúzási nyomatékát és a gumiabroncsnyomást.

Megjegyzés:   Rövid ideig (legfeljebb két hétig) a könnyűfém keréktárcsa és a küllős acél keréktárcsa anyáit is használhatja a pótkerék rögzítésére.
Megjegyzés:   Győződjön meg róla, hogy a keréktárcsa és a kerékagy érintkező felületei idegen anyagtól mentesek.
Megjegyzés:   Győződjön meg róla, hogy a kerékanyák kúpos részei érintkeznek a kerékkel.
 1. Szerelje fel a kereket.
 1. Szerelje be a kerékanyákat kézzel.
 1. Szerelje fel a zárható kerékanyakulcsot.
Missing Image
 1. A kerékanyákat az ábrán látható sorrendben részlegesen húzza meg.
 1. Engedje le a gépkocsit és távolítsa el az emelőt.
 1. A kerékanyákat az ábrán látható sorrendben teljesen húzza meg.   Lásd   Gumiabroncsok nyomása
 1. Tenyerével helyezze vissza a kerékdísztárcsát.